Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Chương trình 1C:Làm việc với tệp

Văn bản thuần

Hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8 có hỗ trợ tạo các khuôn in văn bản, trên cơ sở đó bằng công cụ ngôn ngữ hệ thống có thể lập các văn bản thuần để phản ánh các báo cáo và biểu mẫu chứng từ gốc dưới dạng văn bản.

 Các tính năng của khuôn văn bản

 •  tạo các vùng đã được đặt tên trong khuôn in bằng việc chỉ ra ngôn ngữ đối với mỗi vùng;
 •  mô tả việc phân bố các trường trong khuôn in văn bản;
 •  mô tả định dạng đưa ra dữ liệu trong trường;
 •  mô tả việc căn lề đối với trường;
 •  mô tả tự động chuyển cách trình bày giá trị của trường sang dòng tiếp sau khi lập báo cáo;
 •  sử dụng đóng, nếu độ dài nội dung lớn hơn kích thước của trường nhập;
 •  tạo lập khuôn in văn bản dưới dạng gần giống với báo cáo đã lập trên cơ sở  báo cáo đó hoặc biểu mẫu chứng từ gốc.

Khuôn văn bản mô tả các vùng có nội dung đưa ra và các trường đưa ra các giá trị tính toán:

Văn bản thuần được lập trên cơ sở khuôn này sẽ có dạng như sau:

 Bộ soạn văn bản

Để tạo và soạn văn bản thuần, người lập trình có thể sử dụng bộ soạn văn bản đặc biệt.