Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Quy mô và hiệu suất 1C:DOANH NGHIỆP 8.1

Kết luận

1C:DOANH NGHIỆP 8.1 được cải thiện đáng kể các chỉ số về hiệu suất và quy mô so với phiên bản 8.0:
 • Các chỉ số về hiệu suất và quy mô của hệ thống đã được cải thiện khi có số lượng lớn người sử dụng cùng làm việc đồng thời
 • Các chỉ số hoạt động của hệ thống đã được cải thiện trong điều kiện có phụ tải lớn nhất
 • Việc sử dụng cluster server 1C:DOANH NGHIỆP 8.1 cho phép phân bố phụ tải giữa một số quá trình làm việc và như vậy làm tăng đáng kể tính hiệu suất của hệ thống.
 • Tăng tốc độ thực hiện thao tác ở chế độ một người sử dụng, đồng thời giảm yêu cầu đối với dung lượng bộ nhớ của máy tính client.