Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Web-client

Web-client là một trong những ứng dụng Client của hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8.

Web-client không có tệp thực thi. Bạn không thể tìm thấy Web-client trong menu, cũng như giữa các tệp thực thi, vì Web-client không cần có các tệp như vậy trong máy tính người sử dụng để bắt đầu công việc.

Web-client, khác với các Client dàyClient mỏng, không được thực hiện trong môi trường hệ điều hành của máy tính, mà trong môi trường trình duyệt Internet (Windows Internet Explorer hoặc Mozilla Firefox). Chính vì vậy, mỗi người sử dụng chỉ cần khởi động trình duyệt của mình, nhập địa chỉ Web-server mà cơ sở thông tin đăng tải trong đó - và Web-client "tự tìm" đến trình duyệt đó trên máy tính và bắt đầu công việc.

Web-client sử dụng DHTML, HTTPRequest và các phần tử của công nghệ AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). Toàn bộ các chức năng của Client trong chế độ này do hệ thống tự động thực hiện nhờ ngôn ngữ JavaScript.

Khi Web-client làm việc, các mô-đun Client mà được tạo dựng trong cấu hình tự động chuyển từ ngôn ngữ hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8 sang JavaScript. Tóm lại, toàn bộ công việc tạo dựng của giải pháp ứng dụng được thực hiện đầy đủ trong Bộ thiết kế 1C:DOANH NGHIỆP, mã nguồn Server và Client được viết bằng ngôn ngữ hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP mà không phụ thuộc vào ứng dụng Client (Client dày, Client mỏng, Web-client).

Làm việc qua trình duyệt Internet mà không cần cài đặt hệ thống trên máy tính người sử dụng

Để làm việc trong chế độ Web-client cần có Web-server mà được tùy chỉnh khi làm việc với 1C:DOANH NGHIỆP 8. Trình duyệt Client tương tác với Web-server theo giao thức mạng HTTP. Tiếp theo, Web-server tương tác với 1C:DOANH NGHIỆP 8 trong phương án làm việc File-server hoặc Client-server.

Sử dụng Apache hoặc IIS để làm Web-server.

Web Client

Làm việc dưới sự điều khiển của các hệ điều hành khác nhau

Tất cả các thành tố chính của nền tảng đều có khả năng hoạt động dưới sự điều khiển của hệ điều hành Windows cũng như Linux. Nhờ đó mà việc tương tác giữa các tiến trình được thực hiện theo giao thức mạng TCP/IP trong các thành phần của hệ thống mà có các thành tố liên quan đến các hệ điều hành khác nhau. Chi tiết…