Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Bàn làm việc (Desktop)

Bàn làm việc là một phần hành chuẩn của chương trình, bao gồm các chứng từ, báo cáo, danh mục… thường được sử dụng. Công việc của bất kỳ người sử dụng nào thường bắt đầu từ bàn làm việc.

Bàn làm việc

Bàn làm việc là "trợ lý" đặc biệt của người sử dụng. Mỗi ngày làm việc của người sử dụng đều bắt đầu bằng việc "tiếp xúc" với bàn làm việc. Bàn làm việc định hướng công việc, giải đáp các vấn đề của người sử dụng. Ví dụ:

 • Hôm nay cần làm những việc gì?
 • Có điều gì xuất hiện mới?
 • Nên lưu ý những gì?
 • Tình trạng những thông tin quan trọng đối với tôi?

Trên bàn làm việc, thông thường, có sắp đặt đồng thời nhiều biểu mẫu. Ví dụ, danh sách chứng từ bán hàng, danh sách tỷ giá ngoại tệ, công nợ hiện tại… Đối với người sử dụng khác nhau trong chương trình thì thành phần bàn làm việc có thể khác nhau. Ví dụ, bàn làm việc của người quản lý bán hàng và bàn làm việc của người bán hàng có thể rất khác nhau. 

Bàn làm việc

Có được điều đó là bởi vì trong quá trình thiết kế cấu hình, người lập trình có thể chỉ ra những biểu mẫu nào trên bàn làm việc mà vai trò này hay vai trò khác sẽ nhìn thấy được. Trong chế độ 1C:DOANH NGHIỆP, nền tảng tự động lập ra bàn làm việc, chính vì vậy, bộ biểu mẫu trên bàn làm việc của người sử dụng được xác định bởi những vai trò của người sử dụng.

Tùy chỉnh bàn làm việc

Người sử dụng có thể tùy chỉnh hình thức bên ngoài của bàn làm việc: thay đổi vị trí các biểu mẫu với nhau, bổ sung hoặc xóa bỏ biểu mẫu. Ví dụ, người sử dụng có thể xóa bỏ tỷ giá ngoại tệ và công nợ hiện tại, và thay vào đó là bổ sung chức năng tìm kiếm trong dữ liệu.

Tùy chỉnh bàn làm việc

Chương trình tự động ghi nhớ các tùy chỉnh do người sử dụng thực hiện, và lần sau sẽ đưa ra bàn làm việc như người sử dụng đã tùy chỉnh.

Soạn bàn làm việc trong Bộ thiết kế

Trong quá trình xây dựng giải pháp ứng dụng, để tạo lập và tùy chỉnh bàn làm việc có sử dụng bộ soạn vùng làm việc của bàn làm việc. Bộ soạn cho phép lựa chọn phương pháp sắp đặt các biểu mẫu trên bàn làm việc, bổ sung vào đó các biểu mẫu và tùy chỉnh phần hiện hình của các biểu mẫu này cho các vai trò có trong cấu hình.