Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Chế độ mô phỏng trễ khi gọi Server

(Server Call Delay Simulate)

Chế độ mô phỏng trễ khi gọi Server cho phép người lập trình thấy được tốc độ làm việc thực của giải pháp ứng dụng tại chỗ của khách hàng, trên kênh truyền thực tế.

Khi đó không cần kết nối đặc biệt nào với Internet. Có thể đặt chế độ này và nền tảng (thậm chí trong phương án File-server tại máy tính cục bộ) bắt đầu làm việc với sự chậm trễ mà kênh truyền thực tế đang làm việc.

Chế độ mô phỏng trễ khi gọi Server có thể bật hay tắt trong quá trình làm việc của ứng dụng Client. Phiên làm việc tại chế độ này sẽ có dấu đặc biệt, đó là dấu "phanh tay" trên thanh thông tin.

Chế độ mô phỏng trễ khi gọi Server

Khi đặt chế độ mô phỏng trễ khi gọi Server, nền tảng thiết lập chế độ trễ chuẩn được lựa chọn đặc biệt để mô phỏng kết nối Internet động (qua GPRS):

 • Trễ khi gọi Server – 1,45 giây;
 • Trễ khi truyền dữ liệu – 0,45 giây;
 • Trễ khi nhận dữ liệu – 0,15 giây.

Khi cần thiết, người lập trình có thể đặt các giá trị trễ riêng.