Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Ảnh hưởng của công suất thiết bị

Một trong những phương pháp phổ biến nhất để tăng hiệu suất hệ thống thông tin nhiều người sử dụng là tăng số lượng bộ vi xử lý và dung lượng bộ nhớ trong server. Việc cài đặt bộ vi xử lý bổ sung cho phép nâng cao quy mô hệ thống để hỗ trợ số lượng lớn người sử dụng hay phụ tải làm việc bổ sung.

Trong quá trình chạy thử nghiệm phụ tải, cần xác định được khả năng của hệ thống có phục vụ được số lượng lớn người sử dụng không, cũng như đánh giá cả thời gian phản hồi của hệ thống khi đưa ra con số người sử dụng làm việc cùng một thời điểm. 

Sự phụ thuộc của số lượng phiên làm việc hiện tại vào số lượng bộ vi xử lý

Sự phụ thuộc của số lượng phiên làm việc hiện tại mà có thể được hỗ trợ bởi «1C:DOANH NGHIỆP» vào số lượng bộ vi xử lý của server khi đặt ra thời gian phản ứng tối đa của hệ thống được giới thiệu dưới đây. Thời gian phản ứng tối đa của hệ thống trong cuộc thử nghiệm này bằng 10 giây. 

Số lượng phiên làm việc hiện tại tối đa mà thời gian phản ứng của hệ thống không vượt quá ngưỡng đã chọn có thể sử dụng để làm đánh giá phân tích hiệu suất của cấu hình chương trình đang khảo sát. 

Trong mô hình dữ liệu được hỗ trợ bởi «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» không có các bảng cơ sở dữ liệu, điều đó đồng nghĩa với việc nhiều người sử dụng dẫn đến truy cập cạnh tranh. Trong «1C:DOANH NGHIỆP 8.0», truy cập cạnh tranh chỉ xảy ra khi truy cập vào dữ liệu liên quan đến tính lô-gíc và không đề cập đến dữ liệu mà không liên quan với nhau xét về góc độ lĩnh vực chuyên môn. Ngoài ra, đóng khóa ở mức độ bản ghi cho phép «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» đảm bảo tính song hành lớn (khả năng lưu thông) trong chế độ làm việc cạnh tranh.

Từ những dữ liệu minh họa cho thấy, sự phụ thuộc của số phiên làm việc hiện tại vào số lượng bộ vi xử lý hầu như tuyến tính, điều này thể hiện hiệu quả của việc sử dụng trang thiết bị cao. Việc đo lường cho thấy nếu tăng con số bộ vi xử lý lên bốn lần thì số lượng người sử dụng mà có thể điều khiển hệ thống tăng lên khoảng 3,1 lần khi đặt ra thời gian phản ứng. Xuất phát từ các kết quả nhận được, có thể đưa ra kết luận rằng, với sự hỗ trợ của hệ thống máy tính quy mô, có thể tăng số người sử dụng tiềm năng cũng như cả khả năng lưu thông của phần ứng dụng mà không cần phải thay đổi giải pháp ứng dụng. Dữ liệu được tiến hành đối với trường hợp khi server cơ sở dữ liệu và server của «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» cài đặt trên một máy tính. 

Sự phụ thuộc của thời gian kết chuyển chứng từ vào số lượng phiên làm việc hiện tại và số lượng bộ vi xử lý khác nhau của server

Sự phụ thuộc của thời gian kết chuyển chứng từ vào số lượng phiên làm việc hiện tại và số lượng bộ vi xử lý cài trong hệ thống được đưa ra trong biểu đồ sau.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Sự phụ thuộc của thời gian kết chuyển chứng từ vào số lượng phiên làm việc hiện tại và số lượng bộ vi xử lý khác nhau của server

Cũng trong biểu đồ trên, kết quả được đưa ra đối với trường hợp khi trong server của «1C:DOANH NGHIỆP» có sử dụng server tách biệt (2 máy tính). Kết quả đưa ra trong các cuộc thử nghiệm này cho thấy, các giải pháp kỹ thuật sử dụng trong “1C:DOANH NGHỆP 8.0” cho phép sử dụng hiệu quả hệ thống nhiều bộ vi xử lý để giải quyết các nhiệm vụ ứng dụng.


Lập báo cáo Trang sau

Phân bổ server 1C:DOANH NGHIỆP Trang trước