Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Đăng nhập 1C:DOANH NGHIỆP (1C:Enterprise Authentication)

Đăng nhập 1C:DOANH NGHIỆP là một trong các dạng đăng nhập được hỗ trợ bởi cơ chế đăng nhập 1C:DOANH NGHIỆP.
 Khi sử dụng dạng đăng nhập này bằng các công cụ của 1C:DOANH NGHIỆP, có đặt mật khẩu đối với người sử dụng trong chế độ bộ thiết kế: 
 


Kết quả là, khi bắt đầu công việc với giải pháp ứng dụng, người sử dụng cần chọn (hoặc nhập) tên truy cập và mật khẩu tương ứng:


 
Nếu người sử dụng nhập mật khẩu không tương ứng với mật khẩu đã “lưu” trong cơ sở thông tin thì việc truy cập đến giải pháp ứng dụng sẽ bị đóng lại.