Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Tính đa nền tảng (Multi-platform)

Tính đa nền tảng – đây là khả năng của hệ thống chạy trên các hệ điều hành khác nhau. Các cấu phần chính của hệ thống có thể chạy trên hệ điều hành Windowshệ điều hành Linux. Ngoài ra, phần Client 1С:DOANH NGHIỆP có thể chạy trên các máy tính cài đặt các hệ điều hành Mac OS X Apple iOS.

Ứng dụng Client trên các nền tảng khác nhau

Người sử dụng các thiết bị khác nhau trên những hệ điều hành khác nhau có thể làm việc với cơ sở thông tin của chương trình 1C:DOANH NGHIỆP bằng ứng dụng Client bất kỳ. Client dày (Thick-Client)Client mỏng (Thin-Client) đã được thực thi cả với Windows lẫn Linux. Còn Web-client được thực hiện trong môi trường trình duyệt internet và thích ứng để làm việc với các trình duyệt thông dụng.

Ứng dụng Client trên các nền tảng khác nhau
 
Ví dụ, người sử dụng hệ điều hành Windows có thể làm việc:
 • với Client dày;
 • với Client mỏng;
 • với Web-client sử dụng trình duyệt Windows Internet Explorer hoặc Google Chrome.
Người sử dụng hệ điều hành Linux có thể làm việc:
Người sử dụng máy tính Macintosh có thể kết nối với 1С:DOANH NGHIỆP bằng Web-client sử dụng trình duyệt Safari.

Còn đối với người sử dụng thiết bị di động của hãng Apple thì trong Web-client đã hoàn thiện, cải tiến công việc trên các màn hình nhỏ và hỗ trợ nhập cảm ứng. Như vậy, hoàn toàn có thể làm việc với chương trình 1C:DOANH NGHIỆP, ví dụ như trên iPad sử dụng phiên bản di động của trình duyệt Safari.

Tính đa nền tảng của hệ thống

Sử dụng Web-client cho phép tất cả các cấu phần chính của nền tảng làm việc, ví dụ, với hệ điều hành Linux.
 
tính đa nền tảng trên Linux

Phương án làm việc khác là chỉ thực hiện trên hệ điều hành Windows.

Tính đa nền tảng trên Windows
 
Trong nhiều trường hợp, kiến trúc 1C:DOANH NGHIỆP cho phép hòa lẫn trong một hệ thống các phần tử làm việc dưới sự điều khiển của các hệ điều hành khác nhau.

Phối hợp sử dụng giữa Windows và Linux

Tính đa nền tảng của liên cung (Cluster)

Máy tính nằm trong thành phần liên cung có thể làm việc dưới sự điều khiển của hệ điều hành Windows hoặc Linux. Cho phép đưa vào thành phần của một liên cung Server làm việc, chạy được dưới sự điều khiển của các hệ điều hành khác nhau.

Tính đa nền tảng của liên cung server 1C
 
Đặc điểm của các Server làm việc dưới sự điều khiển của hệ điều hành Linux
 • không thể tương tác với Hệ thống quản trị CSDL Microsoft SQL Server,
 • không hỗ trợ làm việc với các đối tượng СОМ,
 • đăng nhập trên Server được thực hiện theo giao thức Kerberos,
 • không thể làm việc với Internet-connection.

Tham chiếu hữu ích: