Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Nhiệm vụ thường kỳ (Scheduled Job)

Nhiệm vụ thường kỳ là đối tượng chung của cấu hình và là một phần cơ chế nhiệm vụ. Nhiệm vụ thường kỳ cho phép tự động thực hiện thủ tục bằng ngôn ngữ hệ thống theo lịch biểu.

Nhiệm vụ thường kỳ

Đối với mỗi nhiệm vụ thường kỳ, có thể xác định lịch biểu, mà sẽ tự động khởi động thực hiện nhiệm vụ. Trong hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8 hỗ trợ lịch biểu định kỳ hoặc một lần. Có thể xác định ngày bắt đầu và kết thúc thực hiện, theo ngày, theo tuần và theo tháng. Có thể xác định lịch biểu trong giai đoạn thiết kế cấu hình, cũng như trong giai đoạn thực hiện (chế độ 1C:DOANH NGHIỆP).

Đặt lịch chạy nhiệm vụ

Trong quá trình khởi động, nhiệm vụ thường kỳ tạo ra nhiệm vụ nền và xử lý thực. Có thể thực hiện nhiệm vụ thường kỳ theo tên người sử dụng đã xác định và có thể khởi động lại (ví dụ, trong trường hợp đột xuất kết thúc công việc).

 Trong tiện ích quản trị phương án làm việc Client-server, có thể cấm tự động thực hiện nhiệm vụ thường kỳ đối với cơ sở thông tin nào đó. Ngoài ra, có tính năng khóa khởi động nhiệm vụ thường kỳ khi tạo cơ sở thông tin trên Server từ hộp thoại khởi động 1C:DOANH NGHIỆP 8. nhieme

Bật tắt chạy nhiệm vụ thường kỳ

Link hữu ích: