Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Nhiệm vụ nền (Background Job)

Nhiệm vụ nền là đối tượng ngôn ngữ hệ thống và là một phần cơ chế nhiệm vụ.

Nhiệm vụ nền được dùng để thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng không đồng bộ. Chúng có thể tạo ra các nhiệm vụ nền con, ví dụ, để thực hiện song song các phép tính phức tạp trên các Server khác nhau của Cluster đang làm việc theo phương án làm việc Client-server.

Hiện có khả năng hạn chế thực hiện nhiệm vụ nền, mà có phương thức giống nhau về dấu hiệu ứng dụng cụ thể. Có thể lập trình và quản lý nhiệm vụ nền từ kết nối bất kỳ của người sử dụng với cơ sở thông tin của hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8. Thực hiện nhiệm vụ nền theo tên người sử dụng đã tạo.

Link hữu ích: