Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Client mỏng (Thin Client)

Client mỏng là một trong những ứng dụng Client của hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8. Tệp chương trình của ứng dụng này là 1cv8c.exe.

Client được gọi là «Mỏng» vì có thực hiện bộ chức năng hạn chế của ngôn ngữ hệ thống. Đặc biệt toàn bộ kiểu dữ liệu ứng dụng không được đưa vào Client mỏng. Thay vào đó, Client mỏng có ứng dụng bộ hạn chế các kiểu ngôn ngữ hệ thống chỉ được dùng để hiển thị hoặc thay đổi dữ liệu trong bộ nhớ. Toàn bộ công việc với cơ sở dữ liệu, dữ liệu về đối tượng, thực thi các yêu cầu - được thực hiện trên Server. Client mỏng chỉ nhận dữ liệu đã hoàn chỉnh để chuẩn bị hiển thị.

Client mỏng đảm bảo công việc chỉ trong chế độ tùy chỉnh 1C:DOANH NGHIỆP. Client mỏng không hỗ trợ chế độ làm việc của Bộ thiết kế.

Kết nối qua Internet

Client mỏng cho phép làm việc với giao diện 1C:DOANH NGHIỆP qua Internet. Để thực hiện được điều này, có sử dụng Web-server tùy chỉnh cho công việc với 1С:DOANH NGHIỆP 8.

Client mỏng tương tác với Web-server theo giao thức mạng HTTP. Còn Web-server tương tác với 1C:DOANH NGHIỆP 8 với phương án làm việc File-server và Client-server.

Có sử dụng Apache hoặc IIS để làm Web-server. Chi tiết…

Kết nối qua Internet

Phương án làm việc Client-server

Trong phương án làm việc Client-server, Client mỏng tương tác trực tiếp với cụm Server theo giao thức mạng TCP/IP. Chi tiết…

Phương án làm việc Client-server

Phương án làm việc File-server

Nếu hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP làm việc trong phương án File-server

 • thì Client mỏng tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu File-server.
 • Trong phương án làm việc này Client dày cần truy cập trực tiếp kiểu File-server đến cơ sở dữ liệu, ví dụ, thông qua tài nguyên mạng chung.
Khi Client mỏng làm việc trong phương án làm việc File-server trên máy tính có khởi động chính Client mỏng thì có môi trường làm việc đặc biệt. Trong môi trường đặc biệt này có thực hiện:

 • kết nhập các thành tố của Server cần thiết để làm việc,
 • kết nhập cấu hình ứng dụng,
 • các thao tác khác, cần thiết để tổ chức công việc bình thường của hệ thống với cơ sở thông tin.

Đối với Client mỏng, môi trường này đóng vai trò là Server. Đối với hệ điều hành, môi trường đặc biệt này không được tách ra thành tiến trình riêng và được thực hiện trong tiến trình làm việc của Client mỏng.

Phương án làm việc File-server