Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Chỉ số hiệu suất (Performance display)

Chỉ số hiệu suất là một trong những công cụ lập trình giải pháp ứng dụng. Trong thời gian thực tế, tại chế độ 1C:DOANH NGHIỆP công cụ này chỉ ra cho người lập trình thông tin về số lượng và thời gian gọi Server, cũng như dung lượng dữ liệu truyền và nhận.

Chỉ số hiệu suất

Tóm lại, có thể tái hiện lại những thao tác này hay thao tác khác của người sử dụng, và cũng có thể thấy được bao nhiêu lần Server được gọi ra, dung lượng dữ liệu đã truyền và nhận là bao nhiêu.