Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Chương trình 1C:Làm việc với tệp

  Văn bản dạng bảng

Đối với tất cả văn bản đưa ra (chứng từ và báo cáo gốc) trong hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP có cùng một định dạng – định dạng văn bản dạng bảng. Văn bản dạng bảng là công cụ trực tác mạnh để phản ánh thông tin và có thể sử dụng như chính văn bản đó, cũng như đưa văn bản đó vào thành phần bất kỳ biểu mẫu nào trong số các biểu mẫu được sử dụng trong giải pháp ứng dụng. Xét về bản chất, văn bản dạng bảng giống với bảng điện tử - nó gồm các dòng và các cột, trong đó có dữ liệu, tuy nhiên tính năng của nó rộng hơn nhiều:

Trang trí ô

Văn bản dạng bảng có các tính năng trang trí đa dạng. Người lập trình có thể đưa ra kiểu và kích cỡ phông chữ để hiển thị nội dung trong các ô văn bản dạng bảng:

Văn bản dạng bảng cho phép trang trí các ô bằng các khung có dạng khác nhau

Ngoài ra người lập trình cũng có thể điều chỉnh màu chữ, nền và khung bằng cách chọn màu từ bảng màu của hệ điều hành cũng như từ bảng màu Web được hỗ trợ bởi nền tảng hoặc từ bảng màu của kiểu cách sử dụng trong giải pháp ứng dụng:

  Gom nhóm

Văn bản dạng bảng có hỗ trợ tính năng gom nhóm dòng và cột. Điều đó cho phép gom nhóm dữ liệu trong các báo cáo khi sử dụng số lượng bất kỳ gom nhóm lồng trong. 

Có gom nhóm theo chiều ngang và theo chiều dọc, hơn nữa người lập trình có thể điều chỉnh vị trí phần tổng kết trong gom nhóm: đối với gom nhóm theo chiều dọc thì có thể sắp xếp ở trên hoặc ở dưới, còn đối với gom nhóm theo chiều ngang – bên phải hoặc bên trái. 

Có hỗ trợ hiển thị các lớp gom nhóm, bằng cách nhấn số trong tiêu đề có thể mở ngay tất cả gom nhóm của lớp này và cuộn lại gom nhóm chi tiết hơn. 

Cách lề lớp phân nhánh khi sử dụng gom nhóm được tạo tự động bởi hệ thống:

  Diễn giải

Trong hệ thống có hỗ trợ cơ chế diễn giải cho phép người sử dụng nhận được báo cáo bổ sung và báo cáo chi tiết bằng cách nhấp chuột vào dòng hoặc ô trong văn bản dạng bảng. Nền tảng có hỗ trợ tính năng xử lý việc nhấp chuột vào các ô trong văn bản dạng bảng. Khi đó hệ thống có thể thực hiện các thao tác chuẩn cũng như các thuật toán được đưa ra bởi người lập trình. 

Các thao tác chuẩn khi diễn giải được thực hiện, ví dụ, nếu nhấp chuột vào văn bản hoặc phần tử danh mục. Trong trường hợp này hệ thống sẽ mở đối tượng này để xem (nếu người lập trình không đưa ra hành vi khác).   

Bộ xử lý diễn giải chưa chuẩn được thực hiện bằng các công cụ ngôn ngữ hệ thống. Ví dụ, người lập trình có thể đưa ra thuật toán để nhận báo cáo chi tiết bằng cách lập lại báo cáo chi tiết hiện tại bằng việc sử dụng các điều kiện lọc bổ sung (“chỉ ra chứng từ bán hàng chỉ theo đối tác này”). Hoặc sử dụng diễn giải, người sử dụng có thể nhận được báo cáo hoàn toàn mới (ví dụ “chỉ ra phiếu chi được tính vào khối lượng hàng bán theo đối tác này”).

Cơ chế diễn giải cho phép làm giảm đáng kể công việc của người sử dụng, bởi vì gọi báo cáo này hoặc báo cáo khác có trong giải pháp ứng dụng diễn ra tự động và không đòi hỏi người sử dụng đưa ra các tham số ban đầu. Tùy chỉnh báo cáo cần thiết có thể được xác định tự động, căn cứ vào ngữ cảnh mà ở ngữ cảnh đó người sử dụng gọi ra báo cáo này.

 Ghi chú

Người  lập trình có thể đưa ra ghi chú cho từng ô riêng biệt hoặc nhóm các ô trong văn bản. Ô có ghi chú sẽ có một hình tam giác nhỏ ở góc phía trên bên phải. Nếu đặt con trỏ vào ô thì ghi chú được hiển thị trong cửa sổ xổ xuống. Bằng ghi chú có thể bổ sung thêm vào văn bản dạng bảng thông tin bổ sung (trợ giúp) mà thông tin này không được hiển thị trên màn hình (ở chế độ thường), nhưng có thể dễ dàng xem nếu đặt con trỏ chuột vào ô cần thiết:

 Chiều rộng của cột

Văn bản dạng bảng có hỗ trợ tính năng đặt chiều rộng khác nhau của cột đối với các dòng khác nhau. Tính năng này là rất quan trọng đối với báo cáo pháp quy. Trên thực tế trong trường hợp này văn bản dạng bảng sẽ là văn bản nhiều bảng, ví dụ, văn bản dạng bảng này thường gặp trong báo cáo kế toán và báo cáo thuế:

 Bảng tổng hợp

Văn bản dạng bảng có thể bao gồm các bảng tổng hợp. Các bảng tổng hợp là một công cụ mạnh để trình bày trực tác và theo chương trình dữ liệu đa chiều.

Đối với bảng tổng hợp người sử dụng có thể tự đưa ra thành phần các dòng, cột và dữ liệu được hiển thị, đơn giản là kéo trường cần thiết vào bảng tổng hợp bằng chuột. Bảng này, ví dụ có thể hiển thị khối lượng hàng bán theo từng đối tác và tên gọi mặt hàng. Giá trị chiều đo được phản ánh trong phần đầu của bảng và phần bên, còn các ô thuộc vùng dữ liệu có thông tin tổng hợp tại điểm cắt nhau thuộc giá trị chiều đo này. Người sử dụng có thể bổ sung thêm hoặc xóa bỏ các giá trị chiều đo và số đo, thay đổi vị trí tương hỗ của những giá trị trên.

Bảng tổng hợp tự động thay đổi thành phần dòng, cột và định dạng của chúng tương ứng với những dữ liệu có trong bảng; ngoài ra, hệ thống có hỗ trợ một số phương án trang trí chuẩn bảng tổng hợp mà người lập trình có thể sử dụng. Tất cả tính năng trên làm cho bảng tổng hợp trở thành công cụ đơn giản nhất để phân tích dữ liệu đa chiều, bởi vì người lập trình sẽ tốn sức lực ít nhất để tạo dữ liệu đó:huy

 Thông tin bổ sung

Bạn có thể làm quen với việc sử dụng các bảng tổng hợp ở chế độ thực tế. Để làm được điều này có thể tải về máy bản đề mô “Ví dụ tạo dựng hệ thống bán hàng nhỏ”, trong đó có chỉ ra quy trình tạo dựng hệ thống bán hàng nhỏ bằng việc sử dụng bảng tổng hợp trong báo cáo “Phân tích hàng bán theo kỳ”.

  Nhập dữ liệu vào văn bản dạng bảng

Mặc dù văn bản dạng bảng trong hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8 được sử dụng phần lớn để trình bày thông tin đã được xử lý, có thể nhập trực tiếp dữ liệu vào văn bản dạng bảng giống như vào bảng điện tử “thường”.

Trong quá trình nhập dữ liệu vào ô trong văn bản dạng bảng thì dữ liệu có thể được xử lý bằng thủ tục trên ngôn ngữ hệ thống và kết quả của việc xử lý này có thể được sử dụng khi tính toán các ô khác trong văn bản dạng bảng.

Nhập trực tiếp dữ liệu vào văn bản dạng bảng có  thể được áp dụng, ví dụ như khi lập bảng cân đối kế toán:

  Lưu lại

Vì văn bản dạng bảng thông thường được sử dụng để lập chứng từ kết quả nên nó có thể được lưu vào tệp trong đĩa để sử dụng tiếp theo hoặc chuyển sang các máy tính khác. Văn bản dạng bảng có thể được lưu ở định dạng riêng hoặc được kết xuất ra định dạng khác để lưu lại dữ liệu, trong đó có cả tờ Excel hoặc định dạng MXL7 (để tương thích với phiên bản nền tảng 7.7):

 Bộ soạn văn bản dạng bảng

Để tạo khuôn in mà từ các khuôn in này có thể tạo văn bản dạng bảng đã chỉ ra cho người sử dụng thì  người lập trình có thể sử dụng bộ soạn văn bản dạng bảng – công cụ mạnh kết hợp với tính năng tạo cấu trúc dạng bảng và biểu đồ véc-tơ. Bộ soạn này cho phép tạo văn bản nhỏ có cấu trúc đường thẳng rất phức tạp (kiểu ủy nhiệm thanh toán) cũng như bảng kê số lượng, nhật ký…