Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Cụm Server 1C:DOANH NGHIỆP 8

(1C:Enterprise 8 Server Cluster)

Cụm Server 1C:DOANH NGHIỆP 8 là thành tố chính của nền tảng, đảm bảo sự tương tác giữa người sử dụng với hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu trong chế độ làm việc Client-server. Cụm Server đảm bảo công việc liên tục, lâu dài và cạnh tranh của số lượng lớn người sử dụng với cơ sở thông tin đồ sộ.

Cụm Server 1C:DOANH NGHIỆP 8 là khái niệm lô-gic và là toàn bộ các tiến trình làm việc phục vụ cho một bộ cơ sở thông tin.  

Các tính năng chính của cụm Server

 • có thể hoạt động trong một hoặc nhiều máy tính (nhiều Server làm việc);
 • trong mỗi Server làm việc có thể có một hoặc nhiều tiến trình làm việc phục vụ cho việc kết nối Client trong phạm vi cụm Server đó;
 • Client mới kết nối với tiến trình làm việc của cụm Server trên cơ sở phân tích, thống kê trong thời gian dài khả năng chịu tải của các tiến trình làm việc;
 • tương tác giữa các tiến trình làm việc của cụm Server với các ứng dụng Client, với Server cơ sở dữ liệu được thực hiện qua giao thức TCP/IP;
 • có thể khởi động các tiến trình làm việc của cụm Server như ứng dụng hoặc như là công cụ.

Sơ đồ chung của phương án làm việc Client-server

Trong phương án làm việc Client-server ứng dụng Client tương tác với cụm Server, tiếp theo, cụm Server tiến hành tương tác với Server cơ sở dữ liệu.

Sơ đồ chung của phương án làm việc Client-server

Một trong số các máy tính nằm trong cụm Server là Server trung tâm của cụm. Ngoài việc hỗ trợ kết nối Client, Server trung tâm quản lý công việc của toàn bộ cụm Server và lưu lại bản đăng ký cụm Server.

Để kết nối Client, cụm Server nhập địa chỉ theo tên của Server trung tâm và số cổng mạng. Nếu có sử dụng cổng mạng chuẩn thì cần chỉ ra tên của Server trung tâm.   

Khi tạo lập kết nối, ứng dụng kết nối với Server trung tâm của cụm Server. Trên cơ sở phân tích khả năng chịu tải của các tiến trình làm việc, Server trung tâm dẫn ứng dụng Client đến tiến trình làm việc cụ thể mà nó hỗ trợ. Tiến trình này có thể nằm trong Server trung tâm cũng như nằm trong Server làm việc bất kỳ của cụm Server. Tiến trình làm việc tiến hành đăng nhập người sử dụng và hỗ trợ kết nối đến khi kết thúc phiên làm việc của Client với cơ sở thông tin này.

Thành phần của cụm Server đơn giản nhất

Cụm Server đơn giản nhất có thể nằm trong một máy tính và có một tiến trình làm việc:

Thành phần của cụm Server đơn giản nhất

Trên hình vẽ có tất cả các phần tử được dùng trong quá trình làm việc của cụm Server, đó là:

 • Các tiến trình làm việc của cụm Server:
  • ragent.exe;
  • rmngr.exe;
  • rphost.exe;
 • Kho chứa dữ liệu:
  • danh sách cụm Server;
  • bản đăng ký cụm Server.

Hoạt động của máy tính trong thành phần của cụm Server được đảm bảo bằng tiến trình ragent.exe được gọi là Agent Server. Tương tự, máy tính mà trong đó có khởi động Agent Server được gọi là Server làm việc. Một trong những chức năng của Agent Server là lưu chuyển danh sách cụm Server nằm trong Server làm việc này.

Agent Server và danh sách cụm Server không phải là thành phần của cụm Server, mà chỉ đảm bảo công việc của Server và cụm Server trong đó.

Cụm Server bao gồm các phần tử sau:

 • một hoặc nhiều tiến trình rmngr.exe;
 • bản đăng ký cụm Server;
 • một hoặc nhiều tiến trình rphost.exe.

Tiến trình rmngr.exe được gọi là Quản lý cụm Server. Tiến trình này quản lý chức năng của toàn bộ cụm Server. Trong thành phần cụm Server có thể có nhiều tiến trình Quản lý cụm Server. Một trong những tiến trình này thường là Quản lý chính của cụm Server, các tiến trình còn lại là Quản lý bổ sung. Server làm việc mà trong đó có Quản lý chính của cụm Server hoạt động và có bản đăng ký cụm Server, được gọi là Server trung tâm của cụm Server. Một trong các chức năng của Quản lý cụm Server là lưu chuyển bản đăng ký cụm Server.

Tiến trình rphost.exe được gọi là tiến trình làm việc. Tiến trình làm việc hỗ trợ trực tiếp các ứng dụng Client, tương tác với Server cơ sở dữ liệu và đặc biệt, trong đó có thể thực hiện các thủ tục của mô-đun cấu hình.  

Khả năng mở rộng

Có thể mở rộng cụm Server bằng nhiều cách:

 • Tính toán sự tăng lên về số lượng các Quản lý cụm Server và phân bổ các công cụ giữa chúng;
 • Tính toán sự tăng lên về số lượng các tiến trình làm việc hoạt động trong Server làm việc cụ thể;
 • Tính toán sự tăng lên về số lượng các Server làm việc nằm trong thành phần cụm Server.

Sử dụng nhiều Quản lý

Tất cả các chức năng do Quản lý cụm Server thực hiện được chia thành nhiều công cụ. Các công cụ này có thể được dùng cho các Quản lý cụm Server khác nhau. Điều này cho phép phân bổ toàn bộ mức tải giữa nhiều tiến trình.

Một phần công cụ có thể chỉ được sử dụng tại Quản lý chính của cụm Server:

 • Công cụ của cấu hình cụm Server,
 • Công cụ khóa cụm Server,
 • Công cụ quản lý các đối tượng gỡ rối.

Các công cụ khác có thể được dùng cho các Quản lý tùy ý của cụm Server:

 • Công cụ nhật ký sự kiện,
 • Công cụ tìm kiếm toàn văn bản,
 • Công cụ nhiệm vụ,
 • Công cụ đánh số,
 • Công cụ tùy chỉnh người sử dụng,
 • Công cụ thời gian,
 • Công cụ khóa các đối tượng,
 • Công cụ dữ liệu theo phiên làm việc,
 • Công cụ khóa thuộc thao tác.

Sử dụng nhiều tiến trình làm việc

Sử dụng nhiều tiến trình làm việc, một mặt, cho phép giảm tải tại mỗi tiến trình làm việc cụ thể. Mặt khác, khởi động nhiều tiến trình làm việc cho phép sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiết bị của Server làm việc. Ngòai ra, khởi động nhiều tiến trình làm việc cho phép tăng độ tin cậy của Server, khi tách riêng các nhóm Client làm việc với các cơ sở thông tin khác nhau. Trong cụm Server mà có thể khởi động nhiều tiến trình làm việc, tiến trình làm việc có thể tự động khởi động lại sau thời gian mà người quản trị cụm Server thiết lập.

Sử dụng nhiều Server làm việc

Việc tăng số lượng các Server làm việc trong cụm Server cho phép sử dụng khối lượng lớn các tiến trình làm việc (hỗ trợ khối lượng lớn kết nối Client), đồng thời không tăng mức tải của mỗi tiến trình làm việc cụ thể.

Tính bền vững

Đảm bảo tính bền vững trong công việc của cụm Server bằng 3 cách sau:

 • dự trữ chính cụm Server,
 • dự trữ các tiến trình làm việc,
 • khả năng kháng vỡ kênh truyền.

Dự trữ cụm Server

Nhiều cụm Server có thể được hợp nhất thành nhóm dự trữ. Các cụm Server nằm trong một nhóm dự trữ đều được tự động đồng bộ hóa.

Khi một cụm Server có hiệu lực tách khỏi dòng thì cụm Server tiếp theo trong nhóm có khả năng làm việc sẽ trở nên hữu hiệu. Khi khôi phục khả năng làm việc của cụm Server trong nhóm đã từng hoạt động thì tính hiệu lực được truyền cho Cụm Server đó sau khi đồng bộ hóa tự động dữ liệu.

Lưu trữ cụm Server

Dự trữ các tiến trình làm việc

Có thể chỉ ra phương án sử dụng cho mỗi tiến trình làm việc: Sử dụng, Sử dụng như dự phòng, Không sử dụng.

Lưu trữ các tiến trình làm việc

Nếu một tiến trình làm việc nào đó gặp sự cố thì để thay thế cho nó, cụm Server sẽ khởi động một trong số những tiến trình dự phòng chưa hoạt động và tự động phân bố lại mức tải hiện tại cho tiến trình đó.      

Khả năng kháng vỡ kênh truyền

Cụm Server "ghi nhớ" những người sử dụng đã kết nối và trạng thái các thao tác mà họ đang thực hiện. Nhờ đó mà mỗi người sử dụng đều có phiên làm việc riêng.

Khả năng kháng vỡ kênh truyền

Trong trường hợp mất kết nối vật lý thì cụm Server sẽ chờ để khôi phục lại kết nối với người sử dụng này. Trong đại đa số các trường hợp sau khi khôi phục kết nối, người sử dụng có thể tiếp tục công việc từ "chỗ" mà anh ta đã dừng lại. Khi đó không cần kết nối lại với cơ sở thông tin.  

Phiên làm việc

Phiên làm việc xác định người sử dụng đang làm việc với cơ sở thông tin và quản lý người sử dụng này. Có các dạng phiên làm việc sau:

 • Client dày, Client mỏng, Web-client là Client dày, Client mỏng, Web-client tương ứng được tạo ra khi truy cập đến cơ sở thông tin,
 • Bộ thiết kế là bộ thiết kế được tạo ra khi truy cập đến cơ sở thông tin,
 • COM-connection được tạo ra khi truy cập đến cơ sở thông tin thông qua kết nối ngoài,
 • WS-connection được tạo ra khi Web-server truy cập đến cơ sở thông tin qua truy cập đến Web-service được đăng tải trên Web-server,
 • Nhiệm vụ nền được tạo ra khi tiến trình làm việc của cụm Server truy cập đến cơ sở thông tin, dùng để tiến hành đặt mã thủ tục của nhiệm vụ nền,
 • Bảng điều khiển cụm Server được tạo ra khi truy cập công cụ tiện ích về quản trị phương án Client-server đến tiến trình làm việc,
 • COM-administrator được tạo ra khi truy cập đến tiến trình làm việc thông qua kết nối ngoài.

Làm việc dưới sự điều khiển của nhiều hệ điều hành khác nhau

Tất cả các tiến trình làm việc của cụm Server có khả năng hoạt động dưới sự điều khiển của hệ điều hành Windows, cũng như dưới sự điều khiển của hệ điều hành Linux. Nhờ đó, sự tương tác giữa các tiến trình được thực hiện theo giao thức mạng TCP/IP, trong một cụm Server có thể có nhiều Server làm việc với những hệ điều hành khác nhau. Chi tiết…

Tiện ích quản trị cụm Server

Trong bộ cài đặt hệ thống có tiện ích quản trị phương án làm việc Client-server, cho phép thay đổi thành phần của cụm Server, quản lý cơ sở dữ liệu, quản lý kết nối người sử dụng, cũng như thực hiện phân tích hệ thống về khóa thao tác. Chi tiết…