Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Giao diện lệnh (Command Interface)

Giao diện lệnh là công cụ định hướng chính của người sử dụng theo chức năng của cấu hình. Trong hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP, giao diện lệnh được xây dựng trên cơ sở các phân hệ. Người lập trình cần tạo trong cấu hình nhánh các phân hệ mà hiển thị cấu trúc chức năng của giải pháp ứng dụng dành cho người sử dụng.

Giao diện lệnh

Người lập trình cấu hình gắn toàn bộ đối tượng ứng dụng của cấu hình (danh mục, chứng từ, báo cáo…) vào các phân hệ. Phân nhánh các phân hệ cần phản ánh cấu trúc chức năng như khi người sử dụng nhìn thấy.

Thậm chí trên cơ sở thông tin này (cấu trúc phân hệ và gắn đối tượng với phân hệ), nền tảng tự động tạo giao diện lệnh cho người sử dụng. Người sử dụng nhìn thấy cấu trúc của giải pháp ứng dụng (phân nhánh các phân hệ) và các lệnh chuẩn truy cập đến chức năng của các đối tượng ứng dụng (gọi ra danh sách các danh mục, chứng từ, mở báo cáo, bộ xử lý…). Tuy nhiên, người lập trình đương nhiên có thể chỉnh lại cấu trúc giao diện lệnh của hệ thống (thay đổi vị trí, phần hiện hình của lệnh). Để thực hiện điều này, có sử dụng bộ soạn đầy đủ giao diện lệnh, cho phép tùy chỉnh các phần khác nhau của giao diện chương trình.

 • Bộ soạn giao diện lệnh của cấu hình được dùng để tùy chỉnh thanh lệnh các phần hành. Bộ soạn cho phép đặt thành phần, trình tự các phần hành và tính hiện hình theo vai trò. Chi tiết…
 • Bộ soạn giao diện lệnh của bàn làm việc được dùng để tùy chỉnh các lệnh của bàn làm việc. Đối với thanh lệnh định vị và thanh lệnh thao tác của bàn làm việc bộ soạn cho phép đặt thành phần lệnh, trình tự lệnh và tính hiện hình của lệnh theo vai trò. Chi tiết…
 • Bộ soạn giao diện lệnh được dùng để tùy chỉnh các lệnh của phân hệ nào đó. Bộ soạn cho phép đặt thành phần các lệnh, trình tự lệnh và tính hiện hình của lệnh theo vai trò đối với thanh lệnh định vị và thanh lệnh thao tác của phân hệ đã chọn. Chi tiết…
 • Bộ soạn "Tất cả các phân hệ" cho phép làm việc đồng thời với tất cả các phân hệ của cấu hình. Chi tiết…  

Tất cả các phân hệ

Hệ thống tự động cung cấp các lệnh nằm trong giao diện lệnh (mở danh sách, nhập đối tượng mới, mở báo cáo…). Nhưng người lập trình có thể tạo ra các lệnh của mình mà sẽ nằm trong giao diện lệnh. Để làm được điều này, các đối tượng ứng dụng trong Metadata có xuất hiện nhánh mới, đó là Lệnh.  

Lệnh

Quản lý giao diện

Mô hình tạo dựng chính thức của giao diện cho phép tự động mô phỏng giao diện dành cho người sử dụng cụ thể. Để thực hiện điều này, chương trình có xem xét nhiều tính năng.

Quản lý giao diện

Tự động thống kê vai trò / quyền

Trước hết, hệ thống tự động thống kê quyền người sử dụng khi tạo dựng giao diện. Ví dụ, loại bỏ khỏi giao diện lệnh các lệnh để dẫn đến các đối tượng không khả dụng đối với người sử dụng.

Nếu đối với vai trò Người bán chỉ quy định những quyền cần thiết để nhập và kết chuyển chứng từ ChiPhíHàngHóa, cũng như để xem xét các danh mục Hàng hóaĐối tác, thì hệ thống tự động loại bỏ tất cả các đối tượng không khả dụng ra khỏi giao diện lệnh.

Tự động thống kê vai trò / quyền

Ngoài ra, trong hệ thống có tính năng thiết lập quyền cho các mục tin riêng của đối tượng. Khi sử dụng thông tin này, hệ thống tự loại bỏ hoặc làm cho các trường tương ứng trong biểu mẫu không thể soạn được, cũng như loại bỏ các cột từ danh sách và báo cáo.

Tự động thống kê vai trò / quyền

Hiện hình theo mặc định

Đối với các phần tử giao diện khác nhau của hệ thống (lệnh, phần tử biểu mẫu) có tùy chỉnh tính hiện hình theo mặc định đối với vai trò riêng. Tùy thuộc vào vai trò người sử dụng, điều này cho phép đem lại cho người sử dụng phần chức năng quan trọng hơn, ngoại trừ tính năng đặt tính hiện hình cho các phần tử mà ban đầu không được hiển thị.  

Tính hiện hình theo mặc định

Tùy chỉnh chức năng

Cơ chế tùy chỉnh chức năng cho phép xác định trong cấu hình chức năng mà có thể được sử dụng hoặc không được sử dụng khi triển khai tùy thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp cụ thể. Các phần tử khác nhau của cấu hình (đối tượng, mục tin, lệnh) có thể liên quan đến tùy chỉnh chức năng. Khi triển khai có thể quản lý bật và tắt tùy chỉnh chức năng trong cơ sở thông tin cụ thể. Khi đó hệ thống sẽ tự động bật và tắt hiển thị tất cả các phần tử tương ứng của giao diện (trường, lệnh, cột danh sách, phần tử báo cáo). 

 Tùy chỉnh chức năng

Tùy chỉnh người sử dụng

Tính năng chuẩn mà hệ thống cung cấp cho người sử dụng, đó là tùy chỉnh hình thức bên ngoài của giao diện lệnh. Có thể tùy chỉnh toàn bộ các phần tử chính của giao diện: thanh phần hành, bàn làm việc, thanh định vị và thanh lệnh thao tác.