Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

TCP/IP (TCP/IP)

TCP/IP tên gọi bộ các giao thức mạng nhiều tầng cấp khác nhau được sử dụng trong mạng.

TCP/IP được sử dụng trong nền tảng đ làm giao thức truyền khi có sự tương tác giữa nhiều cấu phần khác nhau của hệ thống. TCP/IP được sử dụng trong phương án làm việc File-server thông qua Web-server và phương án làm việc Client-server. Giao thức này được sử dụng khi tương tác giữa ứng dụng Clientứng dụng Server. Giao thức này cũng được sử dụng khi tương tác giữa các phần tử của cụm Server với nhau.

1C:DOANH NGHIỆP hỗ trợ làm việc đồng thời theo giao thức IPv4 IPv6.

Trong phương án làm việc Client-server:
 


Trong phương án làm việc File-server: