Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Ảnh hưởng của việc phân bổ Server

Một trong những đặc điểm về cấu trúc ba tầng của «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» là tăng khả năng lưu thông nhờ máy tính được tách riêng đối với server của «1C:DOANH NGHIỆP 8.0». Giải pháp này cho phép tăng công suất tính toán các số đo, các số đo này được lấy ra từ server cơ sở dữ liệu và server «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» và tăng đáng kể hiệu suất của «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» nói chung khi có mức tải lớn.

Để xác định tính hiệu quả của việc sử dụng máy tính có chọn ra để phân bố server của «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» đã tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm, kết quả của các cuộc thử nghiệm này được minh họa trong biểu đồ dưới đây.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Ảnh hưởng của việc phân bổ Server

Kết quả nhận được cho phép kết luận, việc sử dụng máy tính đã được chọn để làm server «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» cho phép tăng khả năng lưu thông của hệ thống nói chung, đồng thời giảm thời gian phản hồi. Điều này được thể hiện rõ khi tăng số lượng các phiên làm việc hiện tại.


Công suất thiết bị Trang sau

Kết quả thử nghiệm Trang trước