Mua hàng:0946945858 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Số 1 Số 2
Số 3 Số 4
Số 1 Số 2
Số 3 Số 4
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1175 (99%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   304 (26%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   139 (12%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (8%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   71 (6%)
  6. 1C:Hóa đơn
   66 (6%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (5%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (4%)

Thuật  ngữ tài chính kế toán

Bạn không có đủ quyền truy cập để xem nội dung đầy đủ

Quay lại danh sách