Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Tổng quan về giao diện người sử dụng (The Concept of User Interface)

Giao diện người sử dụng trong hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8 nhằm hướng đến sự thoải mái và hiệu quả khi làm việc và phù hợp với xu hướng công nghệ hiện đại.

Cửa sổ chính

Khi khởi động hệ thống ở chế độ 1C:DOANH NGHIỆP, chương trình sẽ mở ra cửa sổ chính.

Các chức năng cần thiết để dẫn hướng một cách thuận tiện trong giải pháp ứng dụng nằm tại nhiều thanh lệnh phụ: công cụ, ưa thích, lịch sử… Người phát triển giải pháp ứng dụng có thể đặt thành phần chuẩn tùy ý và sắp xếp các thanh lệnh này theo chức năng và đặc điểm của ứng dụng.

Thiết kế không gian làm việc

Người sử dụng có thể tự thiết kế không gian làm việc của mình bằng cách sắp xếp các thanh lệnh vào những vùng khác nhau trên màn hình.

Có thể tạo chỗ làm việc một cách tối giản khi chỉ để lại thanh công cụ trên màn hình. Khi đó, toàn bộ chức năng dẫn hướng của giải pháp ứng dụng sẽ khả dụng trên thanh công cụ.

Có thể sắp xếp ngay trên màn hình nhiều thanh lệnh khác nhau và đảm bảo khả năng di chuyển nhanh đến các phần khác nhau của ứng dụng.

Trang đầu

Trang đầu là phần hành chuẩn trong chương trình bao gồm các chứng từ, báo cáo, danh mục thường dùng… Đây là "trợ giúp" đặc biệt của người sử dụng. Mỗi ngày làm việc đều bắt đầu với trợ giúp này. Trang đầu dẫn dắt người sử dụng vào công việc, giúp trả lời các câu hỏi của họ.

Thanh phần hành

Thanh phần hành là phần chức năng lớn nhất trong giải pháp ứng dụng. Thanh lệnh này nằm trên phần đầu của cửa sổ chính và tương ứng với phân hệ cao nhất trong cấu hình. Thanh phần hành giúp di chuyển đến các phần hành trong chương trình.

Phần hành

Khi nhấp chuột vào phần hành bất kỳ, toàn bộ chức năng của phân hệ, bao gồm các phân hệ lồng trong, sẽ hiển thị dưới dạng lệnh trên thanh phần hành này.

Lệnh

Lệnh là các thao tác mà người sử dụng có thể thực hiện. Chương trình có thể gồm nhiều lệnh khác nhau. Một số là các lệnh chuẩn thuộc nền tảng. Một số khác là các lệnh do người phát triển giải pháp ứng dụng tạo ra.

Thanh lệnh của phần hành hiện tại

Thanh lệnh của phần hành hiện tại bao gồm các lệnh ưa thích và thường xuyên sử dụng, cho phép xem thông tin trong danh sách, tạo nhanh các đối tượng mới, thực hiện bộ xử lý mẫu hoặc lập báo cáo có sẵn. Các lệnh này được gọi là lệnh thao tác, vì khi gọi ra chúng, ứng dụng sẽ mở ra cửa sổ phụ mới và trong giây lát, đưa người sử dụng sang nhiệm vụ khác.

Cửa sổ phụ trợ

Khi gọi ra nhiều lệnh nhập đối tượng mới và soạn đối tượng có sẵn hoặc khi mở nhiều báo cáo và bộ xử lý thì ứng dụng sẽ mở ra cửa sổ phụ trợ.

Mục ưa thích

Có thể thêm vào mục ưa thích bất kỳ phần hành, danh sách, đối tượng cơ sở dữ liệu, báo cáo, bộ xử lý hoặc lệnh nào để quay lại khi cần.

Tham chiếu đến dữ liệu

Trên bất kỳ phần hành, danh sách, đối tượng của cơ sở dữ liệu, báo cáo hoặc bộ xử lý nào đều có thể lấy tham chiếu dưới dạng dòng văn bản. Điều này cần thiết trong trường hợp như: người sử dụng chuyển tham chiếu này cho đồng nghiệp để họ có thể chuyển nhanh đến dữ liệu này và tiến hành thay đổi.

Thanh thông tin

Phần dưới cửa sổ chính của ứng dụng có thanh thông tin. Thanh này được dùng để hiển thị chỉ tiêu hiệu suất và thông tin về chế độ mô phỏng độ trễ khi gọi ra Server.

Vùng lệnh hệ thống

Phía trên cửa sổ chính là vùng lệnh hệ thống. Vùng này bao gồm cửa sổ chính của hệ thống và tập hợp các lệnh phụ trợ như: máy tính con, lịch…

Menu chính

Menu chính bao gồm các lệnh liên quan đến giải pháp ứng dụng nói chung và không phụ thuộc vào đặc điểm ứng dụng của cấu hình.

Ví dụ, lệnh tùy chỉnh giao diện của người sử dụng và lệnh thiết lập tham số hệ thống chung.

Lệnh phụ trợ

Bên phải vùng lệnh hệ thống là các lệnh phụ trợ như: chuyển đến tham chiếu, máy tính con, lịch, thông tin về hệ thống… Người sử dụng có thể tự tùy chỉnh thành phần các lệnh này bằng cách thêm lệnh khác hoặc xóa lệnh đã có.