Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Đóng gói và cập nhật cấu hình

Trong điều kiện hiện đại, nhiều các cấu hình thường xuyên thay đổi. Những thay đổi này có thể liên quan tới những thay đổi trong hệ thống luật, hoặc liên quan tới việc bổ sung, hoặc đơn thuần là thay đổi các chức năng sẵn có trong ứng dụng. Hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» có cơ cấu  dùng để cập nhật (update) các ứng dụng, và được dùng để cho các sản phẩm bán đại trà, cũng như cho các sản phẩn đơn lẻ.

Khi tạo ra phiên bản mới, người lập trình tạo ra Gói sản phẩm (Distribution Package). Có 2 dạng đóng gói: phiên bản hoàn chỉnh và phiên bản cập nhật. Phiên bản hoàn chỉnh  là tệp chứa cấu hình với đuôi ".cf", còn phiên bản cập nhật có đuôi là ".cfu". Trước khi tạo ra Gói sản phẩm, có thể xác định các quy tắc đóng gói cho mỗi đối tượng trong cấu hình.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Đóng gói và cập nhật cấu hình

Khi sử dụng các tệp của gói sản phẩm, người sử dụng có thể dễ dàng cập nhật cấu hình. Để sao cho các thay đổi của trong cấu hình do chính người sử dụng đã chỉnh sửa trước đây không bị mất đi, đầu tiên, hệ thống sẽ đưa ra bản so sánh chi tiết các đối tượng, sau đó sẽ tiến hành việc hợp nhất 2 phiên bản mới và cũ.


Hệ thống trợ giúp Trang sau

Công cụ hệ thống Trang trước