Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Hệ thống trợ giúp

Hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» có các công cụ để tạo hệ thống trợ giúp người sử dụng (Assistance) bằng cách tạo các văn bản HTML.    

Khi người sử dụng khởi động các cấu hình mới mua, hệ thống trợ giúp sẽ giới thiệu cho họ những chức năng của cấu hình và những thao tác ban đầu. Trong bất kỳ thời điểm nào, người sử dụng đều cần có khả năng nhận được các thông tin trợ giúp về từng đối tượng trong cấu hình.


Quản trị hệ thống Trang sau

Đóng gói và cập nhật Trang trước