Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Bộ soạn giao diện lệnh của cấu hình

(Configuration Command Interface Designer)

Bộ soạn giao diện lệnh của cấu hình là một trong những công cụ lập trình. Bộ soạn được dùng để tùy chỉnh trình tự liên tục của các phần hành trên thanh lệnh phần hành và tùy chỉnh tính hiện hình các phần hành đối với vai trò khác nhau được xác định trong cấu hình.

Giao diện lệnh

Có thể gọi bộ soạn giao diện lệnh của cấu hình bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ, bằng menu nóng tại lớp trên cùng của cấu hình.

Mở giao diện lệnh của cấu hình

Để thay đổi trình tự các phần hành có sử dụng các nút trên thanh lệnh hoặc menu nóng.

Nếu có nhiều phân hệ, mà chỉ cần tùy chỉnh tính hiện hình của một số phân hệ trong đó thì có thể lọc các phân hệ theo vai trò. Ví dụ, chỉ khai báo các phân hệ khả dụng đối với vai trò Người bán.

Giao diện lệnh

Khi số lượng vai trò lớn, có thể tùy chỉnh thành phần các cột được hiển thị trong bộ soạn. Để thực hiện điều này, cần sử dụng tùy chỉnh chuẩn cho danh sách. Tùy chỉnh này được gọi ra bằng lệnh Tùy chỉnh danh sách… trong menu nóng.

Tùy chỉnh danh sách