Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Khái niệm về tính quy mô

Tính quy mô là khả năng của hệ thống có thể tùy ứng được khi mở rộng các yêu cầu đặt ra và gia tăng số lượng nhiệm vụ cần giải quyết. Khi thiết kế hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP 8.0», trong nền tảng của hệ thống có chứa các khái niệm công nghệ máy tính hiện đại đảm bảo các phương diện đa dạng cho tính quy mô của hệ thống như: truy cập server, truy cập client khi tăng phụ tải, không gian lĩnh vực chuyên môn. Ngoài ra, tính quy mô của các công cụ tạo dựng được thực hiện và tính quy mô của các công cụ tích hợp được mở rộng đáng kể khi sử dụng sản phẩm như là các cấu phần của hệ thống thông tin phức tạp không đồng nhất.

Tính quy mô theo mức tải

Đây là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của tính quy mô dành cho bất kỳ một hoạt động kinh doanh đang lớn mạnh. Vì vậy, nó chính là một trong những hướng ưu tiên phát triển của hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» phiên bản 8.0. Để thực hiện hướng phát triển này của tính quy mô, những người phát triển đã tạo dựng được công nghệ đảm bảo làm việc ổn định cho hệ thống khi có phụ tải lớn, nghĩa là khi có số lượng lớn người sử dụng, khối lượng lớn dữ liệu… Khi đó trong «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» cần đảm bảo việc áp dụng hệ thống đơn giản và thuận tiện ở chế độ cá nhân và cho doanh nghiệp có số lượng người sử dụng nhỏ. Trên phương diện này, việc mở rộng các tính năng theo phụ tải client vào vùng trên không dẫn đến những sự phức tạp ở vùng dưới, nghĩa là chính việc mở rộng đòi hỏi phải đảm bảo các biên của tính quy mô, chứ không phải là độ xê dịch của chúng. 

Để giải quyết các nhiệm vụ này, trong phương án Client-server có thực thi cấu trúc ba tầng để thiết kế server «1C:DOANH NGHIỆP». Tất cả máy tính client tương tác với server «1C:DOANH NGHIỆP 8.0», còn server “1C:DOANH NGHIỆP 8.0” khi cần thiết thì truy cập đến cơ sở dữ liệu MS SQL Server. Phần giao dịch theo bộ xử lý thông tin được chuyển từ máy tính client vào server «1C:DOANH NGHIỆP». Khi đó, server «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» và MS SQL Server có thể được đặt trong một máy tính, cũng như trong các máy tính khác nhau. Điều này cho phép người quản trị khi cần thiết có thể phân bổ phụ tải giữa các server bằng việc sử dụng tính năng quy mô theo công suất tính toán. 

Trong hệ thống các chương trình «1C:DOANH NGHIỆP», một số giải pháp ứng dụng (cấu hình) có thể được sử dụng theo phương án làm việc File-server và phương án làm việc Client-server. Khi chuyển từ phương án làm việc File-server sang công nghệ “Client-server”, không cần đưa thêm bất kỳ sự thay đổi nào vào giải pháp ứng dụng. Chính vì thế, việc chọn phương án làm việc hoàn toàn phụ thuộc vào quy mô kinh doanh và các nhiệm vụ của người đặt hàng. Ở giai đoạn đầu của sự phát triển kinh doanh thường sử dụng phương án tiết kiệm là File-server, sau đó, cùng với việc tăng số lượng người làm việc với hệ thống thông tin và khối lượng cơ sở dữ liệu thì chuyển sang phương án Client-server. Khi đó, người sử dụng không cần phải trả tiền để thay đổi chính chương trình cũng như cho dịch vụ để triển khai các thay đổi đó. Trên phương diện cấu hình được thiết kế trên nền tảng «1C:DOANH NGHIỆP», có thể nói đây chính là các giải pháp truy cập server và có thể thay đổi quy mô áp dụng.

Tính quy mô của chức năng

Kiến trúc của hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» và đặc tính của các đối tượng metadata đã được chỉnh sửa đáng kể so với hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP 7.7». Mục đích chính của việc chỉnh sửa này nhằm đảm bảo việc thực thi có hiệu quả khối lượng các giải pháp ứng dụng nhiều chức năng, phù hợp với các đặc trưng của doanh nghiệp hiện đại luôn phát triển một cách năng động. Hệ thống các cơ chế kế toán cho phép tự động tiến hành song song những lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác nhau để phản ánh các yêu cầu tự động hóa của các doanh nghiệp hiện đại. Cụ thể là, cơ chế phân hệ được đưa vào cấu hình cho phép thiết kế giải pháp ứng dụng (cấu hình) cho các nhiệm vụ ứng dụng riêng biệt. Điều này cho phép người phát triển sử dụng nguyên tắc mô-đun để thiết kế các giải pháp ứng dụng. Các tính năng của «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» cho phép không giới hạn việc hợp nhất trong một giải pháp ứng dụng các quy trình sử dụng dữ liệu có khoảng thời gian khác nhau, ví dụ như, kế toán việc lưu chuyển tiền tệ thực tế (trước đây) và lập kế hoạch ngân sách (sau này).

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Tính quy mô về chức năng

Các mô hình được thực hiện trong «1C:DOANH NGHIỆP 7.7» hỗ trợ kiến trúc trước hết là để định hướng giải quyết các nhiệm vụ thường gặp của kế toán chuẩn. Khác với các mô hình trên, mô hình được thực thi trong phiên bản 8.0 có hỗ trợ các tính năng tùy chỉnh linh hoạt để giúp giải quyết các nhiệm vụ thường gặp nhất như kế toán, quản lý, tổ chức và phân tích. Trước hết, điều này phản ánh trong việc tự do tùy chỉnh các thành phần của chiều đo và số đo. Bằng việc sử dụng các chiều đo, có thể thực hiện kế toán theo từng doanh nghiệp, trung tâm chi phí, trung tâm trách nhiệm… 

Tất cả những thay đổi này và những thay đổi khác có tính nguyên tắc về kiến trúc của hệ thống đều là nhằm mục đích đảm bảo quy mô phát triển các tính năng.

Tính quy mô của công cụ tạo dựng

Khi thiết kế hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP 8.0», chương trình đảm bảo các tính năng cho phép nhiều người lập trình cùng làm việc trên một cấu hình trong một thời điểm. Để thực hiện việc tạo dựng chung, đầu tiên cần chọn ra Kho chứa cấu hình, trong kho này chứa cấu hình hiện tại và nhật ký thay đổi của cấu hình, có nghĩa là hỗ trợ việc quản lý phiên bản cấu hình. Để thay đổi một đối tượng bất kỳ nào, người lập trình cần phải “chiếm giữ” đối tượng hay nhóm các đối tượng cấu hình có liên quan. Sau khi ghi nhận các thay đổi, người lập trình trả lại các đối tượng về kho chứa và dỡ bỏ khóa (hủy bỏ “chiếm giữ”). Ví dụ như, có hơn 30 lập trình viên trong hãng 1C cùng làm việc với nhiều cấu hình mẫu. 

Trong hệ thống chương trình «1C:DOANH NGHIỆP», hiện có hàng chục giải pháp đóng gói do hãng 1C và các đối tác của hãng tạo dựng đang được sử dụng tại hàng trăm nghìn công ty. Một công ty có thể sử dụng một số giải pháp ứng dụng trên nền tảng công nghệ «1C:DOANH NGHIỆP» được tạo dựng bởi các hãng khác nhau. Khi đó, đặc tính của các hệ thống tự động hóa hoạt động kinh doanh là cần cập nhật chương trình theo định kỳ. Bởi vậy, trong «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» đã được bổ sung các cơ chế với các nguyên tắc hoàn toàn mới để đóng gói các bộ cài đặt và các bản cập nhật, mục đích là dùng để phát triển và hỗ trợ cấu hình được tạo dựng bởi hãng 1C, các đối tác của 1C hoặc bất kỳ hãng nào khác. 

Một trong những đặc điểm của cơ chế này trong phiên bản mới là hệ thống tự phân tích các thay đổi về cấu trúc được thực hiện trong giải pháp ứng dụng của khách hàng, và khi cài đặt phiên bản mới của nhà cung cấp, hệ thống thực hiện việc cập nhật một cách thông minh. Nếu cấu hình của khách hàng không thay đổi chức năng thì việc cập nhật sẽ được thực hiện đơn giản bằng cách đưa các thay đổi vào cấu hình mới. Nếu cấu hình đã thay đổi thì hệ thống sẽ thực hiện việc đồng bộ hóa các thay đổi ở mức độ đối tượng cấu hình và phải giữ nguyên các thay đổi mà người sử dụng đã đưa vào trước đó. 

Những đặc tính này của «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» cho phép nâng cao đáng kể quy mô của các công cụ tạo dựng, tạo khả năng thu hút nhiều người người lập trình tham gia tạo dựng cùng một lúc. Trong một số trường hợp, có thể rút bớt đáng kể thời hạn thực hiện thiết kế ứng dụng, cũng như cho phép sử dụng và hỗ trợ các giải pháp của những nhà cung cấp khác nhau. 

Tính quy mô của các công cụ tích hợp trong các hệ thống không đồng nhất 

Một tính năng mới của «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» là cơ chế liên kết COM+ (COM-connection), nó cho phép sử dụng «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» làm một thành phần của hệ thống thông tin phức tạp không đồng nhất trong doanh nghiệp hay công ty. Mặc dù trước đây nhiều người cho rằng, giải pháp lý tưởng cho công ty là một hệ thống “làm tất cả” thì bây giờ hầu như tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực tự động hóa doanh nghiệp đều thừa nhận, một hệ thống không thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu. Ngoài ra, hệ thống tổng hợp đồng nhất không phải lúc nào cũng đáp ứng được các yêu cầu của hoạt động kinh doanh đang đà lớn mạnh. Chính vì vậy, việc xây dựng các bộ chương trình tích hợp không đồng nhất là một trong những hướng phát triển có triển vọng của các phương tiện tự động hóa. 

Từ những phiên bản đầu tiên, hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» đã được định hướng xây dựng các giải pháp có thể tương tác với các bộ chương trình khác nhau trong môi trường thông tin không đồng nhất. Cơ chế COM-Connection được thực thi trong «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» cho phép dễ dàng tạo dựng các giải pháp có giao diện người sử dụng đặc trưng (Web-Interface hoặc Interface POS-Terminal), còn để lưu dữ liệu và hỗ trợ lô-gíc nghiệp vụ thì sử dụng «1C:DOANH NGHIỆP». 

Các công cụ trao đổi văn bản theo định dạng XML cũng được thực thi với các phân hệ khác và khả năng chèn các điều khiển ActiveX và văn bản HTML vào biểu mẫu. Công nghệ tích hợp được sử dụng trước đây vẫn được duy trì, bao gồm: các cấu phần ngoài, Automation–client và Automation–server, trao đổi qua các tệp TXT và DBF. Như vậy, ở phiên bản mới «1C:DOANH NGHIỆP» đã thực hiện các bước tiến quan trọng theo quy mô các công cụ tích hợp.


Hiệu suất quy mô Trang sau