Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Sách tài chính kế toán

180 sơ đồ doanh nghiệp vừa và nhỏ

        Trên cơ sở hệ thống kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ đã biên soạn lại, Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện các chuẩn mực kế toán và các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành, để giúp bạn đọc nắm vững và thực hiện tốt các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, các Luật thuế, đặc biệt là các Luật thuế mới được sửa đổi, bổ sung, Nhà xuất bản Tài chính xin trân trọng giới thiệu cuốn sách 180 sơ đồ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
        Bên cạnh những nội dung cơ bản của chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, cuốn sách đã trình bày toàn bộ sơ đồ hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán và các qui định bổ sung, sửa đổi trong chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ phù hợp với chính sách tài chính, thuế. Nhóm tác giả đã tập trung vào các trường hợp mà các doanh nghiệp thường gặp phải khó khăn, vướng mắc trong quá trình hạch toán, đặc biệt là sơ đồ kế toán các loại thuế, các phần hành kế toán chủ yếu và kế toán tổng hợp doanh thu, chi phí theo từng lĩnh vực hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa và kinh doanh dịch vụ. Các sơ đồ kế toán có giải thích và đưa ra các ví dụ minh họa để cung cấp đầy đủ những thông tin mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành của chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do vậy, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sinh viên và những người khác quan tâm đến kế toán


Loại sách: Kinh tế - Kế toán
Tác giả: Hà Thị Ngọc Hà
Nhà xuất bản: NXB Tài Chính