Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Chương trình 1C:Làm việc với tệp

Bộ soạn văn bản HTML


Bộ soạn-HTML được sử dụng để tạo mô tả người sử dụng dưới dạng văn bản-HTML. Cửa sổ bộ soạn có ba thẻ cho phép xem và soạn chứng từ. Tại thẻ Soạn chứng từ hiện thị dưới dạng văn bản và biểu đồ:

Tại thẻ Nội dung, người phát triển có thể soạn nội dung văn bản HTML:

Thẻ Xem được dùng để hiển thị chứng từ dưới chính dạng mà văn bản sẽ hiển thị cho người sử dụng xem:


Làm việc với văn bản-HTML giống như làm việc ở bộ soạn văn bản thông thường, nhưng bộ soạn HTML có một loạt tính năng bổ sung đã được quy ước sử dụng định dạng HTML:

 Đặt định dạng bộ chữ

Bộ chữ văn bản HTML có thể đặt định dạng như: đặt kiểu phông chữ, khoảng cách giãn dòng, chọn kích cỡ chữ, tham số…:

Nếu sao chép nội dung từ bộ soạn văn bản khác (ví dụ, Word) thì bộ soạn HTML sẽ lưu định dạng bộ chữ nguồn.

 Sử dụng bảng

Có thể chèn bảng vào văn bản HTML và soạn giống như là tham số ô bảng riêng biệt và cũng có thể thay đổi hình dạng bên ngoài và tham số tất cả các bảng:

 Sử dụng hình vẽ

Có thể chèn vào văn bản HTML hình vẽ. Người phát triển có thể đặt kích cỡ hình vẽ, vị trí hình vẽ và độ dày của khung xung quanh hình vẽ:

  Sử dụng nhãn

Bộ soạn HTML cho phép sử dụng trong các chứng từ nhãn – đối tượng đặc biệt của văn bản HTML. Trong nhãn có thể chèn nội dụng, bảng, hình vẽ hoặc nhãn khác. Nếu xem văn bản có đối tượng lồng trong thì nhãn thường xuyên cuốn phải sang trái:

  Sử dụng đường dẫn

Bộ soạn cho phép chèn vào nội dung văn bản đường dẫn. Đường dẫn có thể là URL thông thường (ví dụ, http://v8.1c.ru), cũng có thể tham chiếu đến văn bản HTML khác có trong giải pháp ứng dụng: