Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Đăng nhập, cơ chế (Authentication, Mechanism)

Cơ chế đăng nhập là một trong các công cụ quản trị. Cơ chế đăng nhập cho phép xác định người sử dụng nào trong danh sách người sử dụng hệ thống đang kết nối với giải pháp ứng dụng vào thời điểm này.

Hệ thống hỗ trợ ba dạng đăng nhập có thể sử dụng phụ thuộc vào nhiệm vụ cụ thể đặt cho người quản trị cơ sở thông tin:

Nếu chưa chỉ ra bất kỳ dạng đăng nhập nào đối với người sử dụng thì việc truy cập của người sử dụng đó đến giải pháp ứng dụng bị đóng lại.