Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Hệ thống chương trình

Điểm mới trong phiên bản 8.3.3

Nâng cao mức độ bảo mật và tính ổn định khi làm việc ở chế độ dịch vụ

Hồ sơ bảo mật

Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ sử dụng giải pháp 1C:DOANH NGHIỆP thông qua Internet, không thường xuyên chắc chắc về độ tin cậy giải pháp cụ thể do bên thứ ba tạo dựng. Tuy nhiên, nhà cung cấp cần đảm bảo công việc của toàn bộ dịch vụ nói chung và các giải pháp khác được cung cấp trong phạm vi của dịch vụ này.

Đối với những mục đích này trong Cluster server thực thi hồ sơ bảo mật. Chúng cấm giải pháp thực hiện các thao tác có thể có khả năng gây hại cho hoạt động của Cluster server và toàn bộ dịch vụ. Đó có thể là các thao tác như:

 • Truy cập đến hệ thống tệp của Server;
 • Khởi động đối tượng COM;
 • Sử dụng cấu phần ngoài của 1C:DOANH NGHIỆP;
 • Chạy bộ xử lý và báo cáo ngoài;
 • Khởi động ứng dụng đã thiết lập trên Server;
 • Truy cập đến nguồn Internet.

Nâng cao khả năng phục hồi và cải tiến phân bổ mức tải trong Cluster

Đã thực hiện số lượng lớn các thay đổi nhằm cải tiến công việc của cơ chế hiện tại khả năng phục hồi Cluster và cơ chế phân bổ mức tải trong Cluster:

 • Nếu lỗi hoặc khi thay đổi yêu cầu mục đích thì chuyển vào bộ quản lý Cluster khác cả công cụ và tình trạng của nó. Đồng thời hoàn tất dịch vụ trên bộ quản lý Cluster gốc và giải phóng các số đo do nó chiếm giữ;
 • Đối với số lượng dịch vụ, mà cần sao chép tình trạng, nên bổ sung dịch vụ khóa đối tượng, dịch vụ đánh số thứ tự và công cụ tái cấu trúc nền;
 • Đã thay đổi sơ đồ lưu dữ liệu phiên làm việc nhằm loại bỏ khả năng xung đột có thể khi truy cập đến dữ liệu trong Cluster, mà có nhiều Server trên một máy Server vật lý. Ngoài ra, còn loại bỏ xung đột có thể nảy sinh khi chuyển dịch vụ dữ liệu phiên làm việc;
 • Còn thực thi một thuật toán để chọn quy trình làm việc phù hợp cho kết nối mới – chế độ tiết kiệm bộ nhớ. Trong chế độ này chọn quy trình làm việc đang kết nối với cơ sở thông tin này và được khởi động trên Server, mà sở hữu số lượng lớn nhất của bộ nhớ RAM miễn phí.
 • Thực thi thuộc tính mới của yêu cầu xác định – Ưu tiên. Phân tích thuộc tính đó trong các trường hợp khi kiểu yêu cầu gốc là giống nhau đối với nhiều Server.
 • Thực thi khóa ghi nhận Cluster khỏi bản ghi chưa đầy đủ. Điều đó nâng cao độ tin cậy của việc ghi nhận.
 • Chỉnh sửa thuật toán xác định hiệu suất được phép để tính mức tải của bộ xử lý và số lượng luồng dữ liệu chờ bộ xử lý.
 • Tối ưu hóa quy trình tạo phiên làm việc. Việc tối ưu này dễ thấy trong các giao dịch như kết nối đồng thời của nhiều Client đến Cluster hoặc kết nối của một Client đến Cluster, mà nó có số lượng lớn phiên làm việc.

Cải tiến giao diện, nhập và hiển thị dữ liệu

Giao diện mới "Taxi"

Nền tảng có giao diện mới Taxi. Đặc điểm khác biệt của giao diện này chính là cỡ chữ lớn và không gian làm việc tối đa. Ngoài ra, giao diện thực thi một loạt phương pháp mới để làm việc với các giải pháp:

 • thực thi các chức năng cần thiết để dẫn hướng thuận tiện theo giải pháp trong các thanh lệnh phụ trợ: công cụ, mục ưa thích, lịch sử …;
 • nhà phát triển giải pháp có thể xác định thành phần chuẩn nào đó và vị trị các thanh lệnh này phù hợp với mục đích và đặc điểm của giải pháp;
 • người sử dụng có thể tự mình thiết kế không gian làm việc và sắp xếp các thanh lệnh trong các vùng khác nhau trên màn hình;
 • có thể bổ sung vào mục ưa thích các đối tượng dữ liệu (chứng từ, phần tử danh mục) và lệnh;
 • hiện tại, thực thi tìm kiếm dữ liệu toàn văn như chức năng chuẩn của nền tảng;
 • sắp xếp thanh lệnh dẫn hướng trên biểu mẫu trong giao diện mới dưới vùng làm việc, mà không phải ở bên trái như trước đây;
 • thực hiện số lượng lớn các thay đổi liên quan đến các phần tử biểu mẫu riêng biệt và dạng biểu mẫu ngoài nói chung;
 • thay đổi kiểu lịch bên ngoài. Hiện nay, việc chọn tháng và năm trở nên thuận tiện hơn.

Làm việc mà không sử dụng cửa sổ mô-dal

Thực thi phương án làm việc của giao diện mà không sử dụng cửa sổ mô-dal. Phương án này cho phép loại bỏ một loạt các vấn đề liên quan đến đặc điểm của các trình duyệt web khác nhau, mà Web-client đang chạy. Nhờ chế độ này, hiện nay:

 • không mở nhiều cửa sổ mới trên trình duyệt, nhờ đó nâng cao hiệu suất và tính ổn định của Web-client;
 • trong nhiều trường hợp, tùy chỉnh bổ sung của trình duyệt sẽ là không cần thiết, bởi vì 1C:DOANH NGHIỆP sẽ không sử dụng cửa sổ pop-up;
 • Cấu hình bất kỳ có thể làm việc trên iPad và các thiết bị di động khác khi sử dụng Web-client.

Cải tiến tùy chỉnh danh sách

Nghiêm túc cải tiến làm việc với các tùy chỉnh danh sách. Hiện tại, xem các tùy chỉnh dễ dàng hơn, sử dụng tùy chỉnh thuận tiện hơn và chúng rất giống tùy chỉnh báo cáo. Hiển thị điều kiện, mà theo đó thực hiện lọc trong biểu mẫu danh sách. Toàn bộ điều đó giúp người sử dụng làm việc thuận tiện với danh sách.

Ngoài ra, hiện nay đều tự động lưu lại tất cả các tùy chỉnh mà không phải là trường hợp ngoại lệ. Còn nếu chưa thực hiện lưu thì người sử dụng có thể lưu tùy chỉnh một cách thủ công và đặt cho chúng tên dễ nhớ. Nhờ đó, đối với mỗi danh sách có thể lưu nhiều phương án tùy chỉnh.

Cải tiến nhập theo dòng

Thực thi cơ chế tìm kiếm mạnh và mới trong trường nhập. Nó có thể tìm kiếm nhanh trong số hàng triệu bản ghi có trong cơ sở dữ liệu. Cơ chế mới cung cấp các tính năng mới có chất lượng như sau:

 • Chọn phương pháp tìm kiếm: vào đầu dòng hoặc vị trí bất kỳ trong dòng;
 • Tính năng sử dụng tìm kiếm toàn văn (có ích khi có khối lượng dữ liệu lớn hoặc khi tìm kiếm theo một vài từ nào đó);
 • Tính năng tìm kiếm bởi nhiệm vụ nền (có ích khi có khối lượng lớn dữ liệu).

Nút tạo khi nhập

Việc bổ sung phần tử dữ liệu mới rất đơn giản. Hiện tại, trong danh sách đang mở dưới trường nhập, có nút tạo phần tử mới. Nút này cho phép tạo phần tử dữ liệu mới và tự động điền tham chiếu đến phần tử này trong trường nhập.

Cải tiến Web-client làm việc

In văn bản dạng bảng theo gói

Thực thi tính năng in nhiều văn bản dạng bảng bằng một gói mà không hiển thị cửa sổ in. Ngoài ra có thể lưu lại tất cả văn bản có trong gói vào tệp định dạng .pdf có ghi nhận số lượng bản in và ghi nhận xem xét bản sao.

Tùy chỉnh trình duyệt web đơn giản hơn

Nếu giải pháp sử dụng cơ chế giao diện làm việc được đề xuất (Trong các thẻ hoặc giao diện Taxi và không sử dụng cửa sổ mô-dal) thì việc kiểm tra, bằng cách nào để khóa các cửa sổ pop-up là không cần thiết và thực tế không kiểm tra. Điều này giúp sử dụng đơn giản Web-client, đặc biệt trong lần khởi động đầu tiên.

Làm việc trên iPad

Chúng tôi đưa một loạt cải tiến vào phương án làm việc của Web-client trên iPad. Ví dụ:

 • Thực thi hỗ trợ các động tác chuẩn phóng to và thu nhỏ tỷ lệ;
 • Tất cả các phần tử có tính năng cuộn đều có thanh cuộn;
 • Để nâng cao tính thuận tiện khi làm việc với ứng dụng, hỗ trợ chỉ chế độ làm việc giao diện Trong các thẻ và chỉ khi không sử dụng cửa sổ mô-dal;
 • Sẽ không hỗ trợ chế độ mô phỏng nhiều cửa sổ.

Phát triển nền tảng di động

Công cụ vị trí địa lý hóa

Thực thi một loạt đối tượng, mà cho phép xác định, hiển thị vị trí địa lý của thiết bị di động và địa chỉ bưu điện tương ứng với vị trí này. Hiện tại, cho phép các tính năng như:

 • Xác định nhà cung cấp vị trí địa lý hóa được phép và nhận thông tin theo mỗi nhà cung cấp;
 • Chọn nhà cung cấp chính xác nhất hoặc tiết kiệm năng lượng nhất;
 • Xác định vị trí hiện tại (kinh độ, vĩ độ, độ cao trên mực nước biển, hướng di chuyển, tốc độ, ngày);
 • Tính năng cập nhật tự động vị trí phụ thuộc vào kỳ thời gian hoặc xóa khỏi điểm vị trí trước đó;
 • Nhận địa chỉ theo vị trí và nhận vị trí theo địa chỉ;
 • Hiển thị địa chỉ theo bản đồ. Để hiển thị sử dụng bản đồ do hệ điều hành iOS cung cấp hoặc bản đồ di động Google Maps (đối với Android). Với bản đồ Google Maps, nền tảng di động hoạt động “trực tiếp”, mà không cần thiết lập chúng dưới dạng ứng dụng riêng biệt.

Các tính năng đa phương tiện

Thực thi tính năng thực hiện hình ảnh, video và ghi âm.

Các thay đổi khác nhau

Phát triển 1С:DOANH NGHIỆP cho Linux

 • Thực thi làm việc với các đối tượng XBase (tệp DBF) đối với hệ điều hành Linux 64 bit;
 • Thực thi làm việc với bộ đệm trao đổi và một loạt hàm của ngôn ngữ hệ thống để làm việc với hệ thống tệp;
 • Thực thi nhận giấy phép cho phiên bản căn bản;
 • Thực thi đăng tải các cơ sở thông tin trên Web-server, Web-service và ứng dụng di động;
 • Thực thi tạo bộ cài đặt cấu hình;
 • Thực thi ứng dụng Autorun, mà cho phép tạo đĩa cài đặt;
 • Đối với nhà phát triển ứng dụng tạo tập hợp đề xuất liên quan đến đặc điểm của hệ điều hành Linux.

Làm việc với nguồn dữ liệu đa chiều bên ngoài

Mở rộng chức năng nguồn dữ liệu bên ngoài. Hiện tại, có thể kết nối nguồn dữ liệu đa chiều đến giải pháp, ví dụ như:

 • Microsoft Analysis Services;
 • Oracle Essbase;
 • IBM InfoSphere Warehouse.

Công việc của nhiệm vụ nền trong phương án tệp

Thực thi tự động hóa công việc của nhiệm vụ nền và nhiệm vụ thường kỳ trong phương án tệp mà không bắt buộc khởi động kết nối hệ thống riêng biệt và không cần gọi ra phương thức ProcessJobs().

Hiện tại, nếu bắt đầu Client mỏng hoặc Client dày, cũng như trong Web-service có kết nối Client thì trong mỗi ứng dụng còn tự động khởi động một luồng có kết nối đến cơ sở dữ liệu, mà luồng thực hiện nhiệm vụ nền theo trình tự do Client này khởi xướng.

Công cụ mới cho nhà phát triển

Kho chứa cấu hình

Cải tiến đáng kể công việc của kho chứa cấu hình. Đã thay đổi cấu trúc bên trong kho chứa, mà điều này cho phép tăng đáng kể khối lượng dữ liệu xếp vào kho chứa. Nhờ áp dụng thuật toán mới, việc so sánh các phiên bản khác nhau của cùng một đối tượng trong kho chứa được thực hiện nhanh chóng hơn nhiều. Lúc này có thể so sánh không chỉ toàn bộ đối tượng, mà còn so sánh các thuộc tính đối tượng riêng biệt của các phiên bản khác nhau.

Nâng cao mức độ song song của quá trình tạo dựng cấu hình bằng cách tối ưu hóa kiểm soát tính toàn vẹn tham chiếu. Các nhà phát triển thay đổi cùng một cấu hình, mà hiện nay họ ít bị phụ thuộc do các thao tác lẫn nhau, bởi vì khi nhận dữ liệu từ kho chứa hoặc khi sắp xếp chúng vào kho chứa thực hiện phân tích sự phụ thuộc lẫn nhau của các đối tượng một cách thông minh hơn. Điều này cho phép có số lượng đối tượng phụ thuộc ít hơn.

Tạo hàm sự kiện của biểu mẫu

Hiện tại có thể tạo hàm sự kiện Client của biểu mẫu một cách đơn giản hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn. Ngay khi tạo khuôn mẫu hàm sự kiện, có thể chọnkịch bảntương lai thực thi mã chương trình: chỉ trên Client, có chuyển sang Server hoặc có truyền đến Server toàn bộ ngữ cảnh của biểu mẫu. Tùy thuộc vàokịch bản” đã chọn, nền tảng sẽ tạo khuôn mẫu mã chương trình tương lai trong mô-đun biểu mẫu.

Vùng trong bộ soạn mô-đun

Trong bộ soạn mô-đun thực thi tính năng chọn vùng nội dung tùy ý, gom nhóm và cuộn chúng lại tương tự như cuộn chỉ dẫn vòng lặp, điều kiện, thủ tục và hàm.

Nhà phát triển chọn từng vùng nội dung và có thể đặt tên riêng cho chúng. Điều này cho phép chọn vùng mô-đun có ý nghĩa giống nhau bằng cách đơn giản, dễ hiểu và làm cho mô-đun “dễ đọc” hơn.

Chỉ dẫn ngữ cảnh theo tham số thủ tục và hàm

Cải tiến chỉ dẫn ngữ cảnh. Hiện tại, khi chọn tham số thủ tục và hàm, mà sẽ đưa ra chỉ dẫn ngữ cảnh có chỉ ra kiểu và phương án có thể cho cú pháp.

Sử dụng ghi chú của nhà phát triển trong chỉ dẫn ngữ cảnh

Tiêu chuẩn tạo dựng được hiểu là, mỗi thủ tục/hàm do nhà phát triển viết, cần phải bắt đầu bằng các ghi chú được tạo theo các quy tắc cụ thể. Những ghi chú này mô tả chức năng của chính thủ tục/hàm, cũng như các tham số riêng biệt của nó.

Hiện tại trong chỉ dẫn ngữ cảnh thực thi chuẩn đoán và hiển thị tự động các ghi chú phù hợp với định dạng của tiêu chuẩn tạo dựng. Khi chọn thủ tục/hàm sẽ hiển thị thông tin theo chính hàm và phương án của nó, còn khi chọn tham số sẽ hiển thị thông tin theo tham số cụ thể này.

Tham chiếu phương pháp trong trợ lý cú pháp

Trong trợ lý cú pháp, bổ sung Thông tin phương pháp vào cuối mỗi phần mô tả. Theo tham chiếu này mở ra cửa sổ trình duyệt, mà trong đó hiển thị tham số các nguồn như ITS, hội thảo đối tác, cơ sở kiến thức về vấn đề công nghệ các lần triển khai hệ thống lớn, website 1С:DOANH NGHIỆP 8, hội thảo các nhà phát triển ban đầu …. Cơ chế này cho phép các nhà phát triển ban đầu và nhà phát triển có kinh nghiệm nhanh chóng tìm thấy thông tin về cơ chế nền tảng đang quan tâm hoặc theo phương pháp cụ thể, theo thuộc tính của ngôn ngữ hệ thống trong các nguồn khác nhau của hãng 1C.

Quốc tế hóa

 • Thực thi hai ngôn ngữ giao diện nền tảng mới: Azerbaijan và trung quốc;
 • Thực thi tạo số bằng chữ thường và trình bày kỳ bằng ngôn ngữ tiếng Pháp.

Danh sách đầy đủ các thay đổi

Có thể xem danh sách đầy đủ các thay đổi tỏng tệp V8Update.htm.

Khi cài đặt chuẩn nền tảng Windows, tệp này nằm trong thư mục: C:\Program Files\1cv8\8.3.3.641\docs\ru\

Khi cài đặt chuẩn nền tảng Linux, tệp này nằm trong thư mục: /opt/1c/v8.3/i386/docs/ru


Điểm mới trong phiên bản 8.3.2

Nền tảng cơ động 1С:DOANH NGHIỆP 8

Tạo dựng nền tảng cơ động 1С:DOANH NGHIỆP 8 bao gồm:

 •   Thực ra thì nền tảng cơ động (bản đóng gói) làm việc dưới sự điều khiển của các hệ điều hành Android và iOS;
 •   Công nghệ chế tạo và phát hành ứng dụng cơ động 1С:DOANH NGHIỆP 8;

Tự động hóa thử nghiệm 

Tạo dựng cơ chế mới cho phép thực hiện tự động hóa thử nghiệm các giải pháp ứng dụng 1C:DOANH NGHIỆP 8.
Trong ngôn ngữ hệ thống có thể mô tả thuật toán, mô phỏng các thao tác trực tác của người sử dụng, tái tạo thuật toán này và kiểm soát kết quả thực hiện, so sánh với các thao tác chuẩn.
Đồng thời thực thi khả năng ghi các thao tác trực tác của người sử dụng ra tệp để phân tích tiếp theo hoặc để tạo ra trên cơ sở thử nghiệm đã tự động hóa.

Tối ưu hóa so sánh và cập nhật cấu hình 

Tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ tác nghiệp khi thực hiện so sánh và hợp nhất cấu hình và khi cập nhật cấu hình. 

Sửa lại cơ chế tích hợp với cơ sở thông tin làm việc ở chế độ File-server 

Tạo dựng cơ chế mới, kiểm soát truy cập chung của người sử dụng tới cơ sở thông tin làm việc ở chế độ File-server. Cơ chế này làm việc giống nhau trên hệ điều hành Windows và Linux.
Cơ sở thông tin làm việc ở chế độ File-server phải được đăng tải trên các tài nguyên hỗ trợ giao thức SMB (CIFS). Việc đăng tải tài nguyên cục bộ lên mạng có thể được thực hiện cả trên hệ điều hành Windows lẫn Linux.
Làm việc chung chỉ có thể thực hiện đối với các ứng dụng Client có cùng một phiên bản. Số lượng tối đa các ứng dụng làm việc cùng một thời điểm với một cơ sở thông tin làm việc ở chế độ File-server là 1024. Khi làm việc, các hệ thống sẽ tạo ra các tệp hệ thống có đuôi tệp CFL mà có dung lượng bằng 0 và không bị xóa bỏ sau khi kết thúc làm việc với các ứng dụng Client. 

Danh sách đầy đủ các thay đổi 

Danh sách đầy đủ các thay đổi có thể xem trong tệp V8Update.htm.
Nếu cài đặt chuẩn nền tảng trên hệ điều hành Windows thì tệp này nằm trong thư mục: C:\Program Files\1cv8\8.3.2.163\docs\ru\
Nếu cài đặt chuẩn nền tảng trên hệ điều hành Linux thì tệp này nằm trong thư mục: /opt/1c/v8.3/i386/docs/ru/


Điểm mới trong phiên bản thử nghiệm 8.3.1

Phát triển liên cung Server

Thực thi cấu trúc mới cân bằng mức tải của liên cung Server:

 • người quản trị xác định các thành phần máy tính (Server làm việc) mà trên đó xếp đặt liên cung,
 • Có thể xác định "yêu cầu" đối với liên cung Server: công cụ và kết nối nào với cơ sở thông tin phải làm việc trên từng Server làm việc,
 • Bộ quản lý liên cung và quy trình làm việc được tự động chạy dựa vào những "yêu cầu" đã ấn định,
 • "yêu cầu" đối với server làm việc có thể được thiết lập một cách trực tác, từ bảng điều khiển quản trị liên cung hoặc là từ ngôn ngữ hệ thống.

Có thể chỉ ra mức độ ổn định của liên cung như là số lượng Server làm việc mà có thể cùng một thời điểm bị lỗi và điều này không làm ảnh hưởng đến công việc của người sử dụng. Công cụ dự phòng được chạy tự động với số lượng cần thiết để đảm bảo mức độ ổn định đã chỉ ra. Ở chế độ thiết thực có thực hiện việc tái tạo công cụ hiện thời cho dự phòng.

Mức tải được phân bổ tự động giữa các Server làm việc trên cơ sở phân tích hiệu suất. Có thể điều chỉnh thủ công mức tải đối với Server làm việc riêng bằng cách hạn chế số lượng cơ sở thông tin và số lượng kết nối được phục vụ bởi một tiến trình làm việc trên Server cụ thể.

Sử dụng khả năng hạn chế dung lượng bộ nhớ được tiêu thụ bởi các tiến trình làm việc. Có thể hạn chế tối đa dung lượng bộ nhớ chiếm giữ bởi tất cả các tiến trình làm việc, cũng như hạn chế số lượng bộ nhớ mà tiêu thụ cho một lần gọi ra tiến trình làm việc. Điều này cho phép tăng tính ổn định của liên cung Server đối với những thao tác bất cẩn của người sử dụng.

Trong thành phần liên cung có thực thi hai công cụ mới:

 • Công cụ cấp phép sử dụng. Cấp giấy phép sử dụng phần mềm để khởi động ứng dụng Client và để sử  dụng Server 1C:DOANH NGHIỆP. Sự tồn tại của công cụ riêng cấp phép sử dụng giúp dễ dàng thiết kế cấu hình Server làm việc trong liên cung hoặc mở chi tiết liên cung trên Server ảo có thay đổi động các tham số.
 • Công cụ quản lý ngoài phiên làm việc. Công cụ này cho phép hạn chế số lượng người sử dụng được kết nối tới cơ sở thông tin này hoặc cơ sở thông tin khác. Công cụ này thông báo cho hệ thống ngoài về lúc bắt đầu và kết thúc phiên làm việc, đồng thời trả lời cho phép hoặc cấm khởi động phiên làm việc. Tương tác với hệ thống ngoài được thực hiện thông qua Web-service, có sẵn bộ phương thức cụ thể.

Tải về Client mỏng từ Internet

Khi người sử dụng làm việc trong mạng cục bộ, nền tảng có thể tự động cập nhật phiên bản ứng dụng Client ở chỗ người sử dụng, nếu phiên bản được cài đặt trên Server đã bị thay đổi. Hiện nay, có thể cài đặt tự động như vậy đối với Client mỏng của phiên bản cần thiết và trong trường hợp khi mà người sử dụng được kết nối với liên cung Server qua Internet.

Nếu phát hiện thấy sự không tương ứng phiên bản ứng dụng Client và Server thì nền tảng có thể tải về và cài đặt phiên bản cần thiết của Client mỏng theo HTTP-connection hoặc bằng Web-service. Địa chỉ mà từ đó cần nhận được bản đóng gói Client mỏng, có thể chuyển giao bằng Server hoặc chỉ ra trong các tùy chỉnh phần Client 1C:DOANH NGHIỆP.

Hỗ trợ kết nối internet được bảo vệ

Thực thi hỗ trợ kết nối SSL được bảo vệ và chứng thư trong tất cả các cơ chế của nền tảng sử dụng Internet:

 • Client mỏng (đối với Windows và đối với Linux),
 • Web-service 1C:DOANH NGHIỆP,
 • Đối tượng ngôn ngữ hệ thống thực thi công việc theo giao thức FTP và HTTP,
 • Email.

Có thể sử dụng chứng thư từ kho chứa chuẩn của hệ điều hành hoặc từ tệp. Có thể tùy chỉnh sử dụng chứng thư thông qua dòng lệnh hoặc trong hộp thoại tham số khởi động cơ sở thông tin.

Hỗ trợ cấu phần ngoài và mở rộng

Trong các trình duyệt Google Chrome và Safari có hỗ trợ cấu phần ngoài và mở rộng để làm việc với tệp và để làm việc với mã hóa.

Tái cấu trúc cơ sở thông ở chế độ nền

Trong quá trình chạy giải pháp ứng dụng, thông thường, có đưa vào đó những thay đổi. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến cấu trúc cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp như vậy, khi cập nhật cấu hình có thực hiện việc tái cấu trúc cơ sở thông tin.

Việc tái cấu trúc được thực hiện ở chế độ truy cập đơn, nghĩa là, vào thời gian này, người sử dụng không thể làm việc với chương trình. Với các giải pháp ứng dụng phức tạp, có nhiều chức năng và dung lượng cơ sở thông tin lớn thì việc tái cấu trúc có thể mất nhiều thời gian.

Trước đây, chế độ truy cập đơn đòi hỏi đối với toàn bộ thời gian thực hiện tái cấu trúc và quá trình này phải được thực hiện liên tục. Nếu bị gián đoạn thì ở lần tiếp theo phải bắt đầu lại.

Hiện nay, phần lớn những thay đổi trong quá trình tái cấu trúc được thực hiện ở chế độ nền mà hoàn toàn không làm gián đoạn công việc của người sử dụng. Truy cập đơn vẫn cần thiết nhưng chỉ được sử dụng ở giai đoạn cuối, ngắn trong quá trình tái cấu trúc.

Tái cấu trúc nền chỉ làm việc ở phương án Client-server. Quá trình này có thể được khởi động trực tác từ chế độ Bộ thiết kế, từ dòng lệnh khởi động bộ thiết kế hoặc từ ngôn ngữ hệ thống. Quá trình tái cấu trúc nền có thể tạm thời dừng lại, sau đó tiếp tục từ "chỗ" vừa tạm dừng.

Ứng dụng Client dành cho Linux

Trước đây, công việc của người sử dụng trên hệ điều hành Linux chỉ có thể thực hiện bằng Web-client cho một trong những trình duyệt web được hỗ trợ trên Linux.

Hiện nay, đối với hệ điều hành Linux đã tạo ứng dụng Client tương tự như đối với hệ điều hành Windows:

 • Client mỏng đảm bảo công việc của người sử dụng ở chế độ ứng dụng được điều khiển.
 • Client dày đảm bảo công việc:
  • ở chế độ thường hoặc chế độ được điều khiển - đối với người sử dụng hệ thống,
  • ở chế độ Bộ thiết kế - đối với việc quản trị cơ sở thông tin và để thay đổi cấu hình.

Cả hai ứng dụng Client này đều hỗ trợ phương án làm việc File-server và Client-server. Chúng được thực hiện đối với kiến trúc x86 và x86-64.

Nhờ đó mà trên hệ điều hành Linux bây giờ có thể làm việc không chỉ người sử dụng ứng dụng 1C:DOANH NGHIỆP mà cả những nhà phát triển ứng dụng này, cũng như người quản trị cơ sở thông tin.

Công cụ nền tảng Cross quản trị phương án làm việc Client-server

Trước đây, để quản trị liên cung Server 1C:DOANH NGHIỆP thì trong thành phần của hệ thống nhất định phải có một máy tính chạy hệ điều hành Windows. Trên máy tính này đã chạy các công cụ tiện ích mà nhờ đó có thể thực hiện tất cả các thao tác quản trị với liên cung.

Hiện nay, việc quản trị liên cung có thể thực hiện từ máy tính bất kỳ sử dụng hệ điều hành Windows, cũng như Linux. Để thực hiện việc này trong chương trình 1C:DOANH NGHIỆP có thực thi hai công cụ:

 •  Server quản trị,
 •  Các công cụ tiện ích dòng lệnh.

Server quản trị là ứng dụng nền tảng Cross và dùng để truyền lệnh được điều khiển cho một liên cung Server 1C:DOANH NGHIỆP. Nó có thể chạy như một ứng dụng điều khiển, như là công cụ của hệ điều hành Windows hoặc như là daemon của hệ điều hành Linux.

Các công cụ tiện ích của dòng lệnh được dùng để đưa ra lệnh cho Server quản trị và để hiển thị thông tin nhận được từ đó. Nó cũng là ứng dụng nền tảng Cross. Các công cụ tiện ích này hỗ trợ toàn bộ các lệnh cần thiết cho việc quản trị liên cung Server.

Kết xuất cấu trúc và dữ liệu cấu hình ra tập hợp tệp và kết nhập từ đó

Có thể kết xuất cấu hình bất kỳ ra thư mục đã chọn dưới dạng tập hợp tệp. Các đối tượng cấu hình được kết xuất ra tập hợp tệp XML. Mô-đun chương trình được kết xuất ra tệp văn bản thuần. Trợ giúp được kết xuất ra tệp HTML.

Bằng cách sử dụng định dạng XML có thể thực hiện việc xử lý và phân tích cấu hình bằng công cụ của chương trình và thủ công.

Có thể kết xuất/kết nhập cấu hình hoặc trực tác trong bộ thiết kế, hoặc là từ dòng lệnh khởi động bộ thiết kế. Chi tiết...

Hoàn thiện cơ chế nguồn dữ liệu ngoài

 • Có thể đưa nguồn dữ liệu ngoài vào bảng tạm thời để sử dụng trong các truy vấn phức tạp,
 • Khi kết nối với nguồn dữ liệu ngoài thì có thể sử dụng đăng nhập hệ điều hành,
 • Hoàn thiện làm việc với các nguồn dữ liệu ngoài mà không phải là cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2 hoặc Oracle Database.
 • Có tham chiếu tới các đối tượng bảng nguồn dữ liệu ngoài tham gia vào việc tìm kiếm tham chiếu cùng với tham chiếu tới các đối tượng của cơ sở thông tin 1C:DOANH NGHIỆP,
 • Có hỗ trợ làm việc với nguồn dữ liệu ngoài có chứa dữ liệu theo phân nhánh,
 • Thực thi khả năng tái xác định biểu mẫu được mở ra để xem dữ liệu nguồn ngoài.
 • Nguồn dữ liệu ngoài có thể tham gia vào việc chia tách dữ liệu và đưa vào thành phần đường chia tách,
 • Trong các biểu mẫu có thể sử dụng tham chiếu tới bảng bất kỳ của nguồn dữ liệu ngoài.

Phát triển báo cáo chi tiết phức tạp

 • Soạn tùy chỉnh báo cáo đơn giản và dễ hiểu hơn. Bây giờ, tùy chỉnh báo cáo được soạn trong các trường riêng của báo cáo, chứ không phải trong một bảng chung như trước đây,
 • chức năng thống kê được bổ sung thêm vào ngôn ngữ biểu thức của hệ thống dàn dựng dữ liệu cho phép tính toán sai lệch chuẩn, phương sai, hiệp biến, tương quan và hồi quy. Cũng như thực thi một loạt hàm đại số và lượng giác.
 • Trong hệ thống dàn dựng dữ liệu đã thực thi đưa ra báo cáo các trường từ tập hợp dữ liệu mà có rằng buộc với tập hợp dữ liệu này, tuy nhiên không có rằng buộc với nhau,
 • Trong các biểu đồ đã thực thi chế độ san bằng, hợp nhất các phần tử sê-ri, cũng như dạng biểu đồ mới: Phễu và phễu thể tích,
 • chuẩn hóa công việc tùy chọn chức năng trong các biểu mẫu được điều khiển và trong hệ thống dàn dựng dữ liệu.

Khả năng sử dụng

 • Hoàn thiện dẫn hướng và soạn trong bảng biểu mẫu,
 • Có thể chỉ ra cách trình bày tùy ý đối với các tham chiếu tới đối tượng bất kỳ (1C:DOANH NGHIỆP và nguồn dữ liệu ngoài): danh mục, chứng từ…
 • Thực thi tham chiếu dẫn hướng tới các lệnh trong giao diện lệnh toàn cục và tới danh sách. Chuyển theo tham chiếu tới lệnh thì thực hiện lệnh này, còn chuyển theo tham chiếu tới danh sách thì mở biểu mẫu danh sách,
 • Thực thi kiểu dữ liệu mới – Dòng Định dạng, trong đó có thể chỉ ra màu sắc nội dung/nền, phông chữ và đường dẫn. dòng định dạng có thể là mục tin của biểu mẫu và có thể được hiển thị trong trường nhãn, 
 • Hoàn thiện thiết kế danh sách sổ xuống dành cho hộp nhập liệu,
 • Hoàn thiện thiết kế chỉ dẫn đối với phần tử biểu mẫu. Có thể chỉ ra chỉ dẫn:
  • hiển thị trong phần tử khi chỉ dẫn chưa được điền.
  • nổi lên khi đặt con trỏ chuột.
  • luôn được hiển thị bên cạnh phần tử.
  • được hiển thị khi nhấn nút lệnh riêng.
 • Nhóm được xếp đặt trong biểu mẫu, có thể tách ra bằng các màu nền khác nhau,
 • Trong Web-client tăng đáng kể khả năng soạn văn bản dạng bảng.

Những thay đổi khác

 • Hoàn thiện định dạng văn bản. Bây giờ từ ngôn ngữ hệ thống có thể hoàn toàn quản lý nội dung văn bản và tạo văn bản có mức độ phức tạp bất kỳ,
 • Bằng các công cụ của nền tảng có hỗ trợ in hai mặt và tùy chỉnh trong ngôn ngữ hệ thống,
 • Trong ngôn ngữ hệ thống đã thực thi khả năng kết nhập và xử lý trước tệp biểu đồ có chữ ký và con dấu. Điều này cho phép đơn giản hóa việc tạo và cải thiện hình dạng bên ngoài văn bản được in,
 • Trong bộ thiết kế, trong bộ soạn biểu mẫu, có thể tùy chỉnh trực tác nội dung biểu đồ, dendrogram, biểu đồ Gantt, văn bản dạng bảng, sơ đồ hình học và sơ đồ địa lý, là các mục tin của biểu mẫu; trong nhiều trường hợp điều này cho phép từ bỏ việc sử dụng khuôn in hoặc điền những mục tin này,
 • Báo cáo so sánh vai trò được thực hiện đơn giản hơn và dễ đọc,
 • Quá trình đăng tải cơ sở thông tin lên Web–server tiện lợi và minh bạch hơn. Hiện nay, ngay trong bộ thiết kế có thể xem và thay đổi tất cả các tham số đăng tải,
 • Trong nhật ký sự kiện ghi nhận các sự kiện có liên quan với đăng nhập bằng công cụ OpenID.
 • Thực thi hỗ trợ công việc của 1C:DOANH NGHIỆP với Microsoft SQL Server 2012,
 • Ngừng hỗ trợ làm việc với các trình duyệt Windows Internet Explorer 6 và Mozilla Firefox 3.0 và 3.5.

Tối ưu hóa

 • Tăng tốc độ xử lý của Web-client,
 • Tối ưu hóa làm việc với hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server:
  • giảm số lượng phong tỏa khi có nhiều người sử dụng làm việc cùng một thời điểm bằng cách sử dụng các mức độ cô lập giao tác READ_COMMITED_SNAPSHOT,
  • tăng tốc độ làm việc với bảng tạm thời,
  • tăng tốc độ ghi và đọc dữ liệu,
  • tăng tốc độ kết nhập cơ sở thông tin từ tệp,
  • tăng tốc độ tái cấu trúc cơ sở thông tin,
 • Tối ưu hóa công việc với hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL:
  • tăng tốc độ cập nhấp phần tổng kết,
  • thực thi khả năng xếp đặt chỉ mục và dữ liệu trên các phương tiện lưu trữ khác nhau,
  • tăng tốc độ cập nhật cấu hình cơ sở thông tin,
  • tối ưu hóa làm việc với hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu IBM BD2:
  • tăng tốc độ thực hiện nhiều giao dịch,
  • tăng tính song hành khi có số lượng lớn người sử dụng làm việc,
 • Tối ưu hóa làm việc với hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Database:
  • tăng tốc độ làm việc với phần tổng kết,
  • tăng tốc độ làm việc khi sử dụng hạn chế phức tạp ở mức độ bản ghi và trường cơ sở dữ liệu,
  • tăng tốc độ cập nhập cấu hình cơ sở thông tin,
 • Tăng tính quy mô và hiệu suất của liên cung Server khi làm việc với các kiểu dữ liệu có tham chiếu,
 • Tối ưu hóa thực hiện truy vấn sử dụng cấu trúc TRONG PHÂN NHÁNH,
 • Tối ưu hóa thực hiện truy vấn phức tạp tới biểu ghi kế toán,  
 • Tăng tốc độ đọc từ biểu ghi và ghi vào biểu ghi kế toán ở nhiều chế độ,
 • Tối ưu hóa thực hiện các truy vấn sử dụng giới từ TOTAL và trả lại số lượng lớn các bản ghi,
 • Trong biểu ghi thông tin lưu trữ tổng kết, nhờ đó tăng tốc độ nhận mặt cắt đầu tiên và mặt cắt cuối cùng của biểu ghi thông tin,
 • Đối với nhiều cơ chế của nền tảng thì tối ưu hóa làm việc với bộ nhớ,
 • Tăng tốc độ mở biểu mẫu nhờ tối ưu hóa đọc dữ liệu bằng danh sách động,
 • Tối ưu hóa làm việc với phần tổng kết biểu ghi ở chế độ chia tách dữ liệu.

Chuyển lên phiên bản mới và danh sách đầy đủ những thay đổi

Để quản lý chuyển đổi lên phiên bản 8.3.1 và bảo đảm khả năng quay trở lại phiên bản trước của nền tảng đã thực thi chế độ tương thích từ phiên bản 8.2.16.

Khi cấu hình đã tạo dựng ở phiên bản trước được mở ra bằng phiên bản 8.3.1 thì nó tự động được thiết lập chế độ tương thích với phiên bản 8.2.16. Điều này đảm bảo phần lớn các cơ chế của nền tảng mà những thay đổi căn bản đã đưa vào đó sẽ vẫn làm việc như trước đây, còn cấu trúc dữ liệu được tạo dựng bằng nền tảng sẽ không thay đổi.

Để sử dụng các tính năng mới của nền tảng mới 8.3.1 cần chuyển chế độ tương thích cấu hình sang giá trị "Không sử dụng" và thực hiện tái cấu trúc cơ sở thông tin.

Nếu sau đó muốn quay trở lại làm việc trên phiên bản trước của nền tảng thì cần thiết lập chế độ tương thích dưới dạng "Phiên bản 8.2.16" và thực hiện lại việc tái cấu trúc.

Danh sách đầy đủ những thay đổi có thể xem trong tệp V8Update.htm.

Khi cài đặt tiêu chuẩn nền tảng Windows thì tệp này nằm trong thư mục: C:\Program Files\1cv8\8.3.1.531\docs\ru\

Khi cài đặt tiêu chuẩn nền tảng Linux thì tệp này nằm trong thư mục: /opt/1c/v8.3/i386/docs/ru