Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Quy mô và hiệu suất 1C:DOANH NGHIỆP 8.1

Quy mô và hiệu suất của 1C:DOANH NGHIỆP 8.1

Mục đích thử nghiệm

Một trong những nhiệm vụ đã được giải quyết khi xây dựng 1C:DOANH NGHIỆP 8.1 là: nâng cao tính hiệu suất và quy mô của hệ thống, có lưu ý đến các kinh nghiệm sử dụng 1C:DOANH NGHIỆP 8 khi triển khai đại trà và các kết quả thử nghiệm hệ thống có phụ tải lớn ở các chế độ khác nhau.

Công việc được tiến hành bao gồm: tối ưu hóa các cơ chế hiện có trong nền tảng công nghệ, cũng như thực hiện các tính năng mới nhằm nâng cao tính hiệu suất và quy mô của hệ thống.

Ví dụ, tối ưu hóa:

 • tác vụ của ngôn ngữ hệ thống;
 • tính song hành bên trong server 1C:DOANH NGHIỆP;
 • trao đổi dữ liệu giữa client và server 1C:DOANH NGHIỆP
 • các thuật toán tạo các bản ghi của biểu ghi theo chứng từ

Ngoài ra, kiến trúc hệ thống đã sửa đổi đáng kể việc thực hiện công việc trong phương án client-server: thực thi cluster server 1C:DOANH NGHIỆP, sử dụng cluster cho phép phân bố phụ tải giữa một số quá trình làm việc của server (trong đó có các quy trình được phân bố tại các máy tính khác nhau) và nâng cao tính quy mô chung của hệ thống.

Việc thử nghiệm này được tiến hành nhằm đánh giá các chỉ số hiệu suất và quy mô đạt được của hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8.1 trong các điều kiện khác nhau.

Việc thử nghiệm đã được tiến hành như sau:

 • Đánh giá tính hiệu suất và quy mô của hệ thống khi có rất nhiều người sử dụng cùng làm việc đồng thời.
 • Đánh giá tính hiệu suất và quy mô của hệ thống khi có phụ tải lớn.
 • Đánh giá hiệu suất trong các dạng giao dịch riêng.

Các chỉ số nhận được thuộc hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8.1 đã được so sánh với các chỉ số tương tự trong hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8.0.

Việc thử nghiệm đã được tiến hành trên các thiết bị mà các tham số hiệu suất của thiết bị này ngày nay là chuẩn mực để triển khai đại trà.

Kết quả thử nghiệm chung

1C:DOANH NGHIỆP 8.1 đã cải thiện đáng kể các chỉ số hiệu suất trong tất cả các lần thử nghiệm đã được tiến hành.

Thử nghiệmCải thiện (lần)
Tính quy mô trong công việc khi có số lượng lớn người sử dụng
Khả năng lưu thông chung của hệ thốngĐến 1.5
Tính quy mô khi có phụ tải lớn
Khả năng lưu thông chung của hệ thốngĐến 2.3
Thời gian kết chuyển chứng từ Đến 2.4
Tính quy mô trong cluster khi có phụ tải lớn
Khả năng lưu thông chung của hệ thốngĐến 3.8
Thời gian kết chuyển chứng từ Đến 3.8
Các chỉ tiêu hiệu suất trong các thao tác riêng biệt
Ghi và kết chuyển chứng từĐến 1.6
Kết chuyển lại chứng từĐến 1.8
Khởi động 1C:DOANH NGHIỆPĐến 4
Dung lượng sử dụng bộ nhớ trong

Đến 1.4

Dưới đây là mô tả chi tiết về điều kiện thử nghiệm và kết quả của mỗi lần thử nghiệm.