Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Hệ thống dàn dựng dữ liệu (Data Composition System) 

Hệ thống dàn dựng dữ liệu là cơ chế mô tả hình thức các báo cáo. Cơ chế này được sử dụng để xây dựng các báo cáo, cũng như để đưa ra thông tin có cấu trúc phức tạp và với nhiều dạng bảng và biểu đồ phong phú.

Biểu đồ biến động bán hàng

Cấu trúc hệ thống dàn dựng dữ liệu 

Hệ thống dàn dựng dữ liệu cho phép thực thi các tính năng sau đây:

 • xây dựng báo cáo mà không cần lập trình (không cần viết một dòng lệnh nào cả);
 • sử dụng biểu mẫu xem báo cáo được tự động khởi tạo và tùy chỉnh báo cáo;
 • phân vùng thực hiện báo cáo thành các giai đoạn;
 • thực hiện các giai đoạn riêng biệt tạo báo cáo trên các máy tính khác nhau;
 • sử dụng độc lập các phần riêng biệt của hệ thống dàn dựng dữ liệu;
 • quản lý tiến trình thực hiện báo cáo.

Trình bày phần tử chính của hệ thống dàn dựng dữ liệu trên sơ đồ sau:

hệ thống dàn dựng dữ liệu

Sơ đồ dàn dựng dữ liệu

Sơ đồ dàn dựng dữ liệu mô tả bản chất dữ liệu để cung cấp cho báo cáo (nhận dữ liệu từ đâu và bằng cách nào có thể quản lý việc dàn dựng dữ liệu). Sơ đồ dàn dựng là cơ sở mà trên cơ sở đó có thể lập tất cả các loại báo cáo. Sơ đồ dàn dựng dữ liệu có thể có:

 • nội dung truy vấn có các dẫn hướng của hệ thống dàn dựng dữ liệu;
 • mô tả nhiều tập hợp dữ liệu;
 • mô tả chi tiết các trường được phép;
 • mô tả liên kết giữa nhiều tập hợp dữ liệu;
 • mô tả các tham số nhận dữ liệu;
 • mô tả khuôn in các trường và gom nhóm;
 • …. 

Tùy chỉnh dàn dựng dữ liệu

Tùy chỉnh dàn dựng dữ liệu mô tả tất cả những gì mà người lập trình hoặc người sử dụng có thể thiết lập trong một số sơ đồ dàn dựng đã thiết lập nào đó. Việc tùy chỉnh dàn dựng dữ liệu có thể có:
 • lọc;
 • sắp xếp;
 • trang trí quy ước;
 • cấu trúc báo cáo (thành phần của báo cáo tương lai);
 • tham số nhận dữ liệu;
 • tham số hiển thị dữ liệu;
 • …. 

Khuôn in dàn dựng dữ liệu

Khuôn in dàn dựng dữ liệu là bản mô tả sẵn sàng làm thế nào để lập báo cáo. Trong đó có hợp nhất sơ đồ dàn dựng dữ liệu và tùy chỉnh dàn dựng. Trên thực tế, khuôn in dàn dựng dữ liệu là kết quả áp dụng các tùy chỉnh cụ thể vào sơ đồ dàn dựng và là nhiệm vụ sẵn có cho bộ xử lý dàn dựng để lập báo cáo có cấu trúc cần thiết, đồng thời có tính đến các tùy chỉnh cụ thể.

Phần tử kết quả dàn dựng dữ liệu

Kết quả dàn dựng dữ liệu là tập hợp các phần tử kết quả dàn dựng dữ liệu. Giống như thực thể hợp lý độc lập, không tồn tại kết quả dàn dựng dữ liệu mà chỉ tồn tại các phần tử của nó. Có thể hiển thị các phần tử của kết quả dàn dựng dữ liệu vào văn bản dạng bảng để trình bày cho người sử dụng hoặc đưa vào các dạng văn bản khác. Ngoài ra, còn có tính năng hiển thị các phần tử của kết quả dàn dựng vào các đối tượng dạng Cây giá trị hoặc Bảng giá trị bằng ngôn ngữ lập trình trong hệ thống.

Làm việc với hệ thống dàn dựng dữ liệu trong cấu hình

Có thể tích hợp hệ thống dàn dựng dữ liệu vào đối tượng cấu hình Báo cáo. Điều này cho phép tạo báo cáo mà không cần lập trình.

Đối tượng cấu hình Báo cáo thực thi thuộc tính "Sơ đồ chính dàn dựng dữ liệu":

Báo cáo thực thi thuộc tính "Sơ đồ chính dàn dựng dữ liệu"

Khi nhấn nút mở ra đối với thuộc tính này, sẽ gọi ra bộ dựng khuôn in mà cho phép tạo khuôn in báo cáo có sơ đồ dàn dựng dữ liệu:

báo cáo có sơ đồ dàn dựng dữ liệu

Sau khi nhấn nút "OK" sẽ mở ra bộ dựng cấu hình dàn dựng dữ liệu.

Bộ dựng cấu hình dàn dựng dữ liệu cho phép mô tả dữ liệu gốc, mà báo cáo sẽ sử dụng: tập hợp dữ liệu, các mối liên hệ giữa các tập hợp dữ liệu, các trường được tính, nguồn...

Bộ dựng cấu hình dàn dựng dữ liệu

Ngoài ra, bộ dựng cấu hình của sơ đồ dàn dựng dữ liệu cho phép mô tả tùy chỉnh dàn dựng dữ liệu mà sẽ sử dụng chúng theo mặc định (trong trường hợp, nếu người sử dụng chưa xác định các tùy chỉnh riêng). Có thể tạo tùy chỉnh dàn dựng dữ liệu bằng bộ dựng cấu hình các tùy chỉnh dàn dựng dữ liệu đặc biệt hoặc bằng cách thủ công:

tùy chỉnh dàn dựng dữ liệu

Sau khi thực hiện các thao tác này, báo cáo đã sẵn sàng. Trong chế độ 1C:DOANH NGHIỆP, hệ thống có thể tự động tạo biểu mẫu báo cáo và biểu mẫu tùy chỉnh báo cáo dựa trên sơ đồ dàn dựng dữ liệu có trong báo cáo.

Người sử dụng khởi động báo cáo một cách đơn giản và nhận kết quả phù hợp với các tùy chỉnh do người lập trình đã mô tả:

báo cáo và nhận kết quả phù hợp với các tùy chỉnh

Khi cần, người sử dụng có thể mở biểu mẫu tùy chỉnh báo cáo và soạn lại, thay đổi cấu trúc báo cáo… tương tự như cách người lập trình đã thực hiện điều này ở chế độ bộ thiết kế.