Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Slides minh họa (Presentations)

1C:Quản lý văn bản (ECM)

1. Giới thiệu tính năng 1C:Quản lý văn bản (ECM)
2. Quản lý hồ sơ và lưu trữ trong 1C:Quản lý văn bản (ECM)
3. Kiểm soát kỷ luật thực hiện trong 1C:Quản lý văn bản (ECM)
4. Quản lý sự cố trong “1C:Quản lý văn bản (ECM)”


1C:KẾ TOÁN 8

1. Giới thiệu 1C:KẾ TOÁN 8
7,5 MB
2. Giới thiệu chung về 1C:KẾ TOÁN 8, phiên bản 2.0
2,5 MB
3. Sơ đồ kế toán sản xuất trong 1C:KẾ TOÁN 8
1,7 MB

1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

1. Phương pháp tiến hành giao dịch thương mại trong 1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI
4,8 MB

1C:BÁN LẺ 8

1. Giới thiệu về 1C:Bán lẻ 8
0,4 MB
2. Một số nghiệp vụ cơ bản trong 1C:Bán lẻ 8
3,5 MB
3. 1C:Bán lẻ 8 trong hệ thống thông tin doanh nghiệp
0,2 MB

1C:HIỆU THUỐC

1. Giới thiệu về 1C:HIỆU THUỐC
3,6 MB

1C:CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY 8

1. Giới thiệu chung về 1C:CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY
3,6 MB

1C:DOANH NGHIỆP 8

1. Giới thiệu về nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP 8
0,9 MB