Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Tùy chọn chức năng, cơ chế

(Functional Option, Mechanism)

Cơ chế tùy chọn chức năng là một trong những công cụ lập trình. Cơ chế này cho phép xác định trong cấu hình chức năng, mà có thể được sử dụng hoặc không sử dụng khi triển khai tùy thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp cụ thể.

Cơ chế làm việc dựa trên hai đối tượng của cấu hình:

 • Tùy chọn chức năng
  Có thể gắn các đối tượng của cấu hình và các mục tin của chúng với tùy chọn chức năng được bổ sung trong giải pháp ứng dụng. Ví dụ, có thể gắn mục tin Kho bãi của chứng từ Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ với tùy chọn chức năng Kế toán theo kho. Khi đó, nếu trong chế độ 1C:DOANH NGHIỆP có đặt tùy chọn chức năng này thì trường Kho bãi sẽ hiển thị trong tất cả các biểu mẫu chứng từ. Nếu không đặt tùy chọn chức năng này thì trường Kho bãi sẽ không được hiển thị.

Tùy chọn chức năng

 • Tham số tùy chọn chức năng
  Có thể sử dụng tùy chọn chức năng với các tham số. Ví dụ, với mục đích là dạng biểu mẫu cụ thể phụ thuộc vào giá trị của tham số đã chọn. Ví dụ, tham số tùy chọn chức năng Kế toán đa tiền tệ có thể là Doanh nghiệp. Khi đó, tùy thuộc vào việc chọn doanh nghiệp nào trong biểu mẫu thì trường Tiền tệ hạch toán sẽ ẩn hay hiển thị.

Tham số tùy chọn chức năng