Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Chế độ kết nối chậm (Slow Connection)

Chế độ kết nối chậm là chế độ làm việc đặc biệt của các ứng dụng Client dành cho các trường hợp công việc với cơ sở thông tin được thực hiện theo giao thức mạng HTTP thông qua kết nối Internet tốc độ chậm (ví dụ, kết nối GPRS).

Chế độ này được thực hiện đối với Client mỏng và Web-client. Có thể chỉ ra chế độ này khi khởi động ứng dụng Client hoặc cho chính cơ sở thông tin. Khi đó các ứng dụng Client mà kết nối với cơ sở thông tin này sẽ sử dụng chính chế độ này nếu khi khởi động các ứng dụng không chỉ ra chế độ nào khác.

Chế độ kết nối chậm

Mục đích chính khi làm việc trong chế độ kết nối chậm, đó là giảm chi phí kết nối đến Server. Để thực hiện điều này, nhiều truy vấn đến Server được hợp nhất trong một gói, thực hiện bộ dữ liệu cảnh báo có thể cần, và không nhận từ Server thông tin không có nghĩa. Vì vậy, thậm chí tại các kênh truyền tốc độ chậm nền tảng vẫn đảm bảo tốc độ làm việc chấp nhận được cho người sử dụng.