Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Kết nối qua Internet (Internet Connection)

Kết nối qua Internet đảm bảo công việc online ở xa của người sử dụng với cơ sở thông tin. Điều này có được do sử dụng Client mỏng Web-client. Chúng được kết nối đến Web-server được tùy chỉnh với dạng đặc biệt. Web-server thực hiện sự tương tác giữa Client mỏng và Web-client với cụm Server hoặc với cơ sở thông tin File-server.

Trong phương án làm việc Client-server:

phương án làm việc Client-server

Trong phương án làm việc File-server:

phương án làm việc File-server

Các giải pháp ứng dụng không cần bất kỳ chỉnh sửa nào để có thể làm việc với chúng qua Internet. Cả Client mỏngWeb-Client đều đảm bảo một cách độc lập chức năng của giao diện 1C:DOANH NGHIỆP 8 trong máy tính người sử dụng.

Sự khác biệt trong việc sử dụng các ứng dụng Client này như sau:

 • Client mỏng yêu cầu cài đặt trước trong máy tính người sử dụng, còn Web-Client thì không cần,
 • Client mỏng đảm bảo chức năng đầy đủ, Web-client không hỗ trợ nhiều tính năng của nền tảng,
 • Client mỏng chỉ làm việc dưới sự điều khiển của hệ điều hành Windows, Web-client làm việc dưới sự điều hành của trình duyệt Internet, chính vì vậy người sử dụng ở xa có thể làm việc cả trong máy tính với hệ điều hành Windows (trong trình duyệt Windows Internet Explorer), cũng như trong máy tính với hệ điều hành Linux (trong trình duyệt Mozilla Firefox),
 • Có nhiều khác biệt trong công việc của Client mỏng và Web-client.

Có thể thực hiện kết nối các ứng dụng Client theo giao thức mạng HTTP cũng như theo giao thức mạng HTTPS, có hỗ trợ mã hóa dữ liệu được truyền.

Làm việc qua Internet-mobile

Các Client có thể sử dụng các phương thức ra mạng Internet. Điều này có được là do kết nối tốc độ cao theo đường truyền riêng hoặc thông qua mạng cục bộ. Hoặc cũng có thể là kết nối tốc độ chậm, ví dụ như qua kết nối GPRS của điện thoại di động.

Đặc biệt đối với các trường hợp khi làm việc với cơ sở thông tin thông qua các kênh kết nối tốc độ chậm, Client mỏng và Web-client có chế độ khởi động đặc biệt - chế độ kết nối tốc độ chậm. Do đó, ngay cả trên các kênh truyền tốc độ chậm nền tảng vẫn đảm bảo tốc độ làm việc chấp nhận được của người sử dụng.

Bản đóng gói Client mỏng

Để người sử dụng ở xa kết nối qua Internet có thể sử dụng đầy đủ các tính năng của giải pháp ứng dụng, có bộ đóng gói riêng cho nền tảng, trong đó chỉ chứa Client mỏng – 1C:DOANH NGHIỆP 8.2, Client mỏng. Bản đóng gói này có khối lượng không lớn, cho phép dễ dàng truyền được theo các kênh truyền khác nhau.

Các tính năng khác cho công việc ở xa

Ngoài kết nối trực tiếp đến cơ sở thông tin nhờ các ứng dụng Client, nền tảng có các tính năng khác dành cho công việc ở xa. Tất cả các tính năng này dù ở mức độ này hay mức độ khác đều cần chỉnh sửa giải pháp ứng dụng hoặc viết ứng dụng riêng. Thông thường, các phương thức này không cho phép làm việc với dữ liệu ở chế độ thời gian thực hoặc không phải là tính năng chỉ dành riêng cho bộ các chức năng hữu hạn.

 • Sử dụng Web-service
  Cơ chế Web-service cho phép các giải pháp ứng dụng hỗ trợ và ứng dụng công nghệ Kiến trúc hướng dịch vụ SOA (Service-Oriented Architecture). Công nghệ này là tiêu chuẩn hiện đại để định hướng các ứng dụng và hệ thống thông tin. Nhờ có công nghệ này mà giải pháp ứng dụng có thể đưa ra chức năng của mình là làm bộ Web-service được đăng tải lên Internet. Tiếp theo chính giải pháp ứng dụng có thể sử dụng Web-service được đăng tải bởi các nhà cung cấp khác.
 • Tương tác với cơ sở thông tin có sử dụng cấu phần Web mở rộng
  Cấu phần Web mở rộng là một trong các thành tố của nền tảng. Nhờ đó, có thể viết ứng dụng Web tương tác với cơ sở thông tin 1C:DOANH NGHIỆP 8. Đây có thể là công việc trực tiếp của người sử dụng với dữ liệu thông qua giao diện Web có tùy chỉnh, theo kiểu công việc giống với giao diện 1C:DOANH NGHIỆP 8. Điều này nhắc nhớ đến chức năng ứng dụng của 1C:DOANH NGHIỆP 8 trên trang Web hiện tại hoặc đơn giản là truy cập vào chương trình 1C:DOANH NGHIỆP 8 từ các hệ thống khác.
 • Trao đổi dữ liệu ngoại tuyến (off-line) trong hệ thống thông tin phân tán
  Cơ chế trao đổi dữ liệu cho phép với kỳ đã đặt ra gửi những thay đổi về dữ liệu và cấu hình giữa các nút của hệ thống phân tán. Đồng thời các nút này có thể là cơ sở thông tin 1C:DOANH NGHIỆP 8 cũng như là các hệ thống chương trình khác không thuộc nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP 8.