Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Lời khuyên sử dụng 1C:KẾ TOÁN 8

Lời khuyên dành cho người sử dụng 1C:KẾ TOÁN 8

Làm thế nào để nhập thông tin về hợp đồng với người mua

Làm thế nào để thêm các dạng giá hàng

Làm thế nào để đặt bảng giá bán buôn

Làm thế nào để thay đổi bảng giá bán buôn

Làm thế nào để lập hóa đơn thanh toán

Làm thế nào để xuất hàng hóa, sản phẩm từ kho bán buôn

Làm thế nào để ghi nhận hóa đơn GTGT cho hàng hóa dịch vụ đã bán

Làm thế nào để tiếp nhận hàng hóa từ người bán

Làm thế nào để ghi nhận hóa đơn GTGT đầu vào theo vật tư, hàng hóa đã tiếp nhận

Làm thế nào để nhập thông tin về hợp đồng với người bán

Làm thế nào để nhập thông tin về hàng hóa theo danh mục

Làm thế nào để nhập thông tin về hợp đồng với người bán theo ngoại tệ

Làm thế nào để tiếp nhận dịch vụ từ người bán

Làm thế nào để thêm dạng dịch vụ mới trong danh mục

Làm thế nào để điều chỉnh việc chèn tài khoản chi phí theo mặc định khi tiếp nhập các dịch vụ mua ngoài

Làm thế nào để ghi nhận chi phí vận chuyển vào giá trị hàng hóa đã nhận trước đó (Người bán hàng đồng thời cũng là người vận chuyển)

Làm thế nào để ghi nhận chi phí vận chuyển vào giá trị hàng hóa đã nhận trước đó (Người bán hàng khác với người vận chuyển)

Làm thế nào để tiếp nhận hàng hóa từ người bán nước ngoài

Làm thế nào để trả tiền mặt cho người bán

Làm thế nào để nhận tiền mặt từ người mua

Làm thế nào để nhận tiền mặt được rút ra từ tài khoản ngân hàng

Làm thế nào để chuyển tiền gửi

Làm thế nào để trả lại tiền gửi cho người mua

Làm thế nào để thanh toán số tiền đã tạm ứng cho cá nhân trong doanh nghiệp

Làm thế nào để tiếp nhận hàng hóa mà do người nhận tạm ứng đã mua về

Làm thế nào để liệt kê các chi phí dịch vụ mua ngoài đã được thanh toán bởi người nhận tạm ứng

Làm thế nào để lập báo cáo Sổ quỹ tiền mặt (theo mẫu quy định)

Làm thế nào để lập Ủy nhiệm chi trả tiền cho người bán nhằm mục đích thanh toán cho hàng hóa (dịch vụ) đã tiếp nhận

Làm thế nào để lập ra Ủy nhiệm chi nhằm mục đích trả tiền ứng trước cho người bán

Làm thế nào để nhận tiền chuyển khoản từ người mua để thanh toán cho hàng hóa đã được tiếp nhận.

Làm thế nào để tiến hành ghi nhận các chứng từ theo bản sao kê ngân hàng

Làm thế nào để chuyển khoản cho ngân hàng để mua ngoại tệ

Làm thế nào thu ngoại tệ vào tài khoản ngân hàng khi mua ngoại tệ

Làm thế nào để tiếp nhận vào kế toán tài sản cố định hữu hình mà không cần lắp đặt

Làm thế nào để tính lương cho người lao động

Làm thế nào để tính tiền lương, các khoản giữ lại từ lương và thuế thu nhập cá nhân

Làm thế nào để tính các khoản trích theo lương

Làm thế nào để định khoản tiền lương

Làm thế nào để lập bảng thanh toán tiền lương (biểu mẫu 02-LĐTL)

Làm thế nào để trả lương cho những người lao động

Làm thế nào để lập ra sổ lương để thanh toán tiền lương

Làm thế nào để định khoản tiền lương đã thanh toán theo bảng lương

Làm thế nào để trả tiền lương cho người lao động bằng phiếu chi

Làm thế nào để định khoản lương ký quỹ

Làm thế nào để nhập quyết định về việc tiếp nhận người lao động vào làm việc trong doanh nghiệp

Làm thế nào để nhập chứng từ mới

Làm thế nào để chỉ ra dạng giao dịch trong chứng từ

Làm thế nào để thêm một dòng mới vào phần bảng

Làm thế nào để thêm nhóm mới theo danh mục

Làm thế nào để thêm phần tử mới theo nhóm danh mục

Làm thế nào để nhập đối tác mới


Tin tức 1 - 51 của 51
Đầu tiên | Trước. | 1 | Tiếp theo | Cuối