Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Đào tạo trực tuyến

Nội dung khóa đào tạo

Lập phiếu xuất kho và hóa đơn GTGT

Chương trình «1С:KẾ TOÁN 8» tự động hóa các giao dịch bán buôn, bán lẻ, bán hàng ký gửi cũng như các giao dịch xuất hàng mà chưa chuyển giao quyền sở hữu. Chúng ta cùng xem cách phản ánh giao dịch bán hàng trong một ví dụ về bán buôn.

Với giao dịch bán buôn hàng hóa, chúng ta lập chứng từ Giao hàng và cung cấp dịch vụ với giao dịch là bán hàng hoặc gửi hàng bán hộ (điều này có nghĩa là: chúng ta lập biểu mẫu chứng từ bán hàng hoặc gửi hàng bán hộ, tương ứng với những điều kiện trong hợp đồng với đối tác).

Chứng từ Giao hàng và cung cấp dịch vụ có thể lập trên cơ sở chứng từ Hóa đơn thanh toán với khách hàng.

 1. Trong danh sách những chứng từ Hóa đơn thanh toán với khách hàng, chọn chứng từ chúng ta vừa lập được, nhấp  (hoặc nhấp chuột phải và trong menu được mở ra chúng ta chọn Lập trên cơ sở). Chọn trong danh sách đưa ra – Giao hàng và cung cấp dịch vụ
   
 2. Trong cửa sổ đang mở ra bạn chọn mục Bán hàng, Bán hàng ký gửi và nhấp nút OK.

 3. Chứng từ Giao hàng và cung cấp dịch vụ được lập tự động. Trong chứng từ được lập trên cơ sở dữ liệu của chứng từ Hóa đơn thanh toán với khách hàng đã được điền tất cả những mục tin và thông tin về hàng hóa đang bán (trên thẻ Hàng hóa).

   
 4. Nhấp vào nút trên thanh lệnh của biểu mẫu chứng từ «Giao hàng và cung cấp dịch vụ» để kết chuyển chứng từ.
 5. Để in hóa đơn nhấp chuột vào nút Phiếu xuất kho (mẫu 02-VT) ở phía dưới cửa sổ hoặc chọn in Phiếu xuất kho (mẫu 02-VT) bằng cách nhấp nút In bên cạnh. 
   
 6. Lập chứng từ Hóa đơn GTGT đầu ra
  Để thực hiện, nhấp chuột vào đường dẫn Lập hóa đơn GTGT ở phần dưới bên trái biểu mẫu chứng từ. Chứng từ Hóa đơn GTGT đầu ra sẽ được điền tự động nhờ các dữ liệu của chứng từ Giao hàng và cung cấp dịch vụ. Nhấp nút Ghi lại trong biểu mẫu chứng từ Hóa đơn GTGT đầu ra.


   
 7. Để nhận được biểu mẫu in Hóa đơn GTGT, bạn nhấp vào nút Hóa đơn GTGT ở phần dưới của biểu mẫu Hóa đơn GTGT đầu ra:

   
 8. Đóng biểu mẫu in hoá đơn GTGT và biểu mẫu chứng từ Hoá đơn GTGT đầu ra
 9. Nhấp nút Đóng trong biểu mẫu chứng từ Giao hàng và cung cấp dịch vụ.

Bạn vừa học được cách thiết lập giao dịch bán hàng và hoá đơn GTGT.
Ở phần sau bạn sẽ học cách đóng tháng.

0


 Tiếp nhận thanh toán từ người mua vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp | Mô tả khóa học | Đóng sổ cuối kỳ (đóng tháng)