Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Phương án làm việc Client-server

(Client-Server Operation Variant)

Phương án làm việc Client-server là một trong các phương án làm việc của 1C:DOANH NGHIỆP 8.

Phương án làm việc Client-server được dùng để sử dụng trong các nhóm làm việc hoặc trong quy mô doanh nghiệp. Phương án này được thực hiện trên cơ sở kiến trúc ba tầng "Client-server".

Phương án làm việc Client-server

Kiến trúc Client-server phân chia hệ thống làm việc thành ba phần khác nhau tương tác qua hình ảnh xác định:

 • ứng dụng Client,
 • cụm Server 1C:DOANH NGHIỆP,
 • Server cơ sở dữ liệu.

Chương trình (ứng dụng Client) mà người sử dụng đang làm việc tương tác với cụm Server 1C:DOANH NGHIỆP 8, khi cần thiết, truy cập đến Server cơ sở dữ liệu.

Đồng thời cụm Server 1C:DOANH NGHIỆP 8 và Server cơ sở dữ liệu có thể được sắp xếp trong một máy tính cũng như trong các máy tính khác nhau. Điều này cho phép người quản trị khi cần thiết có thể phân bố nút tải giữa các Server.   

Việc sử dụng cụm Server 1C:DOANH NGHIỆP 8 cho phép tập trung vào đó để thực hiện khối lượng các thao tác lớn hơn về xử lý dữ liệu. Ví dụ, thậm chí khi thực hiện các yêu cầu rất phức tạp thì chương trình mà người sử dụng đang làm việc sẽ chỉ nhận tập mẫu cần thiết cho chương trình, còn toàn bộ bộ xử lý trung gian sẽ được thực hiện trên Server. Thông thường tăng hiệu suất của cụm Server đơn giản hơn là cập nhật toàn bộ máy Client.

Quan điểm quan trọng khác để sử dụng kiến trúc ba cấp là thuận tiện cho quản trị và đặt trình tự người sử dụng truy cập vào cơ sở thông tin. Trong phương án này người sử dụng không cần biết đến vị trí của cấu hình hoặc cơ sở dữ liệu. Toàn bộ việc truy cập được thực hiện thông qua cụm Server 1C:DOANH NGHIỆP 8. Khi truy cập đến cơ sở thông tin này hay cơ sở thông tin khác người sử dụng chỉ cần chỉ ra tên của cụm Server và tên cơ sở thông tin và hệ thống sẽ truy vấn tên và mật khẩu tương ứng.

1C:DOANH NGHIỆP 8 có sử dụng tính năng của hệ thống là quản lý cơ sở dữ liệu cho tập mẫu thông tin hiệu quả:

 • Cơ chế truy vấn định hướng sử dụng tối đa Hệ quản trị CSDL để thực hiện tính toán và lập báo cáo,
 • Xem danh sách động, lớn đảm bảo không thực hiện khối lượng lớn các thông báo đến cơ sở dữ liệu; đồng thời người sử dụng có thể tìm kiếm hiệu quả cũng như tùy chỉnh lọc và sắp xếp.

Việc phát triển và quản lý phương án Client-server được thực hiện khá đơn giản. Ví dụ, tạo cơ sở dữ liệu trực tiếp trong quá trình khởi động Bộ thiết kế (cũng giống như phương án File-server).

Ứng dụng Client

Trong phương án Client-server có thể làm việc trực tiếp với cụm Server cũng như thông qua Web-server. Đồng thời trong trường hợp kết nối trực tiếp đến cụm Server thì Client dày và Client mỏng sử dụng giao thức mạng TCP/IP. Khi kết nối thông qua Web-server thì Client dày và Client mỏng sử dụng giao thức mạng HTTPHTTPS.

Ứng dụng Client

Cụm Server

Cụm Server 1C:DOANH NGHIỆP 8 là thành tố chính của nền tảng đảm bảo sự tương tác giữa những người sử dụng và hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu trong phương án làm việc Client-server. Cụm Server cho phép đảm bảo số lượng lớn người sử dụng làm việc liên tục, lâu dài, nhanh chóng với cơ sở thông tin lớn.

Server cơ sở dữ liệu

Để làm Server cơ sở dữ liệu có thể sử dụng:

 • Microsoft SQL Server,
 • PostgreSQL,
 • IBM DB2,
 • Oracle Database.

Các công cụ tiện ích quản trị theo phương án làm việc Client-server

Trong bộ cài đặt nền tảng có các công cụ tiện ích quản trị theo phương án làm việc Client-server, cho phép người quản trị quản lý cơ sở thông tin và kết nối người sử dụng.

Thực hiện chức năng chính trên Server

Toàn bộ công việc với các đối tượng ứng dụng, đọc và ghi lại cơ sở dữ liệu chỉ được thực hiện trên Server. Chức năng của các biểu mẫu và giao diện lệnh cũng được thực hiện trên Server.

Trên Server có thực hiện việc chuẩn bị dữ liệu của biểu mẫu, sắp xếp các phần tử, ghi lại dữ liệu của biểu mẫu sau khi thay đổi. Trên Client có hiển thị biểu mẫu đã chuẩn bị trên Server, nhập dữ liệu và gọi Server để ghi lại dữ liệu đã nhập và thực hiện các thao tác cần thiết khác.

Tương tự, giao diện lệnh được lập trên Server và hiển thị trên Client. Các báo cáo cũng được lập hoàn toàn trên Server và hiển thị trên Client.

Thực hiện chức năng chính trên Server

Đồng thời các cơ chế của nền tảng được định hướng đến tối thiểu hóa khối lượng dữ liệu truyền trên máy tính Client. Ví dụ, dữ liệu của các danh sách, phần bảng và báo cáo không được truyền ngay từ Server mà qua sự xem xét của người sử dụng.

Trên Server có thực hiện:

 • truy vấn đến cơ sở dữ liệu,
 • ghi lại dữ liệu,
 • kết chuyển chứng từ,
 • phép tính khác nhau,
 • xử lý,
 • lập báo cáo,
 • chuẩn bị biểu mẫu để hiển thị.

Trên Client có thực hiện:

 • nhận và mở biểu mẫu,
 • hiển thị biểu mẫu,
 • «thông báo» tới người sử dụng (cảnh báo, truy vấn…),
 • tính toán đơn giản trong biểu mẫu cần có kết quả nhanh (ví dụ, nhân đơn giá với số lượng),
 • làm việc với các tệp cục bộ,
 • làm việc với các thiết bị bán hàng.

Sử dụng ngôn ngữ hệ thống trên Client

Có thể quản lý chức năng của biểu mẫu không chỉ trên Server mà còn cả trên Client. Trên Client có hỗ trợ làm việc với ngôn ngữ hệ thống. Ngôn ngữ hệ thống được sử dụng trong các trường hợp, như cần tiến hành tính toán liên quan đến việc hiển thị biểu mẫu trên màn hình, ví dụ, tính nhanh (không qua kết nối với Server) tổng số các dòng của chứng từ trên cơ sở đơn giá và số lượng; đặt câu hỏi cho người sử dụng và xử lý câu trả lời; đọc tệp từ hệ thống File-server của máy tính và gửi tệp đó lên Server.

Tuy nhiên ngôn ngữ hệ thống trên Client được hỗ trợ ở mức độ hữu hạn. Các thủ tục Client trong mô-đun dưới dạng rõ ràng được xác định từ các thủ tục của Server, và trong đó có sử dụng thành phần hạn chế của mô hình đối tượng trong ngôn ngữ hệ thống.  

Sử dụng ngôn ngữ hệ thống trên Client

Trên Client không cho phép làm việc trực tiếp với cơ sở dữ liệu, không thể làm việc trực tiếp với các đối tượng ứng dụng, ví dụ, không thể đưa vào các kiểu của ngôn ngữ hệ thống, như DanhMụcĐốiTượng.<tên>. Không cho phép sử dụng truy vấn. Khi cần gọi thao tác với dữ liệu trong mã Client cần gọi ra các thủ tục Server mà sẽ truy cập đến dữ liệu.