Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Công việc của người sử dụng (User's Work)

Hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP bao gồm một loạt các công cụ và cơ chế hoàn chỉnh giúp người mới sử dụng tiếp cận hệ thống dễ dàng hơn và giúp người sử dụng đã có kinh nghiệm làm việc với tốc độ cao hơn.

 • Quan niệm về giao diện người sử dụng
  Giao diện của hệ thống được tạo thành các cửa sổ riêng biệt, độc lập. Mỗi cửa sổ giải quyết nhiệm vụ của mình, ví dụ, định vị theo giải pháp ứng dụng hoặc lập báo cáo.
 • Cơ chế điều chỉnh giao diện
  Trong hệ thống có thiết kế giao diện hiện đại làm tăng sự thuận tiện cho công việc của người sử dụng, khi làm việc với hệ thống trong thời gian dài. Thiết kế giao diện được thực hiện bằng cách đó, nhằm giảm mệt mỏi cho người sử dụng khi làm việc với hệ thống.
 • Kiểm tra việc điền dữ liệu và đưa ra thông báo
  Hệ thống có chứa những cơ chế đặc biệt giúp đơn giản hóa khi điền dữ liệu. Một mặt, hệ thống có thể tự động kiểm tra tất cả các dữ liệu cần thiết đã điền, mặt khác, nhắc nhở người sử dụng dưới dạng thuận tiện và dễ hiểu, nếu người sử dụng mắc lỗi khi nhập dữ liệu.
 • Chuyển đến thông tin có liên quan
  Hệ thống cung cấp công cụ tiện ích khi soạn phần tử danh mục, chứng từ và các đối tượng khác của cơ sở dữ liệu. Tất cả các thông tin liên quan đến đối tượng đang soạn được trình bày dưới dạng tập hợp các lệnh trên thanh lệnh cố định. Khi gọi các lệnh này, người sử dụng có thể xem thông tin liên quan trong chính cửa sổ này, mà không cần chuyển sang cửa sổ khác.
 • Nhập trên cơ sở
  Cơ chế nhập trên cơ sở cho phép đơn giản hóa công việc của người sử dụng với giải pháp ứng dụng và giúp họ tránh phải nhập lại thông tin đã lưu trong cơ sở thông tin.
 • Tùy chỉnh giao diện lệnh
  Tính năng chuẩn mà hệ thống cung cấp cho người sử dụng, đó là tùy chỉnh hình thức bên ngoài của giao diện lệnh. Có thể tùy chỉnh tất cả các phần tử chính của giao diện: thanh lệnh các phần hành, thanh lệnh cố định và thanh lệnh thao tác.
 • Tùy chỉnh biểu mẫu
  Người sử dụng có thể tùy chỉnh hình thức bên ngoài của biểu mẫu bất kỳ: thay đổi thành phần các phần tử, thay đổi vị trí các phần tử với nhau, ẩn các phần tử không cần thiết.
 • Tùy chỉnh danh sách
  Hệ thống cung cấp cho người sử dụng các tính năng mở rộng để tùy chỉnh hình dạng bên ngoài của các danh sách. Có thể thay đổi hình dạng bên ngoài của chúng (danh sách, cây), có thể đặt gom nhóm khác nhau, lọc, cũng như thiết lập trang trí quy ước cho danh sách phụ thuộc vào những dữ liệu mà danh sách đó có hiển thị.
 • Đưa ra danh sách
  Đối với đa số danh sách, hệ thống cung cấp tính năng đưa ra danh sách để in hoặc để lưu lại trên đĩa dưới dạng tệp.
 • Bàn làm việc
  Công việc của người sử dụng bất kỳ với chương trình thường bắt đầu từ bàn làm việc. Đây là một phần đặc biệt của chương trình, bao gồm các chứng từ, báo cáo, danh mục… thường sử dụng.
   
 • Tham chiếu
  Cơ chế tham chiếu cho phép nhận tham chiếu bằng văn bản đến phần hành, danh sách, đối tượng cơ sở dữ liệu, báo cáo hoặc bộ xử lý bất kỳ. Ví dụ, có thể chuyển tham chiếu này cho đồng nghiệp, để người đó có thể nhanh chóng mở ra dữ liệu này và tiến hành thay đổi.
   
 • Đã chọn
  Đã chọn cho phép người sử dụng đưa vào chương trình danh sách riêng các tham chiếu đã chọn đến các phần hành của chương trình, danh sách được mở ra trong cửa sổ chính, báo cáo, bộ xử lý và các đối tượng của cơ sở dữ liệu là các phần tử của danh mục, chứng từ… Giả sử, người sử dụng bổ sung vào danh sách này những tham chiếu quan trọng với anh ta hoặc các tham chiếu mà anh ta thường sử dụng. Mục đích của việc này là chuyển nhanh đến danh sách đó.
   
 • Lịch sử
  Lịch sử bao gồm tất cả các thao tác của người sử dụng có liên quan đến việc bổ sung và thay đổi dữ liệu, đó là các phần tử của danh mục, chứng từ… Người sử dụng thường có thể mở danh sách những thay đổi này và chuyển đến đối tượng bất kỳ trong số những đối tượng được liệt kê trong danh sách này. Ví dụ, thực hiện điều đó để xác định xem người sử dụng đã thay đổi dữ liệu đúng hay không.
    
 • Hệ thống danh mục
  Nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP cung cấp cho người sử dụng tính năng nhận trợ giúp công việc với nền tảng, cũng như công việc với giải pháp ứng dụng cụ thể. Thông tin trợ giúp có dạng HTML, cho phép sử dụng hệ thống hyperlink và trình bày theo kiểu đồ thị cho thông tin được hiển thị.
 • Máy tính con
  Máy tính hệ thống cho phép thực hiện một cách nhanh chóng các phép tính đa dạng mà không cần thoát ra khỏi giải pháp ứng dụng.
 • Lịch
  Lịch cũng là một công cụ tiện ích và luôn có sẵn. Có thể thay đổi kích thước của lịch và đính kèm vào màn hình máy tính.
 • So sánh tệp
  Người sử dụng có thể thực hiện so sánh giữa hai tệp với nhau. Có thể so sánh các tệp với nhau, như tệp văn bản, chứng từ dạng bảng hoặc tính nhất quán giữa hai dữ liệu.
   
 • Báo cáo
  Nền tảng công nghệ có các công cụ phân tích mạnh mẽ để lập ra những báo cáo kinh tế và các báo cáo phân tích khác nhau. Người sử dụng không chỉ có thể sử dụng các báo cáo có sẵn trong giải pháp ứng dụng, mà còn có thể tự lập ra các báo cáo tùy ý, mà không cần sự hỗ trợ của người lập trình và không cần đưa vào những thay đổi trong giải pháp ứng dụng.