Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Kết luận

Việc tiến hành thử nghiệm đã chỉ ra một loạt những điểm nổi bật của «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» so với các phiên bản trước đó. Kết quả của những cuộc thử nghiệm cho phép đưa ra kết luận về kiến trúc và công nghệ đã được ứng dụng vào nền tảng công nghệ «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» đảm bảo cho việc gia tăng đáng kể quy mô của hệ thống trong những phương diện khác nhau.

Các cuộc thử nghiệm đã minh họa cho việc gia tăng hiệu suất đáng kể của nền tảng công nghệ mới trong các chế độ hoạt động mẫu:

 • Nhiều người sử dụng nhập và kết chuyển chứng từ.
 • Lập báo cáo.

Đã ghi nhận được tốc độ thao tác nhanh trong các mức tải khác nhau. Có thể thấy được mức suy biến nhỏ về hiệu suất khi tăng mức tải và khối lượng dữ liệu xử lý.

Nền tảng công nghệ mới «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» đảm bảo khả năng lưu thông cao trong những chế độ làm việc cạnh tranh, sử dụng có hiệu quả server cơ sở dữ liệu để lấy ra thông tin và có tính quy mô tốt khi tăng công suất thiết bị server.


Lập báo cáo Trang trước