Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Quy mô và hiệu suất 1C:DOANH NGHIỆP 8.1

Tính quy mô và hiệu suất khi có phụ tải lớn

Trong lần thử nghiệm này, hoạt động của hệ thống được đánh giá ở chế độ có phụ tải lớn. Cường độ làm việc của những người sử dụng thử nghiệm trong điều kiện đã quy định vượt quá khả năng của người sử dụng thực tế. Tuy nhiên, chính việc thử nghiệm này cho phép đánh giá một cách rõ ràng hơn kết quả tối ưu, cũng như hiệu quả từ việc sử dụng các tính năng mới thuộc nền tảng công nghệ.

Trong điều kiện có phụ tải lớn, 1C:DOANH NGHIỆP 8.1 thể hiện việc cải thiện đáng kể các chỉ số hiệu suất so với 1C:DOANH NGHIỆP 8.0. Khả năng lưu thông của hệ thống đã tăng 2,3 lần, còn thời gian trung bình để kết chuyển một chứng từ đã giảm 2,4 lần.

Xét theo quan điểm của việc tăng tính quy mô là hết sức quan trọng để có thể phân bố phụ tải trong hệ thống. Trong 1C:DOANH NGHIỆP 8.0 có thể phân bố phụ tải giữa phương án Client-server và File-server trong cùng một doanh nghiệp. Khả năng phân bố phụ tải giữa một số quá trình làm việc của 1C:DOANH NGHIỆP 8.0 đã được bổ sung vào phiên bản 8.1, trong đó có các quy trình nằm ở các máy tính khác nhau trong mạng cục bộ.

Để đánh giá hiệu quả từ việc sử dụng cluster server, việc thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện có phụ tải lớn đối với cluster từ một trong hai quá trình làm việc của hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8.1, các quy trình này được phân bố trong các máy tính khác nhau. Trong lần thử nghiệm này khả năng lưu thông của hệ thống trên nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP 8.1 so với khả năng lưu thông của hệ thống trên nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP 8.0 đã tăng 3,8 lần, còn thời gian kết chuyển chứng từ cũng đã giảm đi chừng ấy lần.

Điều kiện thử nghiệm

Việc thử nghiệm được tiến hành bằng ví dụ chứng từ Bán Hàng hóa Dịch vụ thuộc cấu hình mẫu Quản lý nhà máy sản xuất 1.2. Các tham số của lần thử nghiệm này tương đồng với lần trước trừ những ngoại lệ dưới đây:

 • Số lượng người sử dụng cùng làm việc đồng thời là 20

 • Người sử dụng nhập chứng từ liên tục

 • Số lượng dòng trong phần bảng “Hàng hóa” là 5

Việc thử nghiệm được tiến hành trên các hệ thống thử nghiệm dưới đây:

 • Server 1C:DOANH NGHIỆP (để làm việc không có cluster và đối với quy trình 1 trong cluster):

 • Bộ vi xử lý: DualCore Intel Xeon MP, 3000 MHz

 • Bộ nhớ trong: 8 192 Mb

 • Khe cắm ổ đĩa: 4 * Ultra320 SCSI RAID O (stripe)

 • Server 1C:DOANH NGHIỆP (đối với quy trình 2 trong cluster):

 • Bộ vi xử lý: 2 * Intel Xeon MP, 2800 MHz

 • Bộ nhớ trong: 8 192 Mb

 • Khe cắm ổ đĩa: 8 * Ultra320 SCSI RAID O (stripe)

 • Server MS SQL 2000 SP4:

 • Bộ vi xử lý: 2 * DualCore Intel Xeon, 2666 MHz

 • Bộ nhớ trong: 8 192 Mb

 • Khe cắm ổ đĩa: 6 đĩa ở chế độ Ultra320 SCSI RAID O (stripe)

Kết quả

Việc thử nghiệm hệ thống ở chế độ có phụ tải lớn nhất cho phép đánh giá khả năng làm việc và tính hiệu suất của hệ thống trong điều kiện tăng mạnh phụ tải cho đến các giá trị giới hạn. Với điều kiện này, nếu hệ thống có tính quy mô tốt thì phải làm việc ổn định và thời gian thực hiện được giao dịch có thể chấp nhận được.

Chúng ta cùng xem biểu đồ về khả năng lưu thông thực tế của hệ thống (các dòng chứng từ trong một giờ) khi sử dụng 1C:DOANH NGHIỆP 8.0, 1C:DOANH NGHIỆP 8.1 không sử dụng cluster và 1C:DOANH NGHIỆP 8.1 có sử dụng cluster từ một trong 2 quá trình làm việc.

Phiên bảnKhả năng lưu thông (dòng trong một giờ)Cải thiện (lần)
8.028656-
8.1653762,28
8.1 (cluster)1096923,83

Với điều kiện thử nghiệm đã quy định, 1C:DOANH NGHIỆP 8.1 tăng khả năng lưu thông so với 1C:DOANH NGHIỆP 8.0 lên 2,3 lần (không có cluster) và tăng lên 3,8 lần khi sử dụng cluster từ một trong hai quá trình làm việc được khởi động trong các máy tính khác nhau.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - khi có phụ tải lớn - Khả năng lưu thông của hệ thống

Thời gian thực hiện các giao dịch với điều kiện phụ tải có lớn nhất là chỉ số quy mô quan trọng của hệ thống. Chúng ta cùng xem biểu đồ thời gian trung bình để ghi lại và kết chuyển một chứng từ đối với 1C:DOANH NGHIỆP 8.0, 1C:DOANH NGHIỆP 8.1 không sử dụng cluster và 1C:DOANH NGHIỆP 8.1 có sử dụng cluster từ một trong 2 quá trình làm việc.

Phiên bản
Thời gian ghi lại và kết
chuyển chứng từ (giây)
Sự chênh lệch so với
1C:DOANH NGHIỆP 8 (lần)
8.011.81-
8.14.842,44
8.1 (cluster)3.103,81

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - khi có phụ tải lớn - Thời gian ghi lại và kết chuyển chứng từ

Với điều kiện thử nghiệm đã quy định, 1C:DOANH NGHIỆP 8.1 tăng hiệu suất so với 1C:DOANH NGHIỆP 8.0 lên 2,4 lần (không có cluster) và tăng lên 4,3 khi sử dụng cluster từ một trong hai quá trình làm việc được khởi động trong các máy tính khác nhau. Trong trường hợp cuối thì thời gian trung bình để ghi lại và kết chuyển một chứng từ là 2.67 giây.

Như vậy, 1C:DOANH NGHIỆP 8.1 thể hiện chỉ số hiệu suất và quy mô tốt hơn nhiều so với phiên bản trước trong lần thử nghiệm có phụ tải lớn nhất.


Ở các dạng thao tác riêng biệt Trang sau

khi số lượng lớn người sử dụng Trang trước