Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Chương trình 1C:Làm việc với tệp

  Sơ đồ hình học

Sơ đồ hình học là đối tượng ngôn ngữ hệ thống, đối tượng này cho phép tạo hệ thống tổ chức, cấu trúc khác nhau và hệ thống khác để lập biểu đồ trong giải pháp ứng dụng. Sơ đồ hình học có thể được sử dụng như chính Sơ đồ hình học và cũng có thể được sử dụng để hiển thị trong các biểu mẫu và báo cáo:

 Phần tử của Sơ đồ hình học

Để tạo Sơ đồ hình học có thể sử dụng một số lượng lớn các phần tử khác nhau mà các phần tử này có thể chia làm ba nhóm lớn:

 •  phần tử biểu thị điểm trong sơ đồ lộ trình của quy trình nghiệp vụ; 
 •  trang trí; 
 •  đường trang trí.

 Phần tử biểu thị điểm trong sơ đồ lộ trình của quy trình nghiệp vụ

Phần tử biểu thị điểm trong sơ đồ lộ trình của quy trình nghiệp vụ có thể được sử dụng giống như là để minh họa trực tiếp quy trình nghiệp vụ, cũng như là để làm phần tử khối sơ đồ khác nhau minh họa việc thực hiện những thuật toán này hoặc thuật toán khác.

 Trang trí

Trang trí là nhóm riêng của các phần tử, trang trí có thể có nhiều biểu mẫu khác nhau: khối, thư mục, tệp, văn bản, hình bầu dục, các dạng mũi tên và dấu ngoặc khác nhau:

 Đường trang trí

Đường trang trí có thể được sử dụng để hợp nhất trang trí và độc lập. Có hỗ trợ nhiều kiểu đường trang trí và nhiều dạng mũi tên:

 Trang trí phần tử Sơ đồ hình học

Đối với tất cả phần tử trang trí có hỗ trợ chọn màu nền, đường viền, độ dày đường viền. Ngoại trừ đường trang trí, có hỗ trợ chèn hình vẽ vào phần tử trang trí. Đường kết nối và đường trang trí bảo đảm tự động uốn cong và di chuyển các nhánh ở ngoài biên.

Tất cả những tính năng trang trí này cho phép tạo sơ đồ dễ hiểu thậm chí cả trong những trường hợp khi chỉ mới đặt một phần đường liên kết: