Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Tải về (download) 

Hệ thống chương trình

1. Kiến trúc "1C:DOANH NGHIỆP". 0,7 MB
2. Thiết kế cấu hình trên "1C:DOANH NGHIỆP 8".     4,5 MB
3. Quy mô và hiệu suất "1C:DOANH NGHIỆP 8.1". 0,4 MB
4. Kiến trúc 1C:DOANH NGHIỆP như là 1 sản phẩm của tư duy công nghiệp 
0,8 MB
5. Tính đa nền tảng (Multi-platform)
     391 KB
6. Phương án làm việc Client - Server      219 KB
7. Yêu cầu hệ thống của 1C:DOANH NGHIỆP 8      310 KB
8. Yêu cầu về phần cứng      115 KB


Sản phẩm

1. Giới thiệu về 1C:KẾ TOÁN 8 (phiên bản 2.0). 3,4 MB
2. Giới thiệu về 1C:Bán lẻ 8. 1,0 MB
3. Giới thiệu về 1C:Quản lý thương mại. 1,5 MB
4. Giới thiệu về 1C:Quản lý nhà máy sản xuất (ERP) 
1,1 MB
5. Giới thiệu về 1C:Quản lý văn bản (ECM) 3,7 MB
6. Giới thiệu về 1C:Quản lý tổng thể (ARM) 6,7 MB

Booklet

1. Giới thiệu về 1C:KẾ TOÁN 8 (phiên bản 1.5). 0,7 MB
2. Giới thiệu về 1C:KẾ TOÁN 8 (phiên bản 2.0). 0,2 MB
3. Giới thiệu về 1C:Bán lẻ 8. 11,6 MB
4. Giới thiệu về 1C:Quản lý thương mại. 1,2 MB


Về hãng 1C và nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP (Tiếng Anh)

1. 1C Company. 0,2 MB
2. 1C:Enterprise 8. The Platform 8.2 6,5 MB
3. 1C:Enterprise 8. The system of Programs. 0,2 MB
4. 1C:Enterprise 8. Functionaities of Programs.  0,3 MB
5. 1C:Enterprise 8. BUSINESS AUTOMATION SOFTWARE  0,5 MB
6. 1C:Enterprise 8. Localization and internationalization issues  0,1 MB
7. The 1C:Enterprise Platform as a Product of Engineering Thought 
0,2 MB

Chương trình 1C:DOANH NGHIỆP - làm việc với các tệp (8.2.10.77)

1. Phiên bản đầy đủ 43 MB
2. Bản minh họa làm việc với các tệp 1,3 MB

Phần mềm tiện ích