Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Chương trình 1C:Làm việc với tệp

1С:DOANH NGHIỆP – Làm việc với các tệp

Chương trình “1C:DOANH NGHIỆP – Làm việc với các tệp” là sản phẩm phần mềm riêng biệt, được phát hành miễn phí. Сhương trình dùng để xem và soạn các tệp thuộc chương trình 1C:DOANH NGHIỆP trên những chiếc máy tính, mà ở đó chưa cài đặt hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP.

Chương trình có hỗ trợ các định dạng tệp dưới đây:

Trong quá trình cài đặt, chương trình có ghi nhận các định dạng tệp có đuôi mở rộng như mxl, grs và geo, nhờ đó có thể xem và soạn các tệp này bằng cách nhấp chuột vào các tệp đó:

Làm việc với các tệp trong chương trình này hoàn toàn giống với làm việc với các tệp ở chế độ 1C:DOANH NGHIỆP – chương trình cho phép xem, soạn và in các tệp. Đồng thời trong chương trình còn cho phép sử dụng lịch và máy tính con hệ thống.

Có hỗ trợ khởi động chương trình từ dòng lệnh. Khi đó có thể chỉ ra tệp đã xử lý. Ví dụ, để xử lý tệp Bản đồ thế giới.geo, chỉ cần thực hiện lệnh dưới đây:

"D:\Program Files\1cv8fv\bin\1cv8fv.exe" D:\FileWorkshop\ Bản đồ thế giới.geo

"1С:DOANH NGHIỆP – Làm việc với các tệp” có chế độ so sánh các tệp, giống như chế độ đã được thực hiện trong hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP. Ví dụ, người sử dụng có thể so sánh hai bản báo cáo bằng mắt thường về hàng tồn kho.

  Các phương án của bộ cài đặt

Có hai phương án của bộ cài đặt chương trình 1С:DOANH NGHIỆP – Làm việc với các tệp: 

 •  ngôn ngữ tiếng Nga; 
 •  ngôn ngữ quốc tế.

Sự khác biệt của bộ cài đặt ngôn ngữ quốc tế với ngôn ngữ tiếng việt là ở chỗ trong bộ cài đặt có các ngôn ngữ bổ sung của giao diện, chính những ngôn ngữ này cũng được sử dụng trong hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP.

Cũng như đối với bộ cài đặt ngôn ngữ quốc tế có thể sử dụng khóa dòng lệnh /L để chỉ ra ngôn ngữ được sử dụng của giao diện. Ví dụ, để xử lý tệp Bản đồ thế giới.geo trong chương trình bằng ngôn ngữ tiếng Anh của giao diện (en), chỉ cần thực hiện lệnh:

"D:\Program Files\1cv8fv\bin\1cv8fv.exe" /Len D:\FileWorkshop\Bản đồ thế giới.geo