Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp trong 1C:KẾ TOÁN 8

RSS

1.1 Tạo mới cơ sở dữ liệu

Sau khi cài đặt chương trình 1C:DOANH NGHIỆP 8 và cấu hình 1C:KẾ TOÁN 8, cần tạo lập cơ sở dữ liệu để tiến hành kế toán. Chúng ta cùng xem cách làm này bằng cách sử dụng khuôn mẫu cấu hình "Kế toán doanh nghiệp".

1.2.Các chế độ khởi động chương trình

"1C:DOANH NGHIỆP" là hệ thống tổng hợp, cho phép tạo dựng hệ thống quản lý tự động các công việc kế toán quản trị và kế toán thuế cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực kinh tế.

1.3. Các khái niệm chính của cấu hình

Hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP là tập hợp các cơ chế dùng để điều khiển các kiểu đối tượng metadata thuộc lĩnh vực ứng dụng. Khái niệm metadata được hiểu là mô tả hình thức bản chất của các đối tượng trong lĩnh vực ứng dụng có cùng thuộc tính và ý nghĩa giống nhau.

2.1 Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Một trong các khâu của quá trình kế toán là hệ thống hóa, tổng hợp và nhóm các thông tin nhận được từ các chứng từ gốc, đồng thời phản ánh các thông tin này vào các tài khoản kế toán.

2.2 Kế toán phân tích theo từng nghiệp vụ (giao dịch)

Trên đây, chúng ta đã xem mô hình kế toán phân tích mà trong cấu hình "Kế toán doanh nghiệp”" việc tổ chức công tác kế toán phân tích được áp dụng trực tiếp ngay trên...

3.1. Phương pháp ghi nhận các giao dịch kinh tế

Tiến hành kế toán trong hệ thống quản lý tự động được hiểu như là ghi nhận tất cả các giao dịch kinh tế đã hoàn thành một cách toàn vẹn, liên tục, được chứng từ hóa và có quan hệ mật thiết với nhau.

3.2. Lập các bút toán một cách thủ công

Cơ chế nhập một cách thủ công rất linh hoạt, cho phép tiến hành đối với bất kỳ bút toán nào. Ngoài ra, cơ chế này không đòi hỏi phải có những tùy chỉnh sơ bộ và rất đơn giản để tiếp thu.

3.3. Sử dụng các giao dịch mẫu

Hàng loạt các giao dịch kinh tế mà được phản ánh trong sổ ghi kế toán đều có các đặc tính như nhau.

3.4. Lập các bút toán bằng các chứng từ

Phương thức thuận tiện nhất là ghi thông tin kế toán nhờ các chứng từ. Cơ chế sử dụng các chứng từ cho phép khởi tạo các bút toán trên cơ sở các thông tin được nhập vào biểu mẫu chứng từ.

4.1. Chuẩn bị cơ sở thông tin

Về mặt công nghệ, quá trình kế toán doanh nghiệp bằng máy vi tính có thể chia ra thành 3 công đoạn: chuẩn bị, bắt đầu và phần thực hiện chính.

4.2. Điền các giá trị ban đầu

Trong lần khởi động cơ sở dữ liệu đầu tiên, chương trình đưa ra yêu cầu lựa chọn chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Theo các văn bản pháp quy, có 2 chế độ kế toán:

4.3. Điền các giá trị ban đầu (phần 2)

Chúng ta hãy cùng xem một số các hướng dẫn riêng biệt khi điền các giá trị ban đầu cho cơ sở dữ liệu.

4.4. Điền các giá trị ban đầu (phần 3)
Kế toán hàng tồn kho, thông thường, không những chỉ được tiến hành theo giá trị bằng tiền mà còn theo số lượng hiện vật. Đối với đặc tính số lượng của đối tượng kế toán, trong chương trình có sử dụng các đơn vị đo

4.5. Điền các giá trị ban đầu (phần 4)

Việc thanh toán với các đối tác nhiều khi được tiến hành theo hình thức chuyển khoản. Để lập ra các chứng từ thanh toán, cần có thông tin về ngân hàng. Trong cơ sở dữ liệu...

4.6. Điền các giá trị ban đầu (phần 5)

Khi trả lương cho người lao động theo phiếu chi, lập giấy ủy quyền tiếp nhận hàng hóa vật tư, lập báo cáo thuế… thì cần chỉ ra thông tin về giấy tờ tùy thân....

4.7. Điền các giá trị ban đầu (phần 6)

Trong biểu mẫu danh sách của danh mục này, chúng ta thấy hai cửa sổ. Điều này có nghĩa là, danh mục ở giai đoạn thiết kế cấu hình đã tạo dựng sẵn sao cho bảo đảm hỗ trợ nhiều lớp phân nhánh để giúp gom nhóm đối tác...

4.8. Điền các giá trị ban đầu (phần 7)

Sau khi mô tả cấu trúc, thông tin về đối tác sẽ được nhập vào danh mục. Để thực hiện việc đó, sử dụng biểu mẫu đặc biệt – biểu mẫu phần tử danh mục cuối "Đối tác"...

4.9. Điền các giá trị ban đầu (phần 8)

Việc nhập địa chỉ giao dịch và địa chỉ trụ sở chính cũng được thực hiện bằng biểu mẫu đặc biệt (hình 59), có thể điền thủ công biểu mẫu này hoặc bằng cách sử dụng bảng phân loại...

4.10. Điền các giá trị ban đầu (phần 9)

Để nhập dữ liệu về đối tác thứ hai là cổ đông Bùi Văn Kha thì cần trong thư mục Cổ đông làm cho thư mục Cá nhân là thư mục hiện tại và mở biểu mẫu phần tử mới. Việc điền biểu mẫu này có một số khác biệt...

4.11. Điền các giá trị ban đầu (phần 10)

Chúng ta sử dụng lời khuyên tiếp theo và mở danh mục "Dạng giá hàng" (hình 67)...


Tin tức 1 - 20 của 284
Đầu tiên | Trước. | 1 2 3 4 5 | Tiếp theo | Cuối