Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Cở sở thông tin phân tán, cơ chế  

Cơ chế cơ sở thông tin phân tán (CSTTPT) được sử dụng để xây dựng hệ thống thông tin phân tán theo khu vực trên cơ sở cấu hình đồng nhất của 1C:DOANH NGHIỆP 8.  

Cơ chế này cho phép chuyển các thay đổi dữ liệu và thay đổi cấu hình của cơ sở thông tin.

CSTTPT có thực hiện các khả năng sau:  

 • tạo hệ thống phân tán một cách trực quan và thực hiện trao đổi dữ liệu mà không cần lập trình bổ sung; 
 • đảm bảo tính đồng nhất của cấu hình cơ sở thông tin thuộc thành phần hệ thống phân tán; 
 • kết nối các nút mới và ngắt bỏ các nút sẵn có; 
 • tạo mới ảnh ban đầu của cơ sở thông tin cho nút mới; 
 • có nhiều phương pháp giải quyết các xung đột dữ liệu khi đồng thời thay đổi dữ liệu trong các nút khác nhau của hệ thống phân tán; 
 • trong khuôn khổ của một cơ sở thông tin phân tán có thể tạo nhiều sơ đồ trao đổi; 
 • cơ sở thông tin phân tán có thể bao gồm các sơ đồ trao đổi với các hệ thống thông tin khác, cụ thể bao gồm với các cơ sở thông tin 1C:DOANH NGHIỆP mà không phải là cơ sở phân tán; 
 • xác định điều kiện chuyển và nhận các thay đổi ở mức độ các phần tử dữ liệu riêng biệt; 
 • phục hồi trao đổi dữ liệu trong các trường hợp như: phục hồi cơ sở thông tin từ bản sao lưu…; 
 • nén thông điệp theo định dạng ZIP và tự động mở thông điệp trao đổi khi tiếp nhận.

Đặc điểm

 • hệ thống phân tán cần có cấu trúc hình cây mà có nút gốc và xác định mối liên quan "chính – phụ" cho mỗi cặp của các nút liên quan;


 • việc trao đổi dữ liệu được thực hiện theo định dạng văn bản XML, 
 • việc thay đổi cấu hình được phổ biến trong các thông báo trao đổi cùng với các thay đổi dữ liệu, 
 • việc đưa các thay đổi vào cấu hình có thể chỉ tại nút gốc của hệ thống phân tán, 
 • việc thay đổi cấu hình được chuyển từ nút chính sang nút phụ, 
 • việc nhập các thay đổi vào dữ liệu có thể tại nút bất kỳ của hệ thống, 
 • việc thay đổi dữ liệu được chuyển giữa các nút liên quan bất kỳ. 

Sơ đồ trao đổi

Cơ chế cơ sở thông tin phân tán được thực hiện bởi Sơ đồ trao đổi. Để thực hiện điều này, hệ thống phân tán được mô tả bởi sơ đồ trao đổi cụ thể mà hoạt động như cơ sở thông tin phân tán, có đầy đủ thuộc tính tương ứng của sơ đồ trao đổi.


Trong trường hợp này sẽ cho phép sử dụng các chức năng trao đổi trực tác mà có thể sao chép đầy đủ bằng các công cụ của ngôn ngữ hệ thống.  

Ngoài ra, từ ngôn ngữ hệ thống sẽ cho phép sử dụng một loạt các phương thức và sự kiện. Sơ đồ trao đổi cho phép quản lý cấu trúc cơ sở thông tin phân tán và xử lý các thông báo trao đổi cụ thể.