Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Tổng kết trung gian (Aggregates)

Tổng kết trung gian là cơ chế đặc biệt thực thi trong các biểu ghi tích lũy phát sinh. Sử dụng tổng kết trung gian cho phép rút ngắn đáng kể thời gian lập báo cáo. Điều này đặc biệt quan trọng đối với cơ sở thông tin lớn chứa hàng trăm nghìn và hàng triệu các bản ghi trong biểu ghi.

Tổng kết trung gian được sử dụng cho các biểu ghi tích lũy dạng phát sinh. Đối với biểu ghi bất kỳ có thể tạo ra nhiều tổng kết trung gian. Mỗi tổng kết trung gian là một kho chứa đặc biệt gồm dữ liệu đã tổng kết của biểu ghi theo các mặt cắt khác nhau, thuận tiện để lập báo cáo trong cơ sở thông tin này. Hệ thống tự động đánh giá cường độ làm việc của người sử dụng với mặt cắt thông tin này hay mặt cắt thông tin khác và trên cơ sở thống kê đã tích lũy, lựa chọn thành phần tối ưu hóa việc tổng kết trung gian.

Bộ dựng tổng kết trung gian

Việc sử dụng tổng kết trung gian cho phép các chuyên gia phân tích và nhà quản lý phân tích thông tin có được, khi di chuyển giữa các mặt cắt khác nhau, nhìn thấy được với thời gian phản hồi ngắn mà hệ thống đáp ứng được. Đồng thời, hệ thống, một mặt, sử dụng dữ liệu tổng kết trung gian đã tích lũy với thời gian nhanh nhất, mặt khác, luôn đảm bảo tính thiết thực của dữ liệu trong các báo cáo nhận được.

Bộ dựng tổng kết trung gian

Nền tảng có chứa bộ dựng tổng kết trung gian đặc biệt, nhờ đó, có thể thay đổi thành phần và tùy chỉnh việc sử dụng các tổng kết trung gian. Chi tiết…