Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Tiện ích quản trị của phương án làm việc Client-server

(Client-Server Variant Management Utility)

Tiện ích quản trị của phương án làm việc Client-server được dùng để giải quyết các nhiệm vụ sau:

 • tạo lập, thay đổi và xóa bỏ các cụm Server;
 • thay đổi các cụm Server hiện tại: tạo lập, thay đổi tham số và xóa bỏ Server làm việc, tiến trình làm việc của cụm Server, cơ sở thông tin nằm trong cụm Server;
 • quản lý danh sách người quản trị các Server trung tâm của cụm và danh sách người quản trị các cụm Server;
 • giám sát sự kết nối người sử dụng với cơ sở dữ liệu và các kết nối hệ thống;
 • ngắt kết nối người sử dụng khỏi cơ sở thông tin;
 • giám sát khóa đối tượng của 1C:DOANH NGHIỆP 8 và khóa kết nối Client;
 • phân tích hiện thời về khóa thao tác hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu;
 • quản lý khóa việc thiết lập kết nối người sử dụng với cơ sở thông tin;
 • quản lý khóa việc thực hiện các nhiệm vụ thường kỳ.

Tiện ích quản trị phương án làm việc Client-server

Công cụ tiện ích là mô-đun được kết nối MMC (Microsoft Management Console). Công cụ này có thể được sử dụng trong các máy tính có cài đặt phần mềm phù hợp (đối với hệ điều hành Windows 2000/XP/Server 2003 đây là phần mềm chuẩn).

Tất cả các chức năng quản trị của Server 1C:DOANH NGHIỆP 8 cũng đều được sử dụng bằng các ngôn ngữ hệ thống.

Lưu trữ cụm Server

Nhiều cụm Server có thể được hợp nhất lại thành một nhóm lưu trữ. Các cụm Server nằm trong một nhóm lưu trữ được tự động đồng bộ hóa. Khi một cụm Server có hiệu lực tách khỏi dòng thì cụm Server tiếp theo trong nhóm có khả năng làm việc sẽ trở nên hữu hiệu. Khi khôi phục khả năng làm việc của cụm Server trong nhóm đã từng hoạt động thì tính hữu hiệu sẽ được truyền đến cụm Server đó, sau khi đồng bộ hóa tự động dữ liệu.

Lưu trữ cụm Server

Lưu trữ các tiến trình làm việc

Có thể chỉ ra phương án sử dụng cho mỗi tiến trình làm việc. Nếu một tiến trình làm việc nào đó gặp sự cố thì cụm Server sẽ khởi động một trong những tiến trình lưu trữ chưa hoạt động để thay thế cho nó và tự động phân bố lại mức tải hiện tại.  

Lưu trữ các tiến trình làm việc

Khóa thiết lập kết nối người sử dụng với cơ sở thông tin

Khóa thiết lập kết nối người sử dụng với cơ sở thông tin cho phép cấm người sử dụng kết nối với cơ sở thông tin trong kỳ đã đặt.

Khóa thiết lập kết nối người sử dụng với cơ sở thông tin

Đồng thời, người quản trị hệ thống có thể thiết lập thông báo hiển thị cho người sử dụng khi họ thử kết nối:

Khóa thiết lập kết nối người sử dụng với cơ sở thông tin

Tính năng này cho phép làm đơn giản hóa việc quản trị hệ thống trong các trường hợp cần truy cập độc quyền vào cơ sở dữ liệu để thực hiện các giao dịch quy chuẩn với cơ sở thông tin.

Người sử dụng có thể tiến hành khóa thiết lập kết nối một cách trực tác, cũng có thể thực hiện bằng các công cụ của ngôn ngữ hệ thống.  

Khóa thực hiện các nhiệm vụ thường kỳ

Khóa thực hiện các nhiệm vụ thường kỳ cho phép cấm tự động khởi động nhiệm vụ thường kỳ (tương tự như thời gian biểu) trong các trường hợp, khi việc thực hiện chúng có thể gây trở ngại cho các thao tác thường kỳ với cơ sở thông tin, ví dụ, cập nhật cấu hình. Khóa thực hiện các nhiệm vụ thường kỳ có thể được thiết lập cho mỗi cơ sở thông tin, đặc biệt, trong tiến trình tạo lập cũng như trong tiến trình làm việc của cơ sở thông tin.

Khóa thực hiện các nhiệm vụ thường kỳ