Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:DOANH NGHIỆP 8.2

Cấu hình minh họa "Ứng dụng được điều khiển"

Cơ sở thông tin hiện tại không phải là giải pháp ứng dụng cuối nên không thể sử dụng giải pháp này làm hệ thống làm việc thực tế. Tất cả các tính năng, theo quan điểm ứng dụng được trình bày dưới dạng hết sức giản lược và chỉ được dùng để minh họa các tính năng trong chương trình 1C:DOANH NGHIỆP 8.2.

Chi tiết hơn về các phiên bản của nền tảng 1С:DOANH NGHIỆP 8.2 có thể đọc trên Website 1С:DOANH NGHIỆP 8

Phương án khởi động

Có thể làm việc với cấu hình minh họa bằng Web-client hoặc Client mỏng.

Web-client của ứng dụng được điều khiển làm việc trong môi trường trình duyệt như: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari .... (xem chi tiết)

Chú ý:

Để hiển thị chính xác khuyến cáo sử dụng Internet Explorer

Trong trình duyệt phải tắt chế độ khóa cửa sổ thả xuống.

Trong tùy chỉnh của trình duyệt phải cho phép thực hiện JavaScript và sử dụng Cookie.

Được kết nối bằng
Web-client

(chọn người sử dụng bất kỳ, không cần mật khẩu)

Để kết nối với cơ sở thông tin bằng client mỏng cần chọn phương án kết nối "Web-server" và chỉ ra dòng kết nối: http://demo.1vs.vn/MyApp/. Nếu cần thiết có thể chỉ ra phương án sử dụng Proxy.