Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Nguồn dữ liệu ngoài (External Data Source) 

Nguồn dữ liệu ngoài là đối tượng ứng dụng của cấu hình. Chúng cho phép làm việc với các cơ sở dữ liệu bên ngoài không dựa trên nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP. Nhờ các đối tượng cấu hình này, có thể sử dụng thông tin từ các cơ sở dữ liệu bên ngoài ngay trong giải pháp ứng dụng giống như trong chính cơ sở thông tin.

Nguồn dữ liệu ngoài có thể nhận dữ liệu từ nguồn ODBC trong các hệ điều hành Windows và Linux, hơn nữa khi làm việc với hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL và Oracle Database đảm bảo tính năng đầy đủ của ngôn ngữ truy vấn. Ngoài ra, nguồn dữ liệu ngoài cho phép kết nối nguồn dữ liệu đa chiều đến giải pháp ứng dụng, ví dụ như:

 • Microsoft Analysis Services; 
 • Oracle Essbase; 
 • IBM InfoSphere Warehouse.

Khi làm việc với Hệ quản trị CSDL khác, một số cấu hình của ngôn ngữ truy vấn có thể không làm việc, bởi vì chúng bị hạn chế bởi các tính năng của bộ điều khiển ODBC đang được sử dụng.

Nguồn dữ liệu ngoài có tập hợp các bảng.

Nguồn dữ liệu ngoài có tập hợp các bảng

Có thể mô tả thủ công bảng nguồn dữ liệu ngoài hoặc bằng bộ dựng cấu hình.

Có thể kết nối Bộ dựng cấu hình kèm sử dụng chuỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu bên ngoài và cung cấp danh sách các bảng được dùng để bổ sung vào nguồn dữ liệu ngoài.

Bộ dựng cấu hình

Về cơ bản, mỗi bảng là đối tượng cấu hình đặc biệt. Bảng chứa tập hợp các trường, mà có thể xác định biểu mẫu, tạo lệnh và xác định khuôn in cho chúng.

Bảng nhân sự

Sử dụng bảng nguồn bên ngoài trong cấu hình chính xác như bảng đối tượng cấu hình khác bất kỳ.

Ví dụ, nền tảng tự động khởi tạo biểu mẫu cho chúng hoặc người lập trình có thể tự tạo biểu mẫu.

Sử dụng bảng nguồn bên ngoài

Có thể truy cập đến dữ liệu của các bảng này bằng ngôn ngữ truy vấn.

ngôn ngữ truy vấn

Có thể sử dụng các bảng này trong các báo cáo trong hệ thống dàn dựng dữ liệu.

Báo cáo

Ngoài ra, có thể tham chiếu đến phần tử của các bảng này, cũng như đến dữ liệu khác bất kỳ có kiểu đối tượng. Ví dụ, như tham chiếu đến danh mục hoặc chứng từ.

Thuộc tính