Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Bộ soạn giao diện lệnh (Command Interface Designer)

Bộ soạn giao diện lệnh là một trong những công cụ lập trình. Bộ soạn được dùng để tùy chỉnh các lệnh của phân hệ nào đó.

Bộ soạn giao diện lệnh cho phép tùy chỉnh thành phần lệnh trên thanh lệnh cố định thanh lệnh thao tác, trình tự hiển thị và tính hiện hình các lệnh theo vai trò khác nhau được xác định trong cấu hình.

Giao diện lệnh

Có thể gọi ra bộ soạn giao diện lệnh bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ, bằng lệnh của menu nóng trên phân hệ đã chọn.

Giao diện lệnh

Để thay đổi trình tự lệnh cần sử dụng các nút trên thanh lệnh hoặc dùng menu nóng.

Nếu có nhiều phân hệ, mà chỉ cần tùy chỉnh tính hiện hình của một số phân hệ trong đó thì có thể lọc các phân hệ theo vai trò. Ví dụ, chỉ khai báo các lệnh khả dụng đối với vai trò Người bán.

Giao diện lệnh

Nếu chỉ cần làm việc với các lệnh hiện ra cho vai  trò đã chọn, có thể nhấn nút Ẩn các lệnh không nhìn thấy được theo mặc định. Khi đó trong danh sách chỉ còn lại các lệnh mà sẽ hiển thị trong giao diện đối với vai trò đã chọn.

Giao diện lệnh

Khi số lượng vai trò lớn, có thể tùy chỉnh thành phần các cột hiển thị trong bộ dựng. Để thực hiện điều này, cần sử dụng tùy chỉnh chuẩn cho báo cáo được gọi ra bằng lệnh Tùy chỉnh danh sách… từ menu nóng.

Giao diện lệnh