Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

1CFresh - công nghệ điện toán đám mây

Công nghệ 1cFresh cho phép tổ chức làm việc với các giải pháp ứng dụng 1C:DOANH NGHIỆP trong mô hình dịch vụ đám mây, nghĩa là người dùng không sở hữu giải pháp ứng dụng. Họ chỉ trả tiền để sử dụng giải pháp ứng dụng qua Internet. Giải pháp ứng dụng được phát triển bởi nhà cung cấp dịch vụ trên cơ sở thiết bị của họ và dưới dạng một hệ thống duy nhất (dịch vụ, cơ sở hạ tầng) mà tất cả người sử dụng làm việc. Nhà cung cấp dịch vụ thực hiện bảo trì và cập nhật phần mềm một cách tập trung.

Làm việc trong mô hình dịch vụ đám mây cho phép thực hiện mô hình kinh doanh bán hàng và sử dụng phần mềm đối với các giải pháp ứng dụng 1C:DOANH NGHIỆP giống như SaaS mà chúng ta đã biết (Software as a Service – phần mềm như dịch vụ).

Mục đích của công nghệ

Mục đích của công nghệ này là tập trung hóa tối đa việc sử dụng các giải pháp ứng dụng 1C:DOANH NGHIỆP. Giả sử, mỗi nhân viên trong doanh nghiệp làm việc với một giải pháp ứng dụng trong phương án File-server:

1C theo phương án File-server

Trong trường hợp này, nhiệm vụ sử dụng giải pháp ứng dụng được phân chia đồng thời giữa tất cả các nhân viên. Mỗi nhân viên cần tự mình thực hiện sao lưu dự phòng Hệ quản trị CSDL riêng, cập nhật giải pháp ứng dụng, thực hiện các giao dịch thường kỳ... Trong khi đó, doanh nghiệp sở hữu nhiều bản sao giải pháp ứng dụng (theo số lượng nhân viên).

Trong trường hợp này, bước đầu tiên để tập trung hóa việc sử dụng phần mềm là chuyển sang phương án làm việc Client-server:

1C theo phương án Client-server

Bây giờ tất cả nhân viên trong doanh nghiệp cùng làm việc với một bản giải pháp ứng dụng. Họ không mất thời gian bởi những vấn đề sử dụng, mà chỉ giải quyết các bài toán quản lý và kế toán. Chuyên gia IT là người triển khai, đồng thời thực hiện sao lưu dự phòng, cập nhật giải pháp ứng dụng, thực hiện các giao dịch thường kỳ… của tất cả người sử dụng. Khi đó, doanh nghiệp sở hữu một bản giải pháp ứng dụng.

Công nghệ 1cFresh cho phép tập trung hóa sử dụng với mức độ như sau:

1C đám mây cho tập đoàn

Nhiều doanh nghiệp khác nhau làm việc với cùng một bản giải pháp ứng dụng. Bây giờ các nhân viên và chuyên gia IT của doanh nghiệp không cần quan tâm đến các vấn đề sử dụng giải pháp ứng dụng. Đây là vấn đề của nhà cung cấp dịch vụ. Nhà cung cấp thực hiện sao lưu dự phòng, cập nhật giải pháp ứng dụng, thực hiện nhiệm vụ thường kỳ… một cách đồng thời cho toàn bộ nhân viên trong tất cả các doanh nghiệp. Khi đó doanh nghiệp không phải là người sở hữu giải pháp ứng dụng. Các doanh nghiệp chỉ cần trả phí dịch vụ để sử dụng giải pháp ứng dụng.

Các khái niệm quan trọng và phương án sử dụng

Các khái niệm quan trọng trong công nghệ 1cFresh là nhà cung cấp dịch vụ, thuê bao, người sử dụng thuê bao người sử dụng dịch vụ. Để hiểu rõ về các khái niệm này, chúng ta sẽ xem xét hai lĩnh vực lớn áp dụng công nghệ.

Thứ nhất, có thể áp dụng công nghệ để cung cấp dịch vụ sử dụng giải pháp ứng dụng 1C:DOANH NGHIỆP cho các công ty vừa và nhỏ có nhiều chỗ làm việc (ví dụ, 2-3 hoặc 10-15).

Trong trường hợp này, nhà cung cấp dịch vụ là một công ty thương mại nào đó, thuê bao dịch vụ là các doanh nghiệp, còn toàn bộ nhân viên của một doanh nghiệp (thuê bao) là người sử dụng thuê bao này. Khi đó mỗi nhân viên (tùy thuộc vào từng doanh nghiệp) là người sử dụng dịch vụ:

1C Fresh - mô hình Saas

Thứ hai, có thể sử dụng công nghệ để tự động hóa hoạt động của các tập đoàn lớn, trong đó các bộ phận độc lập (công ty, chi nhánh) sử dụng chung các giải pháp ứng dụng 1C:DOANH NGHIỆP.

Trong trường hợp này, nhà cung cấp dịch vụ là bộ phận IT của tập đoàn, thuê bao dịch vụ là công ty và các chi nhánh, còn tất cả nhân viên của một công ty/chi nhánh (thuê bao) là người sử dụng của thuê bao. Khi đó mỗi nhân viên của tập đoàn (tùy thuộc vào từng bộ phận) là người sử dụng dịch vụ:

1C Fresh - mô hình đám mây

Cấu phần công nghệ

Về bản chất, công nghệ 1cFresh là hệ quản trị cho phép nhà cung cấp dịch vụ:
 • phổ biến giải pháp ứng dụng mẫu của Hãng 1C và giải pháp ứng dụng của các đối tác;
 • cung cấp cho các giải pháp ứng dụng một hệ thống thông tin tra cứu duy nhất được cập nhật tập trung;
 • đăng ký và quản lý người sử dụng dịch vụ, thuê bao và người sử dụng thuê bao;
 • tạo giải pháp ứng dụng minh họa dành cho người sử dụng thuê bao;
 • tổ chức kết nối giữa những người sử dụng dịch vụ với nhau và với đại diện nhà cung cấp dịch vụ;
 • cập nhật giải pháp ứng dụng;
 • chuyển đổi dữ liệu của giải pháp ứng dụng từ phiên bản này sang phiên bản khác;
 • tạo bản sao dự phòng giải pháp ứng dụng;
 • kết xuất và kết nhập dữ liệu của giải pháp ứng dụng;
 • phổ biến điểm mới, thông tin Marketing về dịch vụ, thông tin phương pháp làm việc với các giải pháp ứng dụng;
 • quản lý cơ sở hạ tầng của dịch vụ: đăng ký cụm Server 1C:DOANH NGHIỆP, cơ sở thông tin, kết nối bộ xử lý nhận dữ liệu, phối hợp trao đổi giữa các cấu phần của dịch vụ, gửi thông tin cho các thuê bao qua E-mail và SMS;
 • thống kê công việc của người sử dụng với các ứng dụng và lập báo cáo;
 • quản trị và hỗ trợ các cấu phần khác nhau của dịch vụ.

Công nghệ 1cFresh bao gồm nhiều cấu phần chính được trình bày theo sơ đồ sau:

1CFresh - mô hình công nghệ

Cấu phần trung tâm của công nghệ là Quản lý dịch vụ. Đây là giải pháp ứng dụng trên nền tảng "1C:DOANH NGHIỆP". Quản lý dịch vụ lưu toàn bộ thông tin về các ứng dụng đã đăng ký trong dịch vụ, vùng dữ liệu mà các thuê bao đang sử dụng, người sử dụng đang làm việc trong hệ thống và vai trò của người sử dụng. Quản lý dịch vụ lưu và cung cấp (theo yêu cầu) cho các giải pháp ứng dụng hệ thống thông tin tra cứu duy nhất được cập nhật tập trung.

Cơ sở thông tin của giải pháp ứng dụng nằm trong cụm Server 1C:DOANH NGHIỆP và được đăng tải trên Web-server. Đây là cấu phần ứng dụng chính của công nghệ mà người sử dụng làm việc trực tiếp.

Phần đại diện của công nghệ bao gồm hai ứng dụng Java: Website và diễn đàn. Qua Website, người sử dụng có thể truy cập một cách thuận tiện và đơn giản để tương tác với dịch vụ. Giao diện Website cho phép đăng ký thuê bao và người sử dụng dịch vụ mới, kết nối thuê bao với các ứng dụng mới, khởi động ứng dụng và các thao tác khác.

Diễn đàn cho phép người sử dụng dịch vụ giao tiếp với nhau và với đại diện nhà cung cấp dịch vụ về các vấn đề hoạt động của dịch vụ và giải pháp ứng dụng. Tất cả người sử dụng dịch vụ đều được phép truy cập vào diễn đàn. Quản lý dịch vụ thực hiện quản lý người sử dụng diễn đàn và chủ đề thông tin. 

Còn một cấu phần công nghệ khác, đó là Đại lý dịch vụ. Đây là một giải pháp ứng dụng trên nền tảng "1C:DOANH NGHIỆP". Đại lý dịch vụ giúp thực hiện các thao tác quản trị cần thiết để kết nối trực tiếp với Cụm Server. Đại lý dịch vụ cập nhật giải pháp ứng dụng, thực hiện chuyển đổi dữ liệu trong các giải pháp ứng dụng từ phiên bản này sang phiên bản khác và các thao tác khác.

Và cuối cùng là Quản lý truy cập. Đây cũng là một giải pháp ứng dụng trên nền tảng "1C:DOANH NGHIỆP". Quản lý truy cập lưu thông tin về việc có thể hoặc không thể truy cập vào các tài nguyên dịch vụ và cung cấp thông tin này cho các cấu phần khác của dịch vụ, ví dụ Website.

Bên cạnh các cấu phần của công nghệ, có thể sử dụng giải pháp ứng dụng "Trung tâm kiểm soát chất lượng". Ứng dụng giúp thực hiện kiểm soát hệ thống và thông báo cho người chịu trách nhiệm qua E-mail hoặc SMS trong trường hợp phát hiện ra vấn đề. Các nhiệm vụ phổ biến do Trung tâm kiểm soát chất lượng giải quyết đó là:

 • kiểm soát hiệu suất của hệ thống dưới dạng tập hợp các chỉ tiêu khách quan nhằm mục đích chẩn đoán kịp thời các vấn đề hiệu suất;
 • kiểm soát mức độ ổn định của hệ thống, ghi nhận sự cố gây kết thúc quá trình làm việc;
 • theo dõi dung lượng RAM bị chiếm bởi các quá trình làm việc của cụm Server và ghi nhận các trường hợp sử dụng bộ nhớ vượt ngưỡng giá trị đã thiết lập từ trước.
Giải pháp ứng dụng "Trung tâm kiểm soát chất lượng" là thành phần của sản phẩm "1C:Bộ công cụ dành cho Tập đoàn".

Các giải pháp ứng dụng và công nghệ

Phần ứng dụng chính của công nghệ 1cFresh là các ứng dụng 1C:DOANH NGHIỆP nằm trong cụm Server và được đăng tải trên Web-server. Việc đăng tải trên Web-server cho phép làm việc với các giải pháp ứng dụng từ bất kỳ nơi nào trên trái đất:
 • qua Web-client mà không cần có máy tính Client;
 • qua Client mòng nhờ giao thức HTTPS.

Để các giải pháp ứng dụng có thể làm việc qua Internet trong mô hình dịch vụ đám mây, cần tạo dựng các giải pháp theo những quy tắc nhất định được mô tả trong sản phẩm "1С:Công nghệ tạo dựng các giải pháp 1cFresh". Sản phẩm này cho phép mô phòng các giải pháp ứng dụng hiện tại để làm việc trong mô hình dịch vụ đám mây, đồng thời tạo dựng các ứng dụng mới để đăng tải trong dịch vụ.

Một trong những đặc điểm quan trọng của các giải pháp ứng dụng này là sử dụng thư viện "1С:Thư viện công nghệ dịch vụ". Thư viện này bao gồm những công cụ mẫu có sẵn, cần thiết để tương tác giữa các ứng dụng với cấu phần của công nghệ 1cFresh.

Một trong các cơ chế quan trọng được sử dụng để sử dụng phần mềm như là dịch vụ là Multitenancy (chia tách dữ liệu). Multitenancy nghĩa là một bản phần mềm khởi động trên Server phục vụ cho nhiều Client. Trong trường hợp cụ thể với hệ thống "1C:DOANH NGHIỆP" thì điều này có nghĩa là đối với nhiều Client có sử dụng một cơ sở dữ liệu, đồng thời các Client truy cập đến cơ sở dữ liệu này thông qua một cụm Server. Để hỗ trợ multitenancy trên nền tảng "1C:DOANH NGHIỆP", có cơ chế phân chia dữ liệu mới. Cơ chế này cho phép phân chia tất cả dữ liệu được lưu và công việc của giải pháp ứng dụng thành các phần riêng biệt.

Để minh họa, có thể xem sơ đồ sau. Trên sơ đồ hiển thị các Client sử dụng một bản ứng dụng "1C:KẾ TOÁN" và một bản ứng dụng "1C:Quản lý tổng thể":

1C Fresh - ví dụ mô hình đám mây

Mỗi bản ứng dụng tương tác với một cơ sở thông tin, nhưng làm việc ở chế độ chia tách dữ liệu. Điều này có nghĩa là, trong cơ sở thông tin mỗi thuê bao được phân chia một vùng dữ liệu độc lập. Bên cạnh đó, có những dữ liệu không có dấu hiệu "cá nhân" và được sử dụng chung đối với tất cả các thuê bao và Client làm việc với ứng dụng này. Thông thường, đây là thông tin tra cứu do nhà cung cấp dịch vụ thiết lập và cập nhật một cách tập trung.

Đối với một thuê bao, dường như chỉ có những người sử dụng của họ làm việc với chương trình mà không có những thuê bao khác. Còn đối với nhà cung cấp dịch vụ, tất cả người sử dụng của các thuê bao đang làm việc với một chương trình đều kết nối đến một cơ sở thông tin duy nhất. Nghĩa là nhà cung cấp có một bản chương trình duy nhất dành cho tất cả người sử dụng.

Trong phạm vi dịch vụ có thể có số lượng cơ sở thông tin tùy ý, trong một cơ sở thông tin có thể có số lượng vùng dữ liệu tùy ý. Khi cần thiết, mỗi giải pháp ứng dụng đang làm việc trong dịch vụ có thể có nhiều cơ sở thông tin. Số lượng cơ sở thông tin và số lượng vùng dữ liệu được xác định bởi đặc điểm của thiết bị và mức tải do người sử dụng thiết lập.

Để làm việc một cách đơn giản hóa và thuận tiện hơn với dịch vụ, có sử dụng thêm một công nghệ khác được thực thi trên nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP là Đăng nhập OpenID. Các giải pháp ứng dụng của 1C:DOANH NGHIỆP và các cấu phần dịch vụ đều hỗ trợ công nghệ này.

Nếu không sử dụng công nghệ này thì người sử dụng phải thường xuyên nhập tên và mật khẩu: khi kết nối với Website, đăng nhập vào diễn đàn, khởi động từng giải pháp ứng dụng mà người đó đang làm việc. Bởi vì cả cấu phần dịch vụ và các giải pháp ứng dụng đều yêu cầu người sử dụng đăng nhập.

Đăng nhập Open-ID cho phép tránh phải đăng nhập nhiều lần. Người sử dụng chỉ cần đăng nhập một lần vào một trong các cấu phần dịch vụ (Website, diễn đàn hoặc ứng dụng). Và khi kết nối với cấu phần khác, người sử dụng sẽ được đăng nhập một cách tự động.

 Quy mô mở rộng và khả năng thích ứng

Công nghệ 1cFresh đảm bảo quy mô mở rộng theo chiều ngang. Về bản chất, mức tải chính thuộc về cơ sở thông tin trong các nút. Mỗi nút như vậy bao gồm một bản sao 1C:DOANH NGHIỆP, xử lý nhiều thuê bao và quản lý công nghệ này. Do đó khi phát triển số lượng thuê bao, cần cài đặt thiết bị bổ sung và tạo các nút mới.

Có thể mở rộng quy mô dịch vụ do:
 • tăng số lượng quy trình làm việc trong cụm Server;
 • tăng số lượng cơ sở thông tin trong cụm Server;
 • tăng số lượng cụm Server 1C:DOANH NGHIỆP mà có triển khai các giải pháp ứng dụng.

Công nghệ 1cFresh là công nghệ mở, nhân rộng. Điều này có nghĩa là có thể sở hữu và sử dụng công nghệ có sẵn hoặc có thể tùy chỉnh để giải quyết các bài toán tự động hóa riêng và đặc thù.

Để giải quyết các mục tiêu trên, đã có sản phẩm "1С:Công nghệ đăng tải các giải pháp 1cFresh". 

Sản phẩm này cho phép:

 • tạo công cụ riêng để đăng tải các giải pháp ứng dụng về công nghệ 1cFresh;
 • đăng tải giải pháp ứng dụng trong dịch vụ này.
Sản phẩm bao gồm các cấu phần công nghệ sau:
 • quản lý dịch vụ;
 • đại lý dịch vụ;
 • ứng dụng minh họa "Làm việc trong mô hình dịch vụ đám mây";
 • Website;
 • diễn đàn.
Có thể tìm thấy ví dụ về công nghệ 1cFresh đang hoạt động tại đây: https://1cc.vn/. Nhà cung cấp dịch vụ này là công ty "1VS". Dịch vụ được áp dụng cho các công ty nhỏ và vừa có nhiều chỗ làm việc. Hiện tại dịch vụ cho phép làm việc qua Internet với các ứng dụng của hệ thống "1C:DOANH NGHIỆP 8" để tiến hành kế toán doanh nghiệp và kế toán quản trị.

Tham chiếu hữu ích: 

Từ điển thuật ngữ 1C - Cloud computing
Wikipedia - Điện toán đám mây 
Wikipedia - Multitenancy 
Wikipedia - SaaS